Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 5 VNEN bài 16: Héc-ta

Giải Toán lớp 5 VNEN: Héc-ta - Sách VNEN toán 5 tập 1 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán bảng đo đơn vị diện tích.

A. Hoạt động cơ bản bài Héc-ta lớp 5

Câu 1: Trang 43 Toán 5 VNEN Tập 1

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a. 5cm27mm2= ... mm2. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 57

B. 570

C. 507

D. 5700

b. 2m25dm2= ... dm2. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 2500

B. 205

C. 250

D. 25

Trả lời:

a. 5cm27mm2= 507 mm2=> Đáp án đúng là C. 507

b. 2m25dm2= 205 dm2 => Đáp án đúng là B. 205

Câu 2 Trang 43 Toán 5 VNEN Tập 1

Em đọc kĩ (sgk)

Câu 3 Trang 43 Toán 5 VNEN Tập 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 4ha = ... m2

1km2 =….ha

500ha = ... km2

b. 12ha = ... m2

110km2=...ha

34ha=...m2

Trả lời:

a. 4ha = 40000 m2

1km2 = 100 ha

500ha = 5 km2

b. 12ha = 5000 m2

110km2=10ha

34ha=7500m2

Câu 4 Trang 43 Toán 5 VNEN Tập 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

80 000m2 = ... ha

1600ha = ... km2

600 000m2 = ... ha

27 000ha = ... km2

Trả lời:

80 000m2 = 8 ha

1600ha = 16 km2

600 000m2 = 60 ha

27 000ha = 270 km2

B. Hoạt động thực hành Héc-ta lớp 5

Câu 1: Trang 44 Toán 5 VNEN Tập 1

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông:

a) 6ha ; 3km2 ; 400dm2 .

b) 26m2 34dm2 ; 1500dm2 ; 90m2 5dm2.

Trả lời:

a) 6ha = 60000m2 ;

3km2 = 3000000m2;

400dm2 = 4m2.

b) 26m2 34dm2 = 26m2 + \frac{34}{100} m2= 26\frac{34}{100} m2

1500dm2 = 15m2 ;

90m2 5dm2 = 90m2 +  \frac{5}{100}m2 = 90\frac{5}{100}m2

Câu 2: Trang 44 Toán 5 VNEN Tập 1

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Trả lời

a - S

b - Đ

c - S

d - Đ

Câu 3: Trang 44 Toán 5 VNEN Tập 1)

- Diện tích rừng Cúc Phương là 22 000 ha. Em hãy viết số đo diện tích rừng Cúc Phương :

a. Dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông.

b. Dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông.

Trả lời:

a. Ta có:

1ha = 0,01km2 ⇒ 22000ha = 220km2

b. Ta có:

1ha = 10000m2 ⇒ 22000ha = 220000000m2

Câu 4: Trang 44 Toán 5 VNEN Tập 1

Giải bài toán sau :

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là 300m và chiều rộng bằng \frac{2}{3} chiều dài. Hỏi diện tích khu đất đó bằng bao nhiêu héc-ta ?

Trả lời:

- Chiều rộng của khu đất hình chữ nhật là:

(300 : 3) x 2 = 200 (m)

- Diện tích khu đất hình chữ nhật là:

300 x 200 = 60 000 (m2)

- Đổi: 60 000 (m2) = 6 ha

Đáp số: 6 ha

C. Hoạt động vận dụng Héc-ta lớp 5

Em có biết ?Tổng diện tích rừng của nước ta là bao nhiêu ? Vùng nào có diện tích rừng lớn nhất ?

- Tổng diện tích rừng Việt Nam : 13 258 843ha.

- Phân bố theo các khu vực :

+ Tây Nguyên : 2 828 565ha ;

+ Đông Bắc : 2 231 174ha ;

+ Bắc Trung Bộ : 1 999 855ha ;

+ Duyên hải miền Trung : 1 436 036ha ;

+ Đông Nam Bộ : 292 038ha ;

+ Tây Nam Bộ : 58 601ha ;

+ Vùng Đồng bằng Sông Hồng : 49 702ha.

(Nguồn : Quyết định về hiện trạng rừng Việt Nam ngày 09 tháng 8 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Em hỏi người lớn về tầm quan trọng của rừng đối với đời sống con người.

Trả lời:

- Một số vai trò và tác dụng to lớn của rừng có thể kể đến đó là:

  • Cung cấp oxy cho con người và động vật, giúp điều hòa khí hậu.
  • Nguồn cung cấp các loại nguyên liệu, vật liệu cho quá trình sản xuất.
  • Chống xói mòn đất, cản sức gió và ngăn cản tốc độ chảy của dòng nước, giảm thiểu thiên tai, lũ lụt
  • Phát triển du lịch sinh thái tại các khu vườn quốc gia, rừng sinh thái.
  • Là môi trường cho nhưng nghiên cứu khoa học và hoạt động thám hiểm.

D. Bài tập Héc-ta

Trên đây là Giải bài tập Toán 5 VNEN bài 16 Héc - ta. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Giải SGK Toán 5 VNEN trên đây sẽ giúp các em ôn tập hiệu quả.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
40
Sắp xếp theo

    Giải Toán lớp 5 VNEN

    Xem thêm