Toán lớp 5 trang 79 Luyện tập

Giải Toán lớp 5 trang 79 Luyện tập Có đáp án chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán về tỉ số phần trăm. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Toán lớp 5 trang 79 Bài 1

a) Tính tỉ số phần trăm của hai số 37 và 42.

b) Một tổ sản xuất làm được 1200 sản phẩm, trong đó anh Ba làm được 126 sản phẩm. Hỏi anh Ba làm được bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm?

Phương pháp giải

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số A và B ta làm như sau:

- Tìm thương của A và B.

- Nhân thương đó với 00 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được

Đáp án

a) Tỉ số phần trăm của hai số 37 và 42 là

37 : 42 = 0,8809 = 88,09%

b) So với số sản phẩm của tổ thì anh Ba làm được:

126 : 1200 = 0,105 = 10,5%

Đáp số: a) 88,09%

b) 10,5%

Toán lớp 5 trang 79 Bài 2

a) Tìm 30% của 97

b) Một cửa hàng bỏ ra 6 000 000 đồng tiền vốn. Biết cửa hàng đó lãi 15%. Tính số tiền lãi.

Phương pháp giải

Muốn tìm a% của B ta có thể lấy B chia cho 100 rồi nhân với a hoặc lấy B nhân với a rồi chia cho 100.

Đáp án

a) 30% của 97 là:

97 × 30% : 100 = 29,1

b) Số tiền lãi là: 6 000 000 × 15 : 100 = 900 000 (đồng)

Đáp số:

a) 29,1

b) 900 000 đồng

Toán lớp 5 trang 79 Bài 3

a) Tìm một số, biết 30% của số đó là 72

b) Một cửa hàng bán được 420 kg gạo và số gạo đó bằng 10,5% tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán. Hỏi trước khi bán cửa hàng đó có bao nhiêu tấn gạo?

Phương pháp giải

Muốn tìm một số biết A% của nó là B, ta có thể lấy B chia cho A rồi nhân với 100 hoặc lấy B nhân với 100 rồi chia cho A.

Đáp án

a) Số đó là: 72 × 100 : 30 = 240

b) Số gạo cửa hàng đó có trước khi bán là:

420 × 100 : 10,5 = 4000 (kg) = 4 tấn

Đáp số:a) 240

b) 4 tấn gạo

Toán lớp 5 luyện tập trang 79 bao gồm lời giải các bài tập tự luyện có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán Chương 2: Tỉ số phần trăm, Giải Toán về tỉ số phần trăm, .. ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì 1 lớp 5.

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm Vở bài tập Toán lớp 5 hay đề thi học kì 1 lớp 5 đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục.

Đánh giá bài viết
155 19.935
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Hà Hàcaonguyenthu
  Hà Hàcaonguyenthu

  Chán quá đi thôi, trời lạnh viết dun tay ✋ dun chân biết khi nào mới viết xong 🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶

  Thích Phản hồi 20:49 22/12

  Giải bài tập Toán lớp 5

  Xem thêm