Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 5 VNEN bài 56: Diện tích Hình tam giác

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 56: Diện tích Hình tam giác - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 144 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 3 lớp 5, ôn tập chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

A. Hoạt động cơ bản bài 56 Toán VNEN lớp 5

Quy tắc tính diện tích hình tam giác:

Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.

Diện tích Hình tam giác

Trong đó:

· S là diện tích

· a là độ dài đáy

· h là chiều cao

Ví dụ: Tính diện tích hình tam giác có kích thước như hình vẽ:

Diện tích Hình tam giác

Đáp án và hướng dẫn giải

Diện tích hình tam giác ABC là:

Diện tích Hình tam giác

Đáp số: 15cm2

B. Hoạt động thực hành bài 56 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 145 sách VNEN toán 5 tập 1

Tính diện tích hình tam giác có:

a. Độ dài đáy là 9cm và chiều cao tương ứng là 4cm.

b. Độ dài đáy là 2,5dm và chiều cao tương ứng là 1,6dm

c. Độ dài đáy là 6m và chiều cao tương ứng là 25dm

d. Độ dài đáy là 82,5m và chiều cao tương ứng là 7,2m

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc tính diện tích hình tam giác : SΔ= \frac{a\times h}{2} ( a là độ dài cạnh đáy; h là độ dài chiều cao tương ứng).

Đáp án và hướng dẫn giải

Diện tích Hình tam giác

Câu 2: Trang 145 sách VNEN toán 5 tập 1

Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng trong mỗi hình tam giác vuông sau:

Diện tích Hình tam giác

Phương pháp giải:

Quan sát hình ảnh, xác định đáy và đường cao tương ứng.

Đáp án và hướng dẫn giải

· Tam giác ABC có cạnh đáy là BC và đường cao AH

· Tam giác DGE có cạnh đáy là EG và đường cao DE

Câu 3: Trang 145 sách VNEN toán 5 tập 1

a.Tính diện tích hình tam giác vuông ABC

b. Tính diện tích tam giác vuông DEG

Diện tích Hình tam giác

Phương pháp giải:

Vận dụng quy tắc tính diện tích hình tam giác :

- Xác định cạnh đáy và đường cao tương ứng của mỗi hình.

Lấy độ dài cạnh đáy nhân với chiều cao tương ứng (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.

Đáp án và hướng dẫn giải

a. Diện tích hình tam giác vuông ABC là:

Diện tích Hình tam giác

b. Tính diện tích tam giác vuông DEG

Diện tích Hình tam giác

C. Hoạt động ứng dụng bài 56 Toán lớp 5 VNEN

Câu 1: Trang 146 sách VNEN toán 5 tập 1

Cho biết diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật ABCD là 1200m2 (Xem hình vẽ). Tính diện tích của mảnh ruộng hình tam giác DCE.

Diện tích Hình tam giác

Phương pháp giải:

- Tìm chiều dài của hình chữ nhật ( chính bằng cạnh đáy của hình tam giác DCE).

- Diện tích tam giác DCE bằng độ dài cạnh đáy vừa tìm được nhân với chiều cao tương ứng.

Đáp án và hướng dẫn giải

Chiều dài của mảnh ruộng hình chữ nhật ABCD là:

1200 : (20 + 10) = 40 (cm)

Ta có: tam giác EDC có đường cao EC và cạnh đáy CD

Vậy diện tích của mảnh ruộng hình tam giác DCE là:

Diện tích Hình tam giác

Đáp số: 400 cm2

Câu 2: Trang 146 sách VNEN toán 5 tập 1

Quan sát các hình vẽ dưới đây, biết AM=MN=NB, em hãy nhận xét về diện tích các hình tam giác ADC, MDC, NCD và BDC

Diện tích Hình tam giác

Hãy chỉ ra các hình tam giác có diện tích bằng nhau ở trong hình vẽ trên.

Phương pháp giải:

- Dựa vào kiến thức về diện tích hình tam giác vừa học, nhận xét về diện tích các hình.

- Quan sát hình ảnh và đọc dữ kiện trong bài toán, tìm các tam giác có độ dài đáy và chiều cao tương ứng bằng nhau.

Đáp án và hướng dẫn giải

Quan sát ta thấy diện tích hình tam giác ADC= BDC và diện tích hình tam giác MDC = NDC

D. Bài tập Diện tích hình tam giác

Tài liệu Toán 5 về Công thức tính Diện tích hình tam giác bao gồm nhiều tài liệu Lý thuyết & Bài tập Toán lớp 5 khác nhau giúp các em học sinh ôn tập kiến thức hiệu quả.

Xem chi tiết tại:

Trên đây là Giải Toán 5 VNEN bài 56 Diện tích Hình tam giác trang 144, 145, 146. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Giải Toán lớp 5 chương trình VNEN theo từng bài học trên đây sẽ giúp các em học sinh lớp 5 nắm chắc kiến thức về Công thức cách tính Diện tích Hình tam giác hiệu quả.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
59
Sắp xếp theo

    Giải Toán lớp 5 VNEN

    Xem thêm