Giải Toán lớp 5 VNEN bài 90 Em ôn lại những gì đã học

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 90: Em ôn lại những gì đã học - Sách VNEN toán 5 tập 2 trang 80, 81 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 4 lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

A. Hoạt động thực hành bài 90 Toán VNEN lớp 5

Câu 1 Trang 80 sách toán VNEN lớp 5 tập 2

Tính:

a) 25 giờ 48 phút + 17 giờ 26 phút

b) 28 phút 19 giây + 32 phút 30 giây

c) 7 ngày 14 giờ - 3 ngày 18 giờ

d) 9 giờ 24 phút x 6

e) 2 phút 27 giây : 7

Hướng dẫn giải

- Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép nhân, phép chia các số tự nhiên.

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

Đáp án

Ta đặt tính như sau

Giải Toán lớp 5 bài 90 VNEN

· 25 giờ 48 phút + 17 giờ 26 phút = 42 giờ 74 phút = 43 giờ 14 phút

· 28 phút 19 giây + 32 phút 30 giây = 60 phút 49 giây

· 7 ngày 14 giờ - 3 ngày 18 giờ = 3 ngày 20 giờ

· 9 giờ 24 phút x 6 = 54 giờ 144 phút = 56 giờ 24 phút

· 2 phút 27 giây : 7 = 21 giây

Câu 2 Trang 80 sách toán VNEN lớp 5 tập 2

Tính:

a. (5 giờ 30 phút + 7 giờ 18 phút) x 3

b. 5 giờ 30 phút + 7 giờ 18 phút x 3

c. (9 giờ 20 phút + 6 giờ 40 phút ) : 2

d. 9 giờ 20 phút + 6 giờ 40 phút : 2

Hướng dẫn giải

- Tính giá trị biểu thức như đối với các số tự nhiên và ghi đơn vị đo tương ứng sau kết quả tùm được.

- Nếu số phút lớn hơn hoặc bằng 60 thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn của phút là giờ.

Đáp án

a. (5 giờ 30 phút + 7 giờ 18 phút) x 3

= 12 giờ 48 phút x 3

= 36 giờ 144 phút = 38 giờ 24 phút

b. 5 giờ 30 phút + 7 giờ 18 phút x 3

= 5 giờ 30 phút + 21 giờ 54 phút

= 26 giờ 84 phút = 27 giờ 24 phút

c. (9 giờ 20 phút + 6 giờ 40 phút ) : 2

= 15 giờ 60 phút : 2

= 7 giờ 60 phút = 8 giờ

d. 9 giờ 20 phút + 6 giờ 40 phút : 2

= 9 giờ 20 phút + 3 giờ 20 phút

= 12 giờ 40 phút

Câu 3 Trang 80 sách toán VNEN lớp 5 tập 2

Bảng giờ tàu ga Hà Nội đi một số nơi như sau:

Ga xuất phát

Ga đến

Giờ khởi hành

Giờ tới

Hà Nội

Hải Phòng

6 giờ 05 phút

8 giờ 10 phút

Hà Nội

Lào Cai

22 giờ

6 giờ

Hà Nội

Đồng Đăng

5 giờ 45 phút

11 giờ 30 phút

Hà Nội

Quán Triều

14 giờ 22 phút

17 giờ 25 phút

Em hãy tính thời gian đi từ ga Hà Nội đến:

a. Ga Hải Phòng

b. Ga Lào Cai

Hướng dẫn giải

Ta có công thức tính như sau:

Thời gian đi = thời gian đến – thời gian xuất phát – thời gian nghỉ (nếu có).

Đáp án

a. Thời gian đi từ ga Hà Nội đến ga Hải Phòng là:

8 giờ 10 phút - 6 giờ 05 phút = 2 giờ 05 phút

b. Vì thời gian đến Lào Cai thì đã chuyển sang ngày mới 6 giờ vì vậy ta cộng thêm 24 giờ ngày trước đó, tức là: 24 + 6 = 30 giờ

Vậy thời gian đi từ ga Hà Nội đến ga Lào Cai là:

30 giờ - 22 giờ = 8 (giờ)

Hoặc có thể giải như sau:

Thời gian tàu đi từ ga Hà Nội đến ga Lào Cai là:

(24 giờ – 22 giờ) + 6 giờ = 8 giờ

(Vì tàu đi từ ga Hà Nội đến Lào Cai là tàu chạy đêm (22 giờ đêm), sáng hôm sau mới đến ga Lào Cai (6 giờ sáng) và 0 giờ đêm chính là 24 giờ).

Đáp số: a) 2 giờ 5 phút ;

b) 8 giờ.

Câu 4 Trang 81 sách toán VNEN lớp 5 tập 2

Lan đi từ nhà lúc 7 giờ 30 phút, tới cửa hàng bách hóa lúc 8 giờ. Lan dừng 25 phút để mua hàng hóa ở đó rồi đến nhà bạn Hoa. Thời gian đi từ cửa hàng bách hóa đến nhà bạn hoa là 40 phút. Hỏi:

a. Lan đến nhà bạn Hoa lúc mấy giờ?

b. Từ lúc Lan xuất phát cho đến khi nhà bạn Hoa mất bao nhiêu thời gian.

Hướng dẫn giải

a) Thời gian lúc Lan đến nhà bạn Hoa = Thời gian lúc Lan ở nhà đi + thời gian Lan dừng lại mua hàng ở cửa hàng bách hóa + thời gian đi từ cửa hàng bách hóa đến nhà bạn Hoa.

b) Thời gian từ lúc Lan xuất phát cho đến khi nhà bạn Hoa = Thời gian lúc Lan đến nhà bạn hoa – thời gian lúc Lan ở nhà đi.

Đáp án

a. Lan đến nhà bạn Hoa lúc:

8 giờ + 25 phút + 40 phút = 8 giờ 65 phút = 9 giờ 5 phút

b. Từ lúc xuất phát cho đến khi nhà bạn Hoa, Lan mất số thời gian là:

9 giờ 5 phút - 7 giờ 30 phút = 1 giờ 35 phút.

Đáp số: a. 9 giờ 5 phút

b. 1 giờ 35 phút

B. Hoạt động ứng dụng bài 90 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 81 sách toán VNEN lớp 5 tập 2

Em xác định thời gian đi từ nhà đến trường và từ trường về nhà, sau đó tính tổng thời gian từ nhà đến trường và từ trường về nhà trong một tuần (coi thời gian đi mỗi ngày không thay đổi).

Ví dụ mẫu:

· Mỗi buổi sáng e đi đến trường lúc 6 giờ 30 phút và đến trường lúc 7 giờ

· Em đi từ trường về nhà lúc 11 giờ 45 phút và về đến nhà lúc 12 giờ 15 phút.

Tính tổng thời gian từ nhà đến trường và từ trường về nhà trong một tuần?

Hướng dẫn:

- Em tự xác định thời gian lúc em bắt đầu ở nhà đi, thời gian lúc em đi đến trường; thời gian lúc em từ trường về nhà và thời gian lúc em đi về tới nhà.

- Tính thời gian em đi từ nhà đến trường và đi từ trường về nhà trong một tuần ta lấy thời gian em đi từ nhà đến trường và đi từ trường về nhà trong một ngày nhân với 7.

Bài giải:

Thời gian em đi từ nhà đến trường trong một tuần là:

(7 giờ - 6 giờ 30 phút) x 7 = 210 phút = 3 giờ 30 phút

Thời gian em đi từ trường về nhà trong một tuần là:

(12 giờ 15 phút - 11 giờ 45 phút) x 7 = 210 phút = 3 giờ 30 phút

Vậy tổng thời gian từ nhà đến trường và từ trường về nhà trong một tuần là:

3 giờ 30 phút + 3 giờ 30 phút = 6 giờ 60 phút = 7 giờ

Đáp số: 7 giờ

>> Bài tiếp theo: Giải Toán lớp 5 VNEN bài 91: Vận tốc

Đánh giá bài viết
136 76.044
Sắp xếp theo

    Giải Toán lớp 5 VNEN

    Xem thêm