Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 114: Em ôn lại những gì đã học

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 114: Em ôn lại những gì đã học là lời giải Sách VNEN toán 5 tập 2 trang 132, 133 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 5 lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

A. Hoạt động thực hành bài 114 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 132 toán VNEN lớp 5 tập 2

Cho một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng bằng \frac{3}{4} chiều dài. Người ta dùng các viên gạch hình vuông cạnh 4dm để lát nền nhà, giá mỗi viên gạch là 65000 đồng. Hỏi lát cả nền nhà thì hết bao nhiêu tiền mua gạch?

Hướng dẫn giải

- Tính chiều rộng nền nhà = chiều dài × \frac{3}{4}.

- Tính diện tích nền nhà = chiều dài × chiều rộng.

- Tính diện tích 1 viên gạch hình vuông = cạnh × cạnh.

- Tính số viên gạch cần dùng = diện tích nền nhà : diện tích 1 viên gạch.

- Số tiền mua gạch = giá tiền 1 viên gạch × số viên gạch cần dùng.

Đáp án

Đổi: 8m = 80 dm.

Chiều rộng của nền nhà hình chữ nhật là:

(80 : 4) x 3 = 60 (dm)

Diện tích của nền nhà hình chữ nhật là:

80 x 60 = 480 (dm2)

Diện tích viên gạch hình vuông cạnh 4dm là:

4 x 4 = 16 (dm2)

Vậy, số tiền mua gạch để lát xong nền nhà là:

(480 : 16 ) x 65000 = 1950000 (đồng)

Đáp số: 1950000 đồng

Câu 2: Trang 132 toán VNEN lớp 5 tập 2

Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 36m. Diện tích thửa ruộng đó bằng diện tích một mảnh đất hình vuông có chu vi 96m.

a. Tính chiều cao của thửa ruộng hình thang

b. Biết hiệu hai đáy là 10m, tính độ dài mỗi cạnh đáy của thửa ruộng hình thang?

Hướng dẫn giải

- Tính độ dài cạnh hình vuông = chu vi : 4.

- Tính diện tích mảnh đất hình vuông = cạnh × cạnh.

Từ đó ta có diện tích thửa ruộng hình thang.

- Tính tổng độ dài 2 đáy = trung bình cộng 2 đáy × 2.

- Tính chiều cao hình thang = diện tích × 2 : tổng độ dài 2 đáy.

- Tìm độ dài hai đáy theo bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó:

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2

Đáp án

a. Độ dài cạnh hình vuông là:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang (bằng diện tích hình vuông có chu vi 96m) là:

24 x 24 = 576 (m2)

Tổng chiều dài hai đáy thửa ruộng hình thang là:

36 x 2 = 72 (m)

Vậy chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

(576 x 2 ) : 72 = 16 (m)

b. Đáy nhỏ của thửa ruộng hình thang là:

(72 - 10) : 2 = 31 (m)

Đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:

72 - 31 = 41 (m)

Đáp số: a. 16m

b. đáy nhỏ 31m, đáy lớn 41m

Câu 3: Trang 132 toán VNEN lớp 5 tập 2

Hình chữ nhật ABCD gồm hình thang EBCD và hình tam giác ADE có kích thước như hình bên:

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 114

a. Tính chu vi hình chữ nhật ABCD

b. Tính diện tích hình thang EBCD

c. Cho M là trung điểm của cạnh BC. Tính diện tích hình tam giác EDM.

Hướng dẫn giải

Áp dụng các công thức:

- Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) × 2 .

- Diện tích tam giác = độ dài đáy × chiều cao :2.

- Diện tích hình thang = (đáy lớn + đáy bé) × chiều cao : 2.

Đáp án

a. Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

(28 + 84) x 2 = 224 (cm)

b. Do EBCD là hình thang vuông nên đường cao chính là chiều dài cạnh BC.

Mà BC = AD = 28 cm

Vậy diện tích hình thang EBCD là:

\frac{\left(28+84\right)\times28}{2}=1568 (cm2)

c. Do M là trung điểm của đoạn thẳng BC nên BM = MC = 28 : 2 = 14 (cm)

Diện tích tam giác EMB là:

\frac{14\times28}{2}=196 (cm2)

Diện tích tam giác MCD là:

\frac{18\times84}{2}=588(cm2)

Vậy diện tích hình tam giác EMD là:

1568 - (196 + 588) = 784 (cm2)

Đáp số: a. 224 cm

b. 1568 cm2

c. 784 cm2

B. Hoạt động ứng dụng bài 114 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 133 sách toán VNEN lớp 5 tập 2

Giả sử cần quét vôi toàn bộ phòng khách ngôi nhà em đang ở. Em hãy tính diện tích cần quét vôi.

Hướng dẫn giải

Em có thể hỏi bố mẹ em về kích thước phòng khách nhà em.

Áp dụng công thức tính diện tích xung quanh hoặc diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật để tính diện tích cần quét vôi.

Đáp án

Ví dụ mẫu:

Phòng khách nhà em mái bằng, sàn nhà lát gỗ. Nhà có chiều dài 5m, chiều rộng 4m và chiều cao 3m. Như vậy, nếu sơn toàn bộ phòng khách thì ta chỉ sơn 4 mặt xung quanh và một mặt đáy là trần nhà. Vậy ta tính như sau:

Diện tích xung quanh ngồi nhà là:

(5 + 4 ) x 2 x 3 = 54 (m2)

Diện tích toàn phần ngôi nhà là:

54 + (5 x 4) = 74 (m2)

Vậy, diện tích cần sơn là 74 (m2)

>> Bài tiếp theo: Giải Toán lớp 5 VNEN bài 115: Ôn tập về biểu đồ

Bài luyện tập

Bài 1: Tính thể tích hình hộp chữ nhật không nắp biết chiều dài 75 cm, chiều rộng 40 cm và chiều cao 35 cm.

Bài 2: Một mảnh đất hình thang có diện tích 455m2, chiều cao là 13m. Tính độ dài mỗi đáy của mảnh đất hình thang đó, biết đáy bé kém đáy lớn 5m.

Bài 3: Tính chu vi hình tròn có bán kính r = 3,4cm.

Đáp án

Bài 1:

Thể tích hình hộp chữ nhật là:

75 × 40 × 35 = 105000 (cm3)

Đáp số: 105000 cm3

Bài 2:

Tổng độ dài hai đáy của hình thang là:

455 x 2 : 13 = 70 (m)

Độ dài đáy lớn của hình thang là:

(70 + 5) : 2 = 37,5 (m)

Độ dài đáy bé của hình thang là:

37,5 – 5 = 32,5 (m)

Đáp số: 37,5m ; 32,5m.

Bài 3:

Chu vi hình tròn là:

3,4 x 2 x 3,14 = 21,352 (cm)

Đáp số: 21,352 cm

Chia sẻ, đánh giá bài viết
189
7 Bình luận
Sắp xếp theo
 • HUYEN DAO
  HUYEN DAO

  🖕


  Thích Phản hồi 21:04 18/05
  • HUYEN DAO
   HUYEN DAO

   👄


   Thích Phản hồi 21:05 18/05
   • HUYEN DAO
    HUYEN DAO

    💋


    Thích Phản hồi 21:05 18/05
    • HUYEN DAO
     HUYEN DAO

     💏🥵💋💋💋💋💋💋💋💋💋👪

     Thích Phản hồi 21:08 18/05
     • Hải An Nguyễn
      Hải An Nguyễn

      sai rồi kìa 80 x 60 = 4800 chứ sao lại 480 thế.

      Thích Phản hồi 23/03/22
      • Sunna thik dìm sim
       Sunna thik dìm sim

       80 x 60 = 4800 sao lại 480 🤩

       Thích Phản hồi 18/04/22
       • Khắc Phạm
        Khắc Phạm

        Sai rồi kìa

        🤬

        Thích Phản hồi 21/04/23

        Giải Toán lớp 5 VNEN

        Xem thêm