Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 5 Cánh diều Bài 47: Em ôn lại những gì đã học

Toán lớp 5 Cánh diều Bài 47: Em ôn lại những gì đã học gồm các đáp án tương ứng với từng bài tập SGK trang 113, 114 trong Chương 2. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết lời giải Toán lớp 5 Cánh Diều.

1. Toán lớp 5 trang 113

1.1 Toán lớp 5 trang 113 Bài 1

Nói cho bạn nghe những điều em học được trong chủ đề:

Em ôn lại những gì đã học

Lời giải:

+ Em đã thực hiện cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân

+ Em biết viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân.

+ Em tìm được giá trị phần trăm của một số cho trước.

+ Em biết sử dụng máy tính cầm tay để tính toán.

+ Em biết tính tỉ lệ trên bản đồ.

1.2 Toán lớp 5 trang 113 Bài 2

Đặt tính rồi tính:

Em ôn lại những gì đã học

Lời giải:

Em ôn lại những gì đã học

1.3 Toán lớp 5 trang 113 Bài 3

a) Tìm kết quả thích hợp với mỗi phép tính

Em ôn lại những gì đã học

b) Số?

Em ôn lại những gì đã học

Lời giải:

a)

Em ôn lại những gì đã học

b)

Em ôn lại những gì đã học

2. Toán lớp 5 trang 114

2.1 Toán lớp 5 trang 114 Bài 4

a) Viết các tỉ số phần trăm sau dưới dạng phân số và số thập phân:

Em ôn lại những gì đã học

b) Viết các phân số sau dưới dạng tỉ số phần trăm:

Em ôn lại những gì đã học

c) Hình tròn bên được chia thành 8 phần bằng nhau. Tính:

- Tỉ số phần trăm của phần đã tô màu đỏ so với cả hình tròn.

- Tỉ số phần trăm của phần đã tô màu vàng so với cả hình tròn.

Em ôn lại những gì đã học

d) Tính nhẩm

Em ôn lại những gì đã học

Lời giải:

a)

Tỉ số phần trăm Phân số Số thập phân
45% \frac{45}{100} 0,45
70% \frac{70}{100} 0,7
16% \frac{16}{100} 0,16
10% \frac{10}{100} 0,1
132% \frac{132}{100} 1,32

b) \frac{23}{100}=23\%;\ \ \ \frac{8}{10}=\frac{80}{100}=80\%

\frac{3}{20}=\frac{15}{100}=15\%;\ \frac{2}{5}=\frac{40}{100}=40\%

\frac{3}{4}=\frac{75}{100}=75\%

c) Tỉ số phần trăm của phần đã tô màu đỏ so với cả hình tròn là:

3 : 8 = 0,375 = 37,5%

Tỉ số phần trăm của phần đã tô màu vàng so với cả hình tròn là:

1 : 8 = 0,125 = 12,5%

d) 10% của 150 là 15

10% của 270 là 27

10% của 380 là 38

25% của 160 là 40

25% của 200 là 50

25% của 180 là 45

2.2 Toán lớp 5 trang 114 Bài 5

Người ta vẽ hình một mảnh đất có dạng hình chữ nhật với chiều dài 15 m, chiều rộng 10 m trên bản đồ tỉ lệ 1 : 500. Hỏi trên bản đồ đó, độ dài mỗi cạnh của hình chữ nhật là bao nhiêu mi-li-mét?

Bài giải

Đổi 15 m = 15 000 mm; 10 m = 10 000 mm

Chiều dài của hình chữ nhật trên bản đồ là:

15 000 : 500 = 30 mm

Chiều rộng của hình chữ nhật trên bản đồ là:

10 000 : 500 = 20 mm

Đáp số: Chiều dài: 30 mm

Chiều rộng 20 mm

2.3 Toán lớp 5 trang 114 Bài 6

a) Trong 60 kg nước biển có 2,1 kg muối. Tìm tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển.

b) Số dân của một xã cuối năm 2022 là 12 500 người, tỉ lệ tăng dân số hàng năm của xã là 0,8%. Hỏi đến cuối năm 2023, số dân của xã đó là khoảng bao nhiêu người?

Bài giải

a) Tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển là:

2,1 : 60 = 0,035

0,035 = 3,5%

Đáp số: 3,5%

b) Năm 2023, xã đó tăng thêm số người là:

12 500 x 0,8% = 100 (người)

Cuối năm 2023, số dân của xã đó là khoảng số người là:

12 500 + 100 = 12 600 (người)

Đáp số: 12 600 người

2.4 Toán lớp 5 trang 114 Bài 7

Theo kế hoạch, năm vừa qua một công ty xuất khẩu hoa quả phải xuất khẩu 3 500 tấn vải thiều. Đến hết năm, công ty đó đã xuất khẩu được 4 200 tấn. Hỏi:

a) Công ty đó đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch cả năm?

b) Công ty đó đã thực hiện được vượt mức kế hoạch bao nhiêu phần trăm?

Lời giải:

a) Công ty đó đã thực hiện được số phần trăm kế hoạch cả năm là:

4 200 : 3 500 = 1,2 = 120%

b) Công ty đó đã thực hiện được vượt mức kế hoạch số phần trăm là:

120% - 100% = 20%

Đáp số: a) 120%

b) 20%

Chia sẻ, đánh giá bài viết
102
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Tiên Vũ Cát
    Tiên Vũ Cát

    Có bài nào sai ko mn🤔

    Thích Phản hồi 06/02/23

Toán lớp 5 Cánh Diều

Xem thêm