Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 5 VNEN bài 11: Ôn tập và bổ sung về giải bài toán tỉ lệ nghịch

Nằm trong bộ tài liệu Giải Toán 5 VNEN năm 2023 - 2204, Giải Toán lớp 5 VNEN bài Ôn tập và bổ sung về giải bài toán tỉ lệ nghịch - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 30, 31, 32, 33 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán liên quan đến tỉ lệ. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

Hoạt động cơ bản Ôn tập và bổ sung về giải bài toán tỉ lệ nghịch lớp 5

Câu 1: Trang 30 Toán 5 VNEN Tập 1

Chơi trò chơi “Điền số thích hợp vào chỗ chấm”.

n tập và bổ sung về giải bài toán tỉ lệ nghịch

Câu 2: Trang 30 Toán 5 VNEN Tập 1

Đọc kĩ và nghe thầy/ cô giáo hướng dẫn: (sgk)

Câu 3: Trang 31 Toán 5 VNEN Tập 1

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Trả lời:

Có 3000kg gạo được chia đều cho các bao. Xét quan hệ giữa số bao gạo và số kg gạo trong mỗi bao.

Số gạo trong mỗi bao

25kg

50kg

75kg

100kg

Số bao gạo

120 bao

60 bao

40 bao

30 bao

Nhận xét: Tổng khối lượng gạo không đổi (là 3000kg), được chia đều vào các bao.

- Số kg gạo trong mỗi bao gấp lên (giảm đi) 2 lần, 3 lần, 4 lần… thì số bao gạo giảm đi (gấp lên) 2 lần, 3 lần, 4 lần…

- Số kg gạo trong mỗi bao gấp lên (giảm đi) bao nhiêu lần thì số bao gạo giảm đi (gấp lên) giảm đi bấy nhiêu lần.

- Ta nói: Số kg gạo trong mỗi bao và số bao gạo là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau.

Câu 4: Trang 32 Toán 5 VNEN Tập 1

Đọc kĩ và nghe thầy/ cô giáo hướng dẫn (sgk)

Câu 5: Trang 32 Toán 5 VNEN Tập 1

Viết tiếp vào chỗ chấm để hoàn thiện bài giải của bài toán sau:

Bài toán: Muốn đắp xong một nền nhà trong 4 ngày thì cần 7 người. Hỏi nếu muốn đắp xong nền nhà đó trong 2 ngày thì cần bao nhiêu người? (Mức làm việc của mỗi người như nhau).

Trả lời:

Cách 1:

- Muốn đắp xong nền nhà trong 1 ngày thì cần số người là:

4 x 7 = 28 (người)

- Số người cần có để đắp xong nền nhà trong 2 ngày là:

28: 2 = 14 (người)

Đáp số: 14 người

Cách 2:

4 ngày gấp 2 ngày số lần là:

4: 2 = 2 (lần)

- Số người cần có để đắp xong nền nhà trong hai ngày là:

7 x 2 = 14 (người)

Đáp số: 14 người

Hoạt động thực hành Ôn tập và bổ sung về giải bài toán tỉ lệ nghịch Toán lớp 5

Câu 1: Trang 33 VNEN toán 5 tập 1

Để lát xong một cái sân gạch trong 12 ngày cần 2 thợ xây. Hỏi nếu muốn lát xong cái sân đó trong ba ngày thì cần bao nhiêu thợ xây?

(mức làm việc của mỗi người như nhau).

Đáp án và hướng dẫn giải

Cách 1:

Muốn lát xong cái nền trong một ngày thì cần số người là:

12 x 2 = 24 (người)

Số người để lát xong cái sân trong ba ngày thì cần số người là:

24 : 3 = 8 (người)

Đáp số: 8 người

Cách 2:

12 ngày gấp 3 ngày số lần là:

12 : 3 = 4 (lần)

Nếu muốn lát xong cái sân trong 3 ngày thì cần số người là:

4 x 2 = 8 (người)

Đáp số: 8 người

Câu 2: Trang 33 VNEN toán 5 tập 1

Để chuyển hết gạo trên tàu vào kho trong 8 giờ cần 15 công nhân. Hỏi muốn chuyển hết gạo trên tàu vào kho trong hai giờ thì cần bao nhiêu công nhân? (Mức làm việc của mỗi người như nhau).

Đáp án và hướng dẫn giải

Cách 1:

Nếu chuyển hết gạo trong 1 giờ thì cần số công nhân là:

8 x 15 = 120 (công nhân)

Vậy nếu chuyển hết gạo vào kho trong hai giờ thì cần số công nhân là:

120 : 2 = 60 (công nhân)

Đáp số: 60 công nhân

Cách 2:

8 giờ gấp 2 giờ số lần là:

8 : 2 = 4 (lần)

Để chuyển hết gạo vào kho trong hai giờ cần số công nhân là:

15 x 4 = 60 (công nhân)

Đáp số: 60 công nhân.

Câu 3: Trang 33 VNEN toán 5 tập 1

Nếu có 10 người thì làm xong một công việc trong 7 ngày. Hỏi muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người? (mức làm việc của mỗi người như nhau).

Đáp án và hướng dẫn giải

Muốn làm xong công việc trong một ngày thì cần số người là:

10 x 7 = 70 (người)

Muốn làm xong công việc trong năm ngày thì cần số người là:

70 : 5 = 14 (người)

Đáp số: 14 người

Hoạt động ứng dụng Ôn tập và bổ sung về giải bài toán tỉ lệ nghịch

Em hãy nêu 1 ví dụ về hai đại lượng tỉ lệ thuận và 1 ví dụ về hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Đáp án và hướng dẫn giải

Số gạo ăn hàng ngày tỉ lệ thuận với số tiền mẹ mua gạo (giá tiền mỗi cân gạo như nhau).

Số người ăn bánh tỉ lệ nghịch với số bánh có trong hộp (mỗi người ăn như nhau).

Ngoài giải bài tập Toán 5 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 5 sách giáo khoa.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
58
Sắp xếp theo

    Giải Toán lớp 5 VNEN

    Xem thêm