Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 27 - Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 27 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 27 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng toán về chuyển động đều. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

>> Bài trước: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 27 - Đề 1

1. Phiếu bài tập toán lớp 5 tuần 27

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Một ô tô đi từ A lúc 7 giờ 45 phút và đến B lúc 10 giờ 15 phút . Tính vận tốc của ô tô biết quãng đường AB dài 120 km?

A. 48 km

B. 4,8 km / giờ

C. 48 km / giờ

D. 48 giờ

Câu 2: Một người đi bộ với vận tốc 4km/ giờ.Hỏi người đó đi 48 phút được quãng đường dài bao nhiêu mét ?

A. 192 m

B. 320 m

C. 3200 km

D. 3200 m

Câu 3: Một ô tô đi từ A với vận tốc 48 km/ giờ . Sau khi đi được 1 giờ rưỡi thì đến B. Tính quãng đường AB ?

A. 72km

B. 72 km/giờ

C. 62,4 km/ giờ

D. 62,4 km

Câu 4: 6 giờ 24 phút:2 x 3 = ....... ?

A. 1 giờ 4 phút

B. 9 giờ 36 phút

C. 3 giờ 12phút

D. 3 giờ 36 phút

Câu 5: Một ca nô đi với vận tốc 36 km/ giờ trên quãng đường sông dài 42 km . Tính thời gian đi của ca nô trên quãng đường sông đó ?

A. 1 giờ 10 phút

B. 1 giờ 6 phút

C. 1 giờ 1 phút

D. 1 giờ 36 phút

II. Tự luận

Bài 1:

Trên tuyến đường Hà Nội – Hoà Bình, lúc 7 giờ một xe máy từ Hà Nội đi Hoà Bình với vận tốc 35 km/giờ, đến 8 giờ 12 phút một ô tô cũng từ Hà Nội đi Hoà Bình với vận tốc 65 km/giờ. Hỏi ô tô gặp xe máy lúc mấy giờ?

Bài 2:

Một chiếc thuyền đi xuôi dòng từ A đến B hết 45 phút. Cũng trên sông đó một cụm bèo trôi từ A đến B hết 5 giờ 15 phút. Hỏi chiếc thuyền đó đi ngược dòng từ A đến B hết bao nhiêu thời gian?

Bài 3:

Lúc 9 giờ 15 phút một ô tô xuất phát từ A với vận tốc 50 km/giờ để đi đến B và một xe máy xuất phát từ C cách A 15km (xem hình vẽ) và cũng đi đến B. Xe máy và ô tô gặp nhau lúc 10 giờ 30 phút. Tính vận tốc của xe máy.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 4:

Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 35 km/giờ và khi quay về A đi với vận tốc 25 km/giờ. Tính quãng đường từ A đến B, biết thời gian cả đi và về là 4 giờ 48 phút.

Bài 5:

Hai bến sông A và B cách nhau 60km. Lúc 7 giờ hằng ngày một ca nô đi từ A về phía B và một ca nô khác đi từ B về phía A, hai ca nô gặp nhau lúc 8 giờ 20 phút. Hôm nay ca nô đi từ A khởi hành chậm 18 phút nên hai ca nô gặp nhau lúc 8 giờ 30 phút. Tính vận tốc của mỗi ca nô.

2. Đáp án Phiếu bài tập toán lớp 5 tuần 27

I. Phần trắc nghiệm

Câu12345
Đáp ánCDABA

II. Phần Tự luận

Bài 1:

HD:

Thời gian xe máy đi trước ô tô là:

8 giờ 12 phút – 7 giờ =1 giờ 12 phút

1 giờ 12 phút = 1,2 giờ

Quãng đường xe máy đi được trong 1,2 giờ là:

35 x 1,2 = 42 (km)

Thời gian đi để hai xe gặp nhau là:

42 : (65 – 35 ) = 1,4 (giờ)

1,4 giờ = 1 giờ 24 phút

Thời điểm ô tô gặp xe máy là :

8 giờ 12 phút + 1 giờ 24 phút = 9 giờ 36 phút.

Bài 2:

HD:

5 giờ 15 phút = 315 phút

Thời gian cụm bèo trôi gấp thời gian thuyền đi xuôi dòng số lần là:

315 : 45 = 7 (lần)

Như vậy vận tốc của thuyền khi đi xuôi dòng gấp 7 lần vận tốc của cụm bèo trôi (vận tốc của cụm bèo chính là vận tốc của dòng nước).

Ta có sơ đồ:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Như vậy vận tốc thuyền đi ngược dòng gấp 5 lần vận tốc dòng nước hay thời gian thuyền đi ngược dòng bằng 1/5 thời gian cụm bèo trôi.

Thời gian thuyền đi ngược dòng là:

315 : 5 = 63 (phút).

Bài 3:

HD: Thời gian từ lúc hai xe bắt đầu xuất phát đến lúc gặp nhau là:

10 giờ 30 phút – 9 giờ 15 phút = 1 giờ 15 phút

1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

Với hai chuyển động cùng chiều khởi hành cùng một lúc: Khoảng cách của hai vật chuyển động lúc bắt đầu xuất phát bằng hiệu vận tốc của hai vật nhân với thời gian đi để gặp nhau.

Do đó, hiệu vận tốc của ô tô và xe máy là:

15 : 1,25 = 12 (km/giờ)

Vận tốc của xe máy là:

50 – 12 = 38 (km/giờ).

Bài 4:

4 giờ 48 phút = 4,8 giờ

Tỉ số giữa vận tốc ô tô lúc đi và lúc về là:

35 : 25 = 7 : 5

Như vậy tỉ số giữa thời gian lúc.đi và lúc về là 5 : 7. Coi thời gian lúc đi là 5 phần thì thời gian lúc về là 7 phần như thế.

Thời gian ô tô đi từ A đến B là:

4,8 : (5 + 7 ) x 5 = 2 (giờ)

Độ dài quãng đường AB là:

35 x 2 = 70 (km)

Bài 5:

HD: Khoảng thời gian hằng ngày hai ca nô đi để gặp nhau là:

8 giờ 20 phút – 7 giờ = 1 giờ 20 phút

1 giờ 20 phút = 4/3 giờ.

Trong một giờ hai ca nô đi được quãng đường sông là:

60 : \frac{4}{3}= 45 (km)

Hôm nay, ca nô đi từ A xuất phát lúc:

7 giờ + 18 phút = 7 giờ 18 phút

Kể từ lúc ca nô đi từ A xuất phát, thời gian hai ca nô đi để gặp nhau là:

8 giờ 30 phút – 7 giờ 18 phút = 1 giờ 12 phút

1 giờ 12 phút = 1,2 giờ

Quãng đường ca nô đi từ B đi được trong 18 phút là:

60 – (45 x 1,2) = 6 (km)

Vận tốc của ca nô đi từ B là:

6 : (18 : 60) = 20 (km/giờ)

Vận tốc của ca nô đi từ A là:

45 – 20 = 25 (km/giờ).

Chuyên mục Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 đầy đủ các tuần học. Mỗi tuần học gồm 2 đề thi cho các bạn học sinh cùng tham khảo, rèn luyện, củng cố kỹ năng giải Toán cuối tuần. Tất cả các tài liệu tại đây đều Có đáp án và được tải miễn phí, các em tự luyện giải và so sánh đối chiếu kết quả nhé.

Đánh giá bài viết
26 23.184
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm