Toán lớp 5 VNEN bài 44: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 44: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 114 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập phần Hoạt động thực hành & Hoạt động ứng dụng giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 2 lớp 5 năm học 2023 - 2024 hiệu quả.

Mời bạn đọc tham khảo đáp án bài học dưới đây!

A. Lý thuyết bài 44 Toán VNEN lớp 5

1. Khi nhân số bị chia và số chia với cùng một số khác 0 thì thương không thay đổi.

2. Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau:

· Đếm xem có bao nhiêu số thập phân ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0

· Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

5 : 2,5

26 : 6,5

7 : 17,5

459 : 6,8

Trả lời:

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

B. Hoạt động thực hành bài 44 Toán lớp 5 VNEN

Câu 1 trang 114 sách VNEN toán 5

Tính nhẩm:

27 : 0,1

134 : 0,1

768 : 0,01

27 : 10

134 : 10

768 : 100

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về phép chia một số thập phân cho 0,1; 0,01 hoặc 10; 100…

Đáp án và hướng dẫn giải

27 : 0,1= 270

134 : 0,1= 1340

768 : 0,01= 76800

27 : 10 = 2,7

134 : 10 = 13,4

768 : 100 = 7,68

Câu 2 trang 114 sách VNEN toán 5

Tính rồi so sánh kết quả:

a. 7 : 0,5 và 7 × 2

b. 37 : 0,2 và 37 × 5

Phương pháp giải:

- Thực hiện các phép tính.

- So sánh rồi trả lời các câu hỏi của bài toán.

Đáp án và hướng dẫn giải

a. 7 : 0,5 và 7 × 2

· 7 : 0,5 = 14

· 7 × 2 = 14

=> 7 : 0,5 = 7 × 2

b. 37 : 0,2 và 37 x 5

· 37 : 0,2 = 185

· 37 x 5 = 185

=>37 : 0,2 = 37 × 5

Câu 3 trang 114 sách VNEN toán 5

Tìm x biết:

X × 7,8 = 507

9,2 × X = 598

Phương pháp giải:

Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Đáp án và hướng dẫn giải

X × 7,8 = 507

X = 507 : 7,8

X = 65

9,2 × X = 598

X = 598 : 9,2

X = 65

Câu 4 trang 114 sách VNEN toán 5

Giải bài toán sau: Can thứ nhất chưa 19l dầu, can thứ hai chứa 14l dầu. Số dầu đó được chia vào các chai như nhau, mỗi chai có 0,75l. Hỏi có tất cả bao nhiêu chai dầu?

Phương pháp giải:

- Tìm số lít dầu có trong cả hai can.

- Tìm số lít dầu của mỗi chai.

Đáp án và hướng dẫn giải

Cả hai can chứa tất cả số lít dầu là:

19 + 14 = 33 (lít)

Tất cả có số chai dầu là:

33 : 0,75 = 44 (chai)

Đáp số: 44 chai

Câu 5 trang 114 sách VNEN toán 5

Giải bài toán sau: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 37,5m và có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 30m. Tính chu vi mảnh đất đó?

Phương pháp giải:

- Tìm diện tích của mảnh đất hình chữ nhật.

- Tìm chiều rộng mảnh đất.

- Tìm chu vi của mảnh đất đó.

Đáp án và hướng dẫn giải

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là:

30 x 30 = 900 (m2)

Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật là:

900 : 37,5 = 24 (m)

Vậy chu vi của mảnh đất hình chữ nhật là:

(37,5 + 24) x 2 = 123 (m)

Đáp số: 123 m

C. Hoạt động ứng dụng bài 44 Toán lớp 5 VNEN

Anh Long đi taxi từ nhà đến ga tàu hết 35000 đồng. Biết rằng đoạn đường từ nhà anh Long đến ga là 2,5km. Hỏi mỗi km bằng taxi anh Long phải trả bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

Muốn tìm lời giải ta lấy số tiền anh Long đã trả chia cho quãng đường anh ấy đã đi.

Đáp án và hướng dẫn giải

Mỗi km đi bằng taxi anh Long phải trả số tiền là:

35 000 : 2,5 = 14 000 (đồng)

Đáp số: 14 000 đồng

D. Lý thuyết Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Quy tắc: Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính

a) 9:4,5

b) 4:1,25

Cách giải

a) Ta đặt tính rồi làm như sau:

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Vậy 9:4,5 = 2

b) Ta đặt tính rồi làm như sau:

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Vậy 4:1,25 = 3,2

Ví dụ 2: Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 57m2, chiều dài 9,5m. Hỏi chiều rộng của mảnh vườn là bao nhiêu mét?

Ta phải thực hiện phép chia: 57 : 9,5 = ? m

Ta có: 57 : 9,5 = (57 x10 ) : (9,5 x 10)

57 : 9,5 = 570 : 95

Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Phần thập phân của số 9,5 có một chữ số.

Viết thêm một chữ số 0 vào bên phải 57 được 570; bỏ dấu phẩy ở số 9,5 được 95.

Thực hiện phép chia 570 : 95

Vậy 5,7 : 9,5 = 6 (m)

Ví dụ 3: 99 : 8,25 = ?

Ta đặt tính rồi làm như sau:

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Phần thập phân của 8,25 có hai chữ số.

Viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải 99 được 9900 bỏ dấu phẩy ở 8,25 được 825

Thực hiện phép chia 9900: 825

Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu số thập phân ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0

Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.

>> Tham khảo thêm: Lý thuyết Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Trên đây là Giải SGK Toán 5 VNEN bài 44 Chia một số tự nhiên cho một số thập phân trang 114. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Giải SGK Toán lớp 5 VNEN giúp các em học sinh chuẩn bị bài tập hiệu quả.

Đánh giá bài viết
129 46.328
Sắp xếp theo

    Giải Toán lớp 5 VNEN

    Xem thêm