Toán lớp 5 VNEN bài 41: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000....

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 41: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, ... - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 106, 107, 108 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 2 lớp 5.

A. Hoạt động cơ bản bài 41 Toán VNEN lớp 5

Câu 1 Trang 107 sách Toán 5 VNEN

a. Tính:

23,4 : 10

23,4 : 100

b. Nhận xét vị trí dấu phẩy của số bị chia và thương ở mỗi phép chia trên

Trả lời:

a. Tính:

23,4 : 10 = 2,34

23,4 : 100 = 0,234

b. Sau khi thực hiện phép chia ta thấy dấu phẩy của thương ở phép chia thứ nhất lùi sang trái một chữ số, phép chia thứ hai lùi sang trái hai chữ số.

Ghi nhớ:

Muốn chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, .... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba,....chữ số

B. Hoạt động thực hành bài 41 Toán lớp 5 VNEN

Câu 1 trang 107 sách VNEN toán 5

Tính nhẩm:

a. 27,8 : 10

5,06 : 10

0,95 : 10

62,37 : 10

b. 456,7 : 100

8,79 : 100

37,68 : 1000

333,9 : 1000

Đáp án và hướng dẫn giải

a.

27,8 : 10 = 2,78

5,06 : 10 = 0,506

0,95 : 10 = 0,095

62,37 : 10 = 6,237

b. 456,7 : 100 = 4,567

8,79 : 100 = 0,0879

37,68 : 1000 = 0,03768

333,9 : 1000 = 0,3339

Câu 2 trang 107 sách VNEN toán 5

Tính nhẩm rồi so sánh kết quả:

a. 12,3 : 10 và 12,3 x 0,1

b. 234,5 : 100 và 234,5 x 0,01

c. 6,7 : 10 và 6,7 x 0,1

d. 97,8 : 100 và 97,8 x 0,01

Đáp án và hướng dẫn giải

a. 12,3 : 10 và 12,3 x 0,1

· 12,3 : 10 = 1,23

· 12,3 x 0,1 = 1,23

=> 12,3 : 10 = 12,3 x 0,1

b. 234,5 : 100 và 234,5 x 0,01

234,5 : 100 = 2, 345

24,5 x 0,01 = 2,345

=> 234,5 : 100 = 234,5 x 0,01

c. 6,7 : 10 và 6,7 x 0,1

6,7 : 10 = 0,67

6,7 x 0,1 = 0,67

=> 6,7 : 10 = 6,7 x 0,1

d. 97,8 : 100 và 97,8 x 0,01

97,8 : 100 = 0,978

97,8 x 0,01 = 0,978

=> 97,8 : 100 = 97,8 x 0,01

Câu 3 trang 108 sách VNEN toán 5

Một kho gạo có 537,25 tấn gạo. Người ta đã lấy ra 1/10 số gạo trong kho. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo?

Đáp án và hướng dẫn giải

Số gạo người ta lấy ra trong kho là:

537,25 x 1/10 = 53,725 (tấn gạo)

Số gạo còn lại trong kho là:

537,25 - 53,725 = 483,525 (tấn gạo)

Đáp án : 483,525 tấn gạo

C. Hoạt động ứng dụng bài 41 Toán lớp 5 VNEN

Trang 108 sách VNEN toán 5

Một khu đất có diện tích 5,5ha, trong đó 110 diện tích là hồ nước. Hỏi diện tích hồ nước là bao nhiêu mét vuông?

Đáp án và hướng dẫn giải

Diện tích hồ nước rộng số mét vuông là:

5,5 x 1/10 = 0,55 (ha) = 5500 (m²)

Đáp số: 5500m²

D. Bài tập Chuyên đề Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000

Trên đây là Giải bài tập SGK Toán 5 VNEN bài 41 Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000.... trang 106 - 108. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Giải SGK môn Toán lớp 5 VNEN trên đây sẽ giúp các em học sinh chuẩn bị bài tập tại nhà năm học 2023 - 2024 hiệu quả.

Đánh giá bài viết
114 23.229
Sắp xếp theo

    Giải Toán lớp 5 VNEN

    Xem thêm