Giải Toán lớp 5 VNEN bài 77: Thể tích hình lập phương

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 77: Thể tích hình lập phương - Sách VNEN toán 5 tập 2 trang 56 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 3 lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

>> Bài trước: Giải Toán lớp 5 VNEN bài 76: Thể tích hình hộp chữ nhật

A. Hoạt động cơ bản bài 77 Toán VNEN lớp 5

1. Chơi trò chơi "tìm thể tích"

a) Tìm thể tích hình hộp chữ nhật có kích thước như sau:

Hình

Chiều dài

Chiều rộng

Chiều cao

Thể tích

1

3cm

3cm

3cm

... x ... x ... = 27 cm3

2

5dm

4dm

4dm

 

3

6m

6m

6m

 

b) Trả lời câu hỏi:

- Hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng, chiều cao bằng nhau là hình gì?

- Trong các hình trên, hình nào là hình lập phương?

c) Dựa vào bảng trên, thảo luận cách tính thể tích hình lập phương.

Đáp án

a) 

Hình

Chiều dài

Chiều rộng

Chiều cao

Thể tích

1

3cm

3cm

3cm

3 x 3 x 3 = 27 cm3

2

5dm

4dm

4dm

5 x 4 x 4 = 80 dm3

3

6m

6m

6m

6 x 6 x 6 = 216 m3

b) Hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng, chiều cao bằng nhau là hình lập phương

Trong các hình trên, hình 1 và hình 3 là hình lập phương

c) Cách tính thể tích hình lập phương là ta lấy cạnh nhân cạnh nhân cạnh.

2. Thực hiện lần lượt các hoạt động sau:

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 77

a. Tính thể tích của hình lập phương có cạnh bằng 3cm

V= 3 x 3 x 3 = 27 (cm3)

Ghi nhớ:

Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh. Công thức: V= a x a x a

3.

a) Nói cho bạn nghe cách tính thể tích của hình lập phương.

b) Tính thể tích của hình lập phương có cạnh 5dm

Trả lời:

a) Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.

V = a × a × a

(trong đó V là thể tích, a là độ dài cạnh)

b) Thể tích của hình lập phương là:

V = 5 x 5 x 5 = 125 (dm3)

Đáp số: 125 dm3

B. Hoạt động thực hành bài 77 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 55 sách VNEN toán 5

Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Hình lập phương

(1)

(2)

(3)

(4)

Độ dài cạnh

2,5m

3/4dm

 

 

Diện tích một mặt

 

 

49cm2

 

Diện tích toàn phần

 

 

 

600dm2

Thể tích

 

 

 

 

Đáp án

+) Hình lập phương (1) và (2) học sinh tự tính.

+) Hình lập phương (3):

Vì 49 = 7 × 7 nên cạnh hình lập phương dài 7cm.

Diện tích toàn phần là:

49 × 6 = 294 (cm2)

Thể tích hình lập phương là:

7 × 7 × 7 = 343 (cm3)

+) Hình lập phương (4):

Diện tích một mặt là:

600 : 6 = 100 (dm2)

Vì 100 = 10 × 10 nên cạnh hình lập phương dài 10dm.

Thể tích hình lập phương là:

10 × 10 × 10= 1000 (dm3)

Ta có kết quả như sau:

Hình lập phương

(1)

(2)

(3)

(4)

Độ dài cạnh

2,5m

3/4dm

7cm

10dm

Diện tích một mặt

6,25m2

9/16dm2

49cm2

100dm2

Diện tích toàn phần

37,5m2

2/78dm2

294cm2

600dm2

Thể tích

15,625m3

27/64dm3

343cm3

1000dm3

Câu 2: Trang 55 sách VNEN toán 5

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng 4m, chiều cao 5m và một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của chiều dài, chiều rộng, chiều cao của hình hộp chữ nhật đó? Tính:

a. Thể tích của hình hộp chữ nhật

b. Thể tích hình lập phương

Phương pháp giải

- Tính độ dài cạnh hình lập phương = (chiều dài + chiều rộng + chiều cao) : 3.

- Tính thể tích hình hộp chữ nhật : V = a × b × c, trong đó a, b, c là ba kích thước của hình hộp chữ nhật.

- Tính thể tích hình lập phương: V = a × a × a , trong đó a là độ dài cạnh hình lập phương.

Đáp án

a. Thể tích của hình hộp chữ nhật là:

V = 12 x 4 x 5 = 240 (m3)

b. Chiều dài cạnh hình lập phương là:

(12 + 4 + 5) : 3 = 7 (m)

Vậy thể tích hình lập phương là:

V= 7 x 7 x 7 = 343 (m3)

Đáp số:

a. 240 m3

b. 343 m3

C. Hoạt động ứng dụng bài 77 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 56 sách VNEN toán 5

Một bể nước hình lập phương có cạnh dài 4m (đo trong lòng bể). Hiện 3/4 bể đang chứa nước. Hỏi phải đổ thêm bao nhiêu lít nước vào để đầy bể nước.

Đáp án

Thể tích của bể nước là:

4 x 4 x 4 = 64 (m3)

Số nước đang có ở trong bể là:

(64 : 4) x 3 = 48 (m3)

Vậy số nước cần đổ thêm vào bể là:

64 - 48 = 16 (m3) = 16000dm3

Do 1dm3= 1 lít nước

=> 16000dm3 = 16000 lít nước

Vậy số nước cần đổ vào để đầy bể là 16000 lít.

>> Bài tiếp theo: Giải Toán lớp 5 VNEN bài 78: Em ôn lại những gì đã học

D. Bài tập Thể tích hình lập phương

E. Trắc nghiệm Thể tích hình lập phương

Ngoài giải bài tập Toán 5 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 5 sách giáo khoa. Mời các bạn xem thêm bài Giải bài tập trang 122, 123 SGK Toán 5: Thể tích hình lập phương. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
67 44.029
Sắp xếp theo

Giải Toán lớp 5 VNEN

Xem thêm