Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 5 Cánh diều Bài 44: Sử dụng máy tính cầm tay

Toán lớp 5 Cánh diều Bài 44: Sử dụng máy tính cầm tay gồm các đáp án tương ứng với từng bài tập SGK trang 104, 105, 106 trong Chương 2. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết lời giải Toán lớp 5 Cánh Diều.

1. Toán lớp 5 trang 104

1.1 Toán lớp 5 trang 104 Bài 1

a) Dùng máy tính cầm tay, tính bằng cách thực hiện ấn các phím theo thứ tự như bảng sau rồi nêu kết quả:

Sử dụng máy tính cầm tay

b) Dùng máy tính cầm tay để tìm kết quả của các phép chia sau (nếu phần thập phân của thương có nhiều chữ số thì chỉ lấy đến 4 chữ số):

Sử dụng máy tính cầm tay

Lời giải:

a)

Sử dụng máy tính cầm tay

b) 26 : 30 = 0,866666... = 0,8666

538 : 74 = 7,270270... = 7,2702

338 : 60 = 5,633333... = 5,6333

2. Toán lớp 5 trang 105

2.1 Toán lớp 5 trang 105 Bài 2

a) Dùng máy tính cầm tay, tính bằng cách thực hiện ấn các phím theo thứ tự như bảng sau rồi nêu kết quả:

Sử dụng máy tính cầm tay

b) Dùng máy tính cầm tay để tìm tỉ số phần trăm của hai số sau (nếu phần thập phân của kết quả có nhiều chữ số thì chỉ lấy đến 2 chữ số):

Sử dụng máy tính cầm tay

c) Dùng máy tính cầm tay để tìm giá trị phần trăm của một số:

Sử dụng máy tính cầm tay

d) Dùng máy tính cầm tay để tìm giá trị của mỗi biểu thức sau:

Sử dụng máy tính cầm tay

Lời giải:

a)

Sử dụng máy tính cầm tay

b) Sử dụng máy tính cầm tay, ta được kết quả như sau:

Tỉ số phần trăm của 7 và 9 là: 77,77%

Tỉ số phần trăm của 368 và 12 là: 3066,66%

Tỉ số phần trăm của 126 và 314 là: 40,12%

c) Sử dụng máy tính cầm tay, ta được kết quả như sau:

25% của 165 là 41,25

115% của 80 là 92

d) Sử dụng máy tính cầm tay, ta được kết quả như sau:

35 - 4 x 5 = 15

125 - 25 : 5 = 120

3. Toán lớp 5 trang 106

3.1 Toán lớp 5 trang 106 Bài 3

a) Lãi suất tiết kiệm tại một ngân hàng là 7% với kì hạn một năm. Tính số tiền lãi cô Duyên nhận được sau một năm, nếu số tiền cô gửi tiết kiệm vào ngân hàng đó là:

Sử dụng máy tính cầm tay

b) Một ngân hàng cho vay với lãi suất 9% một năm. Nếu bác Thành vay ngân hàng đó 90 000 000 đồng thì trung bình mỗi tháng bác phải trả bao nhiêu tiền lãi?

Lời giải:

a) Cô Duyên gửi tiết kiệm 100 000 000 đồng:

Số tiền lãi cô Duyên nhận được sau một năm là:

100 000 000 x 7% = 7 000 000 (đồng)

Cô Duyên gửi tiết kiệm 75 000 000 đồng:

Số tiền lãi cô Duyên nhận được sau một năm là:

75 000 000 x 7% = 5 250 000 (đồng)

b) Số tiền lãi bác Thành phải trả sau một năm là:

90 000 000 x 9% = 8 100 000 (đồng)

Trung bình mỗi tháng bác phải trả số tiền lãi là:

8 100 000 : 12 = 675 000 (đồng)

Đáp số: 675 000 đồng.

3.2 Toán lớp 5 trang 106 Bài 4

Tính giá bán sau khi giảm giá của một số mặt hàng sau:

Sử dụng máy tính cầm tay

Lời giải:

Tỉ số phần trăm biểu diễn giá tiền của các mặt hàng sau khi giảm giá là:

100% - 15% = 85%

Giá bán của bàn là hơi nước sau khi giảm giá là:

799 000 x 85% = 679 150 (đồng)

Giá bán của máy sấy tóc sau khi giảm giá là:

499 000 x 85% = 424 150 (đồng)

Giá bán của máy xay sinh tố sau khi giảm giá là:

1 390 000 x 85% = 1 181 500 (đồng)

Giá bán của ấm siêu tốc sau khi giảm giá là:

540 000 x 85% = 459 000 (đồng)

Giá bán của nồi chiên không dầu sau khi giảm giá là:

1 390 000 x 85% = 1 181 500 (đồng)

3.3 Toán lớp 5 trang 106 Bài 5

Sau khi được tư vấn về quản lí tài chính, chị Mai quyết định chia thu nhập của gia đình thành 3 khoản với tỉ lệ như sau:

Sử dụng máy tính cầm tay

Biết rằng tổng thu nhập hàng tháng của gia đình chị Mai khoảng 17 triệu đồng. Em hãy tính giúp chị Mai số tiền dành cho mỗi khoản theo tỉ lệ như trên.

Lời giải:

Số tiền chị Mai dành cho những việc thiết yếu là:

17 000 000 × 50% = 8 500 000 (đồng)

Số tiền chị Mai dành cho những mong muốn khác là:

17 000 000 × 30% = 5 100 000 (đồng)

Số tiền chị Mai dành cho tiết kiệm hoặc trả nợ là:

17 000 000 × 20% = 3 400 000 (đồng)

Chia sẻ, đánh giá bài viết
83
Sắp xếp theo

    Toán lớp 5 Cánh Diều

    Xem thêm