Toán lớp 5 trang 21 Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 21 SGK Toán lớp 5: Luyện tập Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) bao gồm lời giải chi tiết giúp các em học sinh nắm được cách giải dạng Toán tỉ lệ lớp 5.

1. Giải Toán lớp 5 trang 21 tập 1

Toán lớp 5 trang 21 bài 1

Một người mua 25 quyển vở, giá 3000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đang có. Cũng với số tiền đó, nếu mua vở với giá 1500 đồng một quyển thì người đó mua được bao nhiêu quyển vở?

Phương pháp giải

- Tìm số tiền của người đó có = 3000 đồng x 25.

- Tìm số quyển vở loại 1500 đồng một quyển = số tiền của người đó: 1500.

Lời giải chi tiết

Số tiền của người đó là:

3000 x 25 = 75 000 (đồng)

Số vở loại 1500 đồng mua được là:

75 000 : 1500 = 50 (quyển)

Đáp số: 50 quyển.

>> Tham khảo thêm đáp án: Một người mua 25 quyển vở, giá 3000 đồng một quyển ... 

Toán lớp 5 trang 21 bài 2

Một gia đình gồm 3 người (bố, mẹ và một con). Bình quân thu nhập hàng tháng 800 000 đồng mỗi người. Nếu gia đình đó có thêm một con nữa mà tổng thu nhập của gia đình không thay đổi thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người giảm đi bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải

- Tìm tổng thu nhập của gia đình đó.

- Tìm thu nhập của mỗi người sau khi gia đình đó có thêm một con.

- Tính bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người giảm đi bao nhiêu ta lấy bình quân thu nhập ban đầu trừ đi bình quân thu nhập sau khi có thêm một con.

Lời giải chi tiết

Thu nhập mỗi tháng của gia đình đó là:

800000 × 3=2400000 (đồng)

Nếu có thêm một con nữa thì bình quân thu nhập của mỗi người sẽ là:

2400000: (3 + 1)=600000 ( đồng)

Bình quân thu nhập của mỗi người giảm đi số tiền là:

800000 − 600000=200000 (đồng)

Đáp số: 200000 đồng.

>> Tham khảo thêm đáp án: Một gia đình gồm 3 người (bố, mẹ và một con) ...

Toán lớp 5 trang 21 bài 3

Một đội 10 người trong một ngày đào được 35 m mương. Người ta bổ sung thêm 20 người nữa cùng đào thì trong một ngày đào được bao nhiêu mét mương? (Mức đào của mỗi người như nhau)

Phương pháp giải

- Tính số người lúc sau: 10 + 20 = 30 người.

- Giải bài toán 30 người đào trong một ngày được bao nhiêu mét mương theo phương pháp tìm tỉ số.

Lời giải chi tiết

Sau khi bổ sung thì đội đó có số người là:

10 + 20 = 30 (người)

30 người gấp 10 người số lần là:

30 : 10 = 3 (lần)

Trong một ngày cả đội đó đào được số mét mương là:

35 × 3 = 105 (m)

Đáp số: 105m.

>> Tham khảo thêm đáp án: Một đội 10 người trong một ngày đào được 35 m ... 

Toán lớp 5 trang 21 bài 4

Một xe tải chỉ có thể chở được 300 bao gạo, mỗi bao 50kg. Nếu chất lên xe đó loại bao gạo 75kg thì xe chở được bao nhiêu bao?

Phương pháp giải

- Tìm tổng số gạo xe đó chở được.

- Tính số bao gạo loại 75kg xe chở được = tổng số gạo xe đó chở được : 75.

Lời giải chi tiết

Tóm tắt

50 kg: 300 bao

75 kg: ... bao?

Giải

Xe tải đó chở được số ki-lô-gam gạo là:

50×300=15000(kg)

Nếu chất lên xe đó loại bao gạo 75 kg thì xe chở được nhiều nhất số bao gạo là:

15000:75=200 (bao)

Đáp số: 200 bao.

>> Tham khảo thêm đáp án: Một xe tải chỉ có thể chở được 300 bao gạo ...

2. Lý thuyết Ôn tập và bổ sung về giải Toán

2.1. Bài toán tỉ lệ thuận lớp 5

a) Đại lượng tỉ lệ thuận

Hai đại lượng tỉ lệ thuận nghĩa là khi đại lượng này tăng lên bao nhiêu lần thì đại lượng kia cũng tăng lên bấy nhiêu lần và ngược lại đại lượng này giảm đi bao nhiêu lần thì đại lượng kia cũng giảm đi bấy nhiêu lần.

b) Cách giải

* Cách 1: Phương pháp rút về đơn vị

+ Bước 1: Tìm giá trị một phần (thực hiện phép tính chia)

+ Bước 2: Tìm giá trị nhiều phần (thực hiện phép tính nhân)

* Cách 2: Phương pháp tìm tỉ số

+ Bước 1: Tìm tỉ số (thực hiện phép tính chia)

+ Bước 2: Đại lượng này gấp lên bao nhiêu lần thì đại lượng kia gấp lên bấy nhiêu lần (thực hiện phép tính nhân)

c) Ví dụ: May ba bộ quần áo như nhau hết 15 mét vải. Hỏi may 9 bộ quần áo như thế hết mấy mét vải?

Giải:

Cách 1. Rút về đơn vị

May một bộ quần áo hết số mét vải là:

15 : 3 = 5 (m)

Nếu may 9 bộ quần áo như thế hết số mét vải là:

5 × 9 = 45 (m)

Cách 2. Dùng tỉ số

9 bộ quần áo gấp 3 bộ quần áo số lần là:

9 : 3 = 3 (lần)

May 9 bộ quần áo như thế thì hết số mét vải là:

5 × 9 = 45 (m)

Đáp số: 45m

2.2. Bài toán tỉ lệ nghịch lớp 5

a) Đại lượng tỉ lệ nghịch

Hại đại lượng tỉ lệ nghịch nghĩa là khi đại lượng này tăng lên bao nhiêu lần thì đại lượng kia lại giảm đi bấy nhiêu lần và ngược lại khi đại lượng này giảm đi bao nhiêu lần thì đại lượng kia tăng lên bấy nhiêu lần.

b) Cách giải

* Cách 1: Phương pháp rút về đơn vị

+ Bước 1: Tìm giá trị một phần (thực hiện phép nhân hoặc phép chia tùy thuộc vào yêu cầu đề bài)

+ Bước 2: Tìm giá trị nhiều phần (thực hiện phép tính chia)

* Cách 2: Phương pháp tìm tỉ số

+ Bước 1: Tìm tỉ số (thực hiện phép chia)

+ Bước 2: Đại lượng này gấp lên bao nhiêu lần thì đại lượng kia giảm đi bấy nhiêu lần (thực hiện phép nhân hoặc phép chia tùy thuộc vào yêu cầu đề bài)

c) Ví dụ: Một đơn vị chuẩn bị đủ gạo cho 750 người ăn trong 40 ngày. Nhưng có thêm một số người đến nên chỉ ăn đủ trong 25 ngày. Hỏi số người đến thêm là bao nhiêu ? (Mức ăn của mỗi người là như nhau)

Số gạo có trong kho có thể cung cấp cho số người ăn trong một ngày là:

750 × 40 = 30 000 (người)

Vì sau khi có một số người đến thêm, số gạo chỉ đủ ăn trong 25 ngày, nên mỗi ngày có tổng số người ăn là:

30000 : 25 = 1200 (người)

Số người đến thêm là:

1200 – 750 = 450 (người)

Đáp số: 450 người

>> Xem thêm: Lý thuyết Toán lớp 5 trang 19: Ôn tập và bổ sung về giải Toán

3. Trắc nghiệm Ôn tập và bổ sung về giải Toán

Sau khi giải xong toàn bộ các bài tập trong SGK Toán 5. Các em hãy làm 10 câu Trắc nghiệm Ôn tập và bổ sung về giải Toán như sau để củng cố kiến thức:

Giải bài tập trang 21 SGK Toán 5: Luyện tập Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) bao gồm 4 câu hỏi có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán theo phương pháp tỉ số và phương pháp rút về đơn vị, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 5.

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
326 250.791
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 5

    Xem thêm