Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 5 Cánh diều Bài 41: Tìm tỉ số phần trăm của hai số

Toán lớp 5 Cánh diều Bài 41: Tìm tỉ số phần trăm của hai số gồm các đáp án tương ứng với từng bài tập SGK trang 97, 98 trong Chương 2. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết lời giải Toán lớp 5 Cánh Diều.

1. Toán lớp 5 trang 97

1.1 Toán lớp 5 trang 97 Bài 1

Tìm tỉ số phần trăm của:

a) 3 và 4

b) 5 và 4

c) 16 và 50

d) 3,9 và 13

Lời giải:

a) Ta có: 3 : 4 = 0,75 = 75%

Vậy tỉ số phần trăm của hai số 3 và 4 là 75%.

b) Ta có: 5 : 4 = 1,25 = 125%

Vậy tỉ số phần trăm của hai số 5 và 4 là 125%.

c) Ta có: 16 : 50 = 0,32 = 32%

Vậy tỉ số phần trăm của hai số 16 và 50 là 32%.

d) Ta có: 3,9 : 13 = 0,3 = 30%

Vậy tỉ số phần trăm của hai số 3,9 và 13 là 30%.

1.2 Toán lớp 5 trang 97 Bài 2

Tính (theo mẫu):

Tìm tỉ số phần trăm của hai số

Lời giải:

a) 34,4% + 9% = 43,4%

b) 10% - 4,5% = 5,5%

c) 7,8% x 2 = 15,6%

d) 74,5% : 5 = 14,9%

2. Toán lớp 5 trang 98

2.1 Toán lớp 5 trang 98 Bài 3

Một xe buýt theo thiết kế chở được 45 người, nhưng có thể chở thêm 9 người. Tìm tỉ số phần trăm của số người chở thêm so với thiết kế.

Bài giải

Tỉ số phần trăm của số người chở thêm so với thiết kế là:

9 : 45 = 0,2

0,2 = 20%

Đáp số: 20%

2.2 Toán lớp 5 trang 98 Bài 4

a) Nhận xét hai cách tính tỉ số phần trăm của hai số 17 và 20 dưới đây:

Tìm tỉ số phần trăm của hai số

b) Tìm tỉ số phần trăm của hai số bằng một trong hai cách trên:

13 và 2536 và 75

Lời giải:

a) Hai cách trên đều đúng.

b) Ta có: 13:25=\frac{13\times100}{25}\%=52\%

Vậy tỉ số phần trăm của hai số 13 và 25 là 52%.

Ta có: 36:75=\frac{36\times100}{75}\%=48\%

Vậy tỉ số phần trăm của hai số 36 và 75 là 48%.

2.3 Toán lớp 5 trang 98 Bài 5

Theo kế hoạch, năm vừa qua một xưởng phải sản xuất 1 000 chiếc xe đạp. Đến hết năm, xưởng đó đã sản xuất được 1 150 chiếc. Hỏi:

a) Xưởng đó đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch cả năm?

b) Xưởng đó đã thực hiện vượt mức kế hoạch bao nhiêu phần trăm?

Lời giải:

a) Xưởng đó đã thực hiện được số phần trăm kế hoạch cả năm là:

1 150 : 1 000 = \frac{1150 \times  100}{1000}% = 115%

b) Xưởng đó đã thực hiện vượt mức kế hoạch số phần trăm là:

115 – 100 = 15%

Đáp số: a) 115%

b) 15%

Chia sẻ, đánh giá bài viết
117
Sắp xếp theo

    Toán lớp 5 Cánh Diều

    Xem thêm