Giải Toán lớp 5 VNEN bài 58: Hình thang

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 58: Hình thang - Sách VNEN toán 5 tập 2 trang 3 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 3 lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

A. Hoạt động cơ bản bài 58 Toán VNEN lớp 5

1. Trò chơi đố bạn

a. Quan sát tranh vẽ dưới đây:

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 58: Hình thang

Trao đổi trong nhóm và tìm ví dụ về một đồ vật có dạng hình thang như trong hình vẽ trên:

Trả lời:

Một số đồ vật có dạng hình thang là: Thùng đựng rác, mặt bàn, cái túi xách....

2. Thực hiện lần lượt các hoạt động sau: (sgk)

Cho hình thang MNPQ. Hãy chỉ ra:

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 58: Hình thang

· Các cạnh đáy của hình thang

· Các cạnh bên của hình thang

· Cặp cạnh đối diện song song của hình thang

· Đường cao của hình thang

Trả lời:

Quan sát hình thang MNPQ ta thấy:

· Các cạnh đáy của hình thang là: MN và QP

· Các cạnh bên của hình thang là: MQ và NP

· Cặp cánh đối diện song song của hình thang là: MN và QP

· Đường cao của hình thang là MK.

3. Thảo luận rồi trả lời câu hỏi:

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang (hình trang 4 sgk)

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 58: Hình thang

Trả lời:

Những hình là hình thang là: Hình 1, Hình 3 và Hình 6.

B. Hoạt động thực hành bài 58 Toán VNEN lớp 5

Câu 1 trang 4 sách VNEN toán 5

Chỉ ra các hình thang trong các hình dưới đây:

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 58: Hình thang

Đáp án

Hình thang là hình có cặp đối diện song song. Vậy, trong các hình trên, hình thang là:

· Hình 1

· Hình 2

· Hình 4

Câu 2 trang 5 sách VNEN toán 5

Trong ba hình dưới đây, hình nào có:

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 58: Hình thang

· Bốn cạnh và bốn góc

· Hai cặp cạnh đối diện song song

· Chỉ có một cặp cạnh song song

· Có bốn góc vuông

Đáp án

Quan sát 3 hình trên, em thấy:

· Hình có 4 cạnh, 4 góc là cả ba hình trên

· Hình có hai cặp cạnh đối diện song song là hình 1 và hình 2

· Hình chỉ có một cặp cạnh đối diện song song là hình 3

· Hình có 4 góc vuông là hình 1

Câu 3 trang 5 sách VNEN toán 5

Thực hiện các hoạt động sau:

a. Quan sát hình vẽ rồi trả lời câu hỏi:

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 58: Hình thang

· Hình thang ABCD có những góc nào là góc vuông?

· Cạnh bên nào vuông góc với hai đáy?

b. Đọc nội dung sau rồi chia sẻ với bạn:

· Hình thang có một cạnh bên vuông góc với hai đáy gọi là hình thang vuông

c. Trả lời câu hỏi: Trong các hình thang sau, hình nào là hình thang vuông?

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 58: Hình thang

Đáp án

a. Quan sát hình thang ABCD ta thấy:

· Hình thang có hai góc vuông là góc A và góc D

· Cạnh vuông góc với hai đáy là cạnh AD

c. Trong các hình thang trên, hình thang vuông là hình: hình 2, hình 3

C. Hoạt động ứng dụng bài 58 Toán lớp 5 VNEN

Câu 1 trang 6 sách VNEN toán 5

Vẽ trên giấy kẻ ô ly 1 hình thang, 1 hình thang vuông rồi cắt dán vào vở

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 58: Hình thang

Câu 2 trang 6 sách VNEN toán 5

Em hãy quan sát hình ảnh dưới đây và chỉ ra một hình thang mà em nhìn thấy

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 58: Hình thang

Đáp án

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 58: Hình thang

D. Bài tập về hình thang

Ngoài giải bài tập Toán 5 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 5 sách giáo khoa. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục.

Đánh giá bài viết
21 11.952
Sắp xếp theo

Giải Toán lớp 5 VNEN

Xem thêm