Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 5 VNEN bài 47: Ôn lại những gì em đã học

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 47: Ôn lại những gì em đã học - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 119 120 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập phần Hoạt động thực hành & Hoạt động ứng dụng giúp các em học sinh lớp 5 củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 2 lớp 5 bài 47 Ôn lại những gì em đã học. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay, chi tiết sau đây.

A. Hoạt động thực hành bài 47 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 119 sách VNEN toán 5 tập 1

Đặt tính rồi tính:

76,35 : 5

126 : 24

5,548 : 1,52

119 : 9,52

Đáp án và hướng dẫn giải

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 47: Ôn lại những gì em đã học

Câu 2: Trang 119 sách VNEN toán 5 tập 1

Tính:

a. (138,4 - 83,2) : 24 + 19,22

b. 6,54 + (75,4 - 29,48) : 4

Đáp án và hướng dẫn giải

a. (138,4 - 83,2) : 24 + 19,22

= 55,2 : 24 + 19,22

= 2,3 + 19,22 = 21,52

b. 6,54 + (75,4 - 29,48) : 4

= 6,54 + 45,92 : 4

= 6,54 + 11,48

= 18,02

Câu 3: Trang 119 sách VNEN toán 5 tập 1

Tìm x, biết:

8,7 - x = 5,3 + 2

X x 5,3 = 9,01 x 4

Đáp án và hướng dẫn giải

8,7 - x = 5,3 + 2

8,7 - x = 7,3

x = 8,7 - 7,3

x = 1,4

X x 5,3 = 9,01 x 4

X x 5,3 = 36,04

X = 36,04 : 5,3

X = 6,8

Câu 4: Trang 119 sách VNEN toán 5 tập 1

Giải bài toán sau:

Một động cơ mỗi giờ chạy hết 0,8 lít dầu. Hỏi có 100 lít dầu thì động cơ đó chạy được trong bao nhiêu giờ?

Đáp án và hướng dẫn giải

100 lít dầu thì động cơ đó chạy được trong số giờ là:

100 : 0,8 = 125 (giờ)

Đáp số: 125 giờ

B. Hoạt động ứng dụng bài 47 Toán VNEN lớp 5 trang 120

1. Em hãy giúp mẹ tính tiền mua thực phẩm theo hóa đơn sau

Thực phẩm

Giá tiền mỗi ki-lo-gam (đồng)

Thành tiền (đồng)

1,5kg khoai tây

12 000

2,3kg măng

25 000

0,7kg xương

85 000

0,4kg thịt bò

150 000

Tổng cộng:

Đáp án và hướng dẫn giải

Tính tiền mua thực phẩm theo hóa đơn sau:

Thực phẩm

Giá tiền mỗi ki-lo-gam (đồng)

Thành tiền (đồng)

1,5kg khoai tây

12 000

18 000

2,3kg măng

25 000

57 500

0,7kg xương

85 000

59 500

0,4kg thịt bò

150 000

60 000

Tổng cộng: 195 000

Trên đây là Giải bài tập SGK Toán lớp 5 VNEN bài 47 Ôn lại những gì em đã học trang 119, 120. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Giải SGK Toán 5 chương trình VNEN theo từng bài học giúp các em ôn tập kiến thức Toán 5 năm học 2023 - 2024 hiệu quả.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
97
Sắp xếp theo

    Giải Toán lớp 5 VNEN

    Xem thêm