Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 5 Cánh diều Bài 28: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, …

Toán lớp 5 Cánh diều Bài 28: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, … gồm các đáp án tương ứng với từng bài tập SGK trang 71, 72 trong Chương 2. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết lời giải Toán lớp 5 Cánh Diều.

1. Toán lớp 5 trang 71

1.1 Toán lớp 5 trang 71 Bài 1

Tính nhẩm.

Nhân một số thập phân với 10, 100, 1 000

Lời giải:

a) 3,87 x 10 = 38,7

49,8 x 10 = 498

261,9 x 10 = 2 619

b) 6,854 x 100 = 685,4

15,09 x 100 = 1 509

0,097 x 100 = 9,7

c) 0,3865 x 1 000 = 386,5

6,794 x 1 000 = 6 794

15,961 x 1 000 = 15 961

d) 6,21 x 1 000 = 6 210

1,8 x 1 000 = 1 800

0,5 x 1 000 = 500

2. Toán lớp 5 trang 72

2.1 Toán lớp 5 trang 72 Bài 2

Số?

a) Một con ruồi giấm dài khoảng 0,35 cm. Một con chuồn chuồn có chiều dài gấp 10 lần chiều dài con ruồi giấm, con chuồn chuồn đó dài khoảng ☐ cm.

Nhân một số thập phân với 10, 100, 1 000

b) Một con bọ rùa dài khoảng 7,62 mm. Hình ảnh phóng to của con bọ rùa đó dài gấp 100 lần chiều dài thực của nó. Con bọ rùa trong ảnh phóng to dài khoảng ☐ mm.

Lời giải:

a) Con chuồn chuồn đó dài khoảng 0,35 x 10 = 3,5 cm.

b) Con bọ rùa trong ảnh phóng to dài khoảng 7,62 x 100 = 762 mm.

2.2 Toán lớp 5 trang 72 Bài 2

Số?

Nhân một số thập phân với 10, 100, 1 000

Lời giải:

Ta có: 0,341 x 100 = 34,1

0,009 x 100 = 0,9

Vậy: 5,66 x 100 = 566

21,5 x 100 = 2 150

Nhân một số thập phân với 10, 100, 1 000

2.3 Toán lớp 5 trang 72 Bài 4

Một đội công nhân lắp đặt sàn mới cho một hội trường hết 1 000 viên gạch hình vuông, mỗi viên có diện tích 0,36 m2. Tính diện tích mặt sàn hội trường đó.

Bài giải

Diện tích của mặt sàn hội trường là:

0,36 x 1 000 = 360 (m2)

Đáp số: 360 m2.

2.4 Toán lớp 5 trang 72 Bài 5

Người ta chở đến một bếp ăn bán trú 10 hộp cà chua và 10 hộp dưa chuột. Mỗi hộp cà chua cân nặng 4,5 kg, mỗi hộp dưa chuột cân nặng 12,5 kg. Hỏi bếp ăn bán trú đó đã nhận bao nhiêu ki-lô-gam cà chua và dưa chuột?

Nhân một số thập phân với 10, 100, 1 000

Lời giải:

Bếp ăn bán trú đó đã nhận số ki-lô-gam cà chua là:

4,5 × 10 = 45 (kg)

Bếp ăn bán trú đó đã nhận số ki-lô-gam dưa chuột là:

12,5 × 10 = 125 (kg)

Bếp ăn bán trú đó đã nhận số ki-lô-gam cà chua và dưa chuột là:

45 + 125 = 170 (kg)

Đáp số: 170 kg

Chia sẻ, đánh giá bài viết
98
Sắp xếp theo

    Toán lớp 5 Cánh Diều

    Xem thêm