Giải Toán lớp 5 VNEN bài 113: Em ôn lại những gì đã học

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 113: Em ôn lại những gì đã học là lời giải Sách VNEN toán 5 tập 2 trang 130, 131 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 5 lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

>> Bài trước: Giải Toán lớp 5 VNEN bài 112: Em ôn lại những gì đã học

A. Hoạt động thực hành bài 113 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 130 toán VNEN lớp 5 tập 2

a) Đọc bài toán và nói cho bạn biết bài toán cho biết gì? bài toán hỏi gì?

Trong hình dưới đây, diện tích của hình tứ giác ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC là 13,6cm2. Tính diện tích của hình tứ giác ABCD, biết tỉ số diện tích của hình tam giác BEC và diện tích hình tứ giác ABED là \frac{2}{3}.

Giải Toán lớp 5 bài 33 VNEN

b) Thảo luận và giải bài toán

c) Giải bài toán và viết vào vở.

Đáp án

Bài toán cho biết:

· Diện tích tứ giác ABED lớn hơn diện tích tam giác BEC là 13,6cm2

· Tỉ số diện tích tam giác BEC và tứ giác ABED là 2/3

Bài toán hỏi:

· Tính diện tích tứ giác ABCD

Bài giải:

Hiệu số phần bằng nhau là: 3 - 2 = 1 (phần)

Diện tích hình tam giác BEC là: (13,6 : 1) x 2 = 27,2 (cm2)

Diện tích tứ giác ABED là: 13,6 + 27,2 = 40,8 (cm2)

Vậy diện tích tứ giác ABCD là: 27,2 + 40,8 = 68 (cm2)

Đáp số: 68 cm2

Câu 2: Trang 131 toán VNEN lớp 5 tập 2

Lớp 5A có 28 học sinh. Số học sinh nam bằng 34 số học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ hơn số học sinh nam bao nhiêu em?

Đáp án

Tống số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Số học sinh nam là:

(28 : 7) x 3 = 12 (học sinh)

Số học sinh nữ là:

28 - 12 = 16 (học sinh)

Vậy, số học sinh nữ hơn số học sinh nam là:

16 - 12 = 4 (học sinh)

Đáp số: 4 học sinh

Câu 3: Trang 131 toán VNEN lớp 5 tập 2

Một ô tô cứ đi được 100km thì tiêu thụ 12 lít xăng. Ô tô đó đã đi được quãng đường 330km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?

Hướng dẫn giải

Giải bài toán theo dạng toán rút về đơn vị:

- Tìm số lít xăng tiêu thụ khi đi 1km = số lít xăng tiêu thụ khi đi 100km : 100.

- Số lít xăng tiêu thụ khi đi 330km = số lít xăng tiêu thụ khi đi 1km × 330.

Đáp án

1km ô tô tiêu thụ hết số lít xăng là:

12: 100 = 0,12 (lít xăng)

Vậy 330km thì tiêu thụ hết số lít xăng là:

330 x 0,12 = 39,6 (lít xăng)

Đáp số: 39,6 lít xăng

Câu 4: Trang 131 toán VNEN lớp 5 tập 2

Một trường có 1138 học sinh, trong đó số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam là 92 học sinh. Tính số học sinh nam, số học sinh nữ của trường đó.

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó:

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;

Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2

Đáp án

Số học sinh nam của trường là:

(1138 - 92) : 2 = 615 (học sinh)

Số học sinh nữ của trường là:

1138 - 615 = 523 ( học sinh)

Đáp số: Nam 615 học sinh

Nữ 523 học sinh

Câu 5: Trang 131 toán VNEN lớp 5 tập 2

10 người làm xong một công việc phải mất 9 ngày. Nay muốn làm xong công việc đó trong vòng 5 ngày thì cần bao nhiêu người? (năng suất làm việc của mỗi người là như nhau)

Hướng dẫn giải

Đây là dạng toán về quan hệ tỉ lệ. Ta có thể giải bằng 2 cách :

Cách 1: Phương pháp rút về đơn vị.

Cách 2: Phương pháp tìm tỉ số.

Đáp án

Cách 1:

Để hoàn thành công việc thì một người mất số ngày là:

9 x 10 = 90 (ngày)

Số người làm việc để công việc xong trong 5 ngày là:

90 : 5 = 18 (người)

Đáp số: 18 người

Cách 2:

9 ngày gấp 5 ngày số lần là:

9 : 5 = 1,8 (lần)

Vậy để hoàn thành công việc trong 5 ngày thì cần số người là:

10 x 1,8 = 18 (người)

Đáp số: 18 người

Câu 6: Trang 131 toán VNEN lớp 5 tập 2

Có ba đội trồng rừng, đội một trồng được 1356 cây, đội 2 trồng được ít hơn đội 1 là 246 cây, đội 3 trồng được bằng \frac{1}{3} tổng số cây của đội 1 và đội 2. Hỏi trung bình mỗi đội trồng được bao nhiêu cây?

Hướng dẫn giải

- Tìm số cây đội 2 trồng ta lấy số cây đội trồng được trừ đi 246 cây.

- Tìm số cây đội 2 trồng ta lấy tổng số cây của đội 1 và đội 2 trồng được chia cho 3.

- Tìm số cây trung bình mỗi đội trồng được ta lấy tổng số cây ba đội trồng được chia cho 3.

Đáp án

Số cây đội 2 trồng được là:

1356 - 246 = 1110 (cây)

Số cây đội 3 trồng được là:

(1356 + 1110) : 3 = 822 (cây)

Trung bình mỗi đội trồng được số cây là:

(1356 + 1110 + 822) : 3 = 1096 (cây)

Đáp số: 1096 cây

B. Hoạt động ứng dụng bài 113 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 131 toán VNEN lớp 5 tập 2

Một xã hiện nay có 5000 dân. Tỉ lệ tăng dân số hằng năm là cứ 1000 người thì tăng thêm 18 người. Hỏi sau một năm số dân của xã đó có tất cả bao nhiêu người?

Đáp án

5000 dân gấp 1000 số lần là:

5000 : 1000 = 5 (lần)

Số dân của xã đó tăng sau một năm là:

5 x 18 = 90 (người)

Sau một năm số dân của xã đó có tất cả số người là:

5000 + 90 = 5090 (người)

Đáp số: 5090 (người)

Câu 2: Trang 131 toán VNEN lớp 5 tập 2

Em tự đặt một bài toán thuộc dạng toán về quan hệ tỉ lệ rồi giải bài toán đó

Hướng dẫn giải

Em suy nghĩ rồi tự đặt bài toán thuộc dạng toán về quan hệ tỉ lệ.

Để giải bài toán về quan hệ tỉ lệ ta có thể giải theo phương pháp rút về đơn vị hoặc phương pháp tỉ số.

Đáp án

Ví dụ mẫu:

Em và chị cùng đi mua vở. Em mua 10 quyển phải trả 50000 đồng. Chị gái phải trả 80000 đồng. Hỏi chị mua bao nhiêu quyển vở?

Bài giải:

Một quyển vở có giá là:

50000 : 10 = 5000 (đồng)

Chị gái mua số quyển vở là:

80000 : 5000 = 16 (quyển)

Đáp số: 16 quyển

>> Bài tiếp theo: Giải Toán lớp 5 VNEN bài 114: Em ôn lại những gì đã học

Ngoài giải bài tập Toán 5 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 5 sách giáo khoa. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
67 50.724
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Tiên Vũ Cát
    Tiên Vũ Cát

    Có bài nào sai ko mn🤔

    Thích Phản hồi 19:51 06/02

Giải Toán lớp 5 VNEN

Xem thêm