Giải Toán lớp 5 VNEN bài 71: Em ôn lại những gì đã học

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 71: Em ôn lại những gì đã học - Sách VNEN toán 5 tập 2 trang 39 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 3 lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

>> Bài trước: Toán lớp 5 VNEN bài 70: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

A. Hoạt động thực hành bài 71 Toán VNEN lớp 5

Câu 1 trang 39 sách VNEN toán 5

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có

a. Chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,1m và chiều cao 0,5m

b. Chiều dài 3m, chiều rộng 15dm và chiều cao 9dm

Phương pháp giải:

Đổi các kích thước về cùng đơn vị đo rồi áp dụng các công thức:

- Diện tích xung quanh = chu vi đáy × chiều cao;

- Diện tích toàn phần = diện tích xung quanh + diện tích hai đáy.

Đáp án

a. Chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,1m và chiều cao 0,5m

· Chiều dài của hình mặt bên hình hộp là: 2,5 + 1,1 + 2,5 + 1,1 = 7,2 (m)

· Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật đó là: 7,2 x 0,5 = 3,6 (m2)

· Diện tích một mặt đáy của hình hộp chữ nhật là: 2,5 x 1,1 = 2,75 (m2)

· Vậy, diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là: 3,6 + 2,75 x 2 = 9,1(m2)

b. Chiều dài 3m, chiều rộng 15dm và chiều cao 9dm

Đổi: 15dm = 1,5m; 9dm= 0,9m

· Chiều dài của hình mặt bên hình hộp là: 3 + 1,5 + 3 + 1,5 = 9 (m)

· Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật đó là: 9 x 0,9 = 8,1 (m2)

· Diện tích một mặt đáy của hình hộp chữ nhật là: 3 x 1,5 = 4,5 (m2)

· Vậy, diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là: 8,1 + 4,5 x 2 = 17,1(m2)

Câu 2 trang 39 sách VNEN toán 5

Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Hình hộp chữ nhật

1

2

3

Chiều dài

4m

2/5m

 

Chiều rộng

3m

 

0,6cm

Chiều cao

5m

1/2m

0,6cm

Chu vi mặt đáy

 

13/10m

2,8cm

Diện tích xung quanh

 

 

 

Diện tích toàn phần

 

 

 

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

- Diện tích xung quanh = chu vi đáy × chiều cao;

- Diện tích toàn phần = diện tích xung quanh + diện tích hai đáy.

- Chu vi đáy = (chiều dài + chiều rộng) × 2

Đáp án

Hình hộp chữ nhật

1

2

3

Chiều dài

4m

2/5m

0,8cm

Chiều rộng

3m

5/20m

0,6cm

Chiều cao

5m

1/2m

0,6cm

Chu vi mặt đáy

14m

13/10m

2,8cm

Diện tích xung quanh

70m2

13/20m

1,68cm2

Diện tích toàn phần

94m2

27/20m

2,64cm2

Câu 3 trang 40 sách VNEN toán 5

Một hình lập phương có cạnh 5cm. Nếu cạnh hình lập phương gấp lên 4 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần nó gấp lên bao nhiêu lần? Vì sao?

Phương pháp giải:

- Tính cạnh của hình lập phương mới.

- Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của từng hình rồi so sánh kết quả với nhau:

+ Diện tích xung quanh = diện tích một mặt × 4 = cạnh × cạnh × 4.

+ Diện tích toàn phần = diện tích một mặt × 6 = cạnh × cạnh × 6.

Đáp án

Ta có:

Diện tích xung quanh của hình lập phương ban đầu là: 5 x 5 x 4 = 100 (cm2)

Diện tích xung quanh của hình lập phương sau khi tăng 4 lần là: [(5 x4) x (5 x 4)] x 4 = 1600 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương ban đầu là: 5 x 5 x 6 = 150 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương sau khi tăng 4 lần là: [(5 x4) x (5 x 4)] x 6 =2400 (cm2)

Mà: 1600 : 100 = 16; 2400 : 150 = 16

Vậy một hình lập phương có cạnh 5cm. Nếu cạnh hình lập phương gấp lên 4 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần nó gấp lên 16 lần

B. Hoạt động ứng dụng bài 71 Toán VNEN lớp 5

Câu 1 trang 40 sách VNEN toán 5

Người ta muốn sơn mặt ngoài (không sơn đáy) một chiếc tủ hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,2m, chiều rộng 40cm, chiều cao 80cm. Tính diện tích phần sơn.

Phương pháp giải:

- Do sơn mặt ngoài (không sơn đáy) nên phần diện tích sơn của chiếc tủ bằng diện tích xung quanh của chiếc tủ và diện tích mặt đáy bên trên của tủ.

- Muốn tìm diện tích xung quanh ta lấy chu vi đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

- Muốn tìm diện tích mặt đáy ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng.

Đáp án

Do người ta sơn mặt ngoài (không sơn đáy) nên phần diện tích sơn của chiếc tủ bằng diện tích xung quanh của chiếc tủ và diện tích mặt đáy bên trên của tủ.

Đổi: 40cm = 0,4m ; 80cm = 0,8m.

Chu vi đáy của chiếc tủ là:

(2,2 + 0,4) × 2 = 5,2 (m)

Diện tích xung quanh của chiếc tủ là:

5,2 × 0,8 = 4,16 (m2)

Diện tích mặt đáy của chiếc tủ là:

2,2 × 0,4 = 0,88 (m2)

Diện tích phần cần sơn cho chiếc tủ là:

4,16 + 0,88 = 5,04 (m2)

Đáp số: 5,04m2.

Câu 2 trang 40 sách VNEN toán 5

Trên mặt của hình lập phương có các chữ A, C, D, E, G, H. Hãy cho biết mặt đối diện với mặt chứa các chữ H, A, E là mặt chữa chữ gì?

Giải Toán lớp 5 VNEN

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ hình vẽ và tưởng tượng rồi suy luận để tìm các chữ ở các mặt đối diện với mặt chứa các chữ H, A, E.

Đáp án

  • Mặt đối diện với mặt chứa chữ H là chữ D
  • Mặt đối diện với mặt chứa chữ A là chữ C
  • Mặt đối diện với mặt chứa chữ E là chữ G

>> Bài tiếp theo: Giải Toán lớp 5 VNEN bài 72: Thể tích của một hình

Ngoài giải bài tập Toán 5 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 5 sách giáo khoa. Mời các bạn xem thêm bài Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 5: Luyện tập chung.

Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục.

Đánh giá bài viết
160 54.957
Sắp xếp theo

Giải Toán lớp 5 VNEN

Xem thêm