Toán lớp 5 trang 78, 79 Giải toán về tỉ số phần trăm - Luyện tập (tiếp theo)

Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo trang 78 và bài Luyện tập Toán lớp 5 trang 79 được VnDoc sưu tầm và chọn lọc. Hướng dẫn giải bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại kỹ năng giải và trình bày bài giải dạng toán về tỉ số phần trăm. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo lời giải hay bài tập Toán lớp 5 dưới đây.

>> Bài trước: Giải bài tập trang 77 SGK Toán 5: Giải toán về tỉ số phần trăm - Luyện tập (tiếp)

1. Toán lớp 5 trang 78

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 78, 79 Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) cho 3 câu hỏi. Các em học sinh cùng so sánh đối chiếu kết quả sau đây.

Giải Toán lớp 5 trang 78 Bài 1

Số học sinh khá giỏi của Trường Vạn Thịnh là 552 em, chiếm 92% số học sinh toàn trường. Hỏi Trường Vạn Thịnh có bao nhiêu học sinh?

Phương pháp giải

Đây là bài toán dạng tìm một số khi biết giá trị phần trăm của nó.

Theo đề bài, 92% số học sinh của trường Vạn Thịnh là 552 em . Để tìm số học sinh trường Vạn Thịnh ta có thể lấy 552 chia cho 92 rồi nhân với 100 hoặc lấy 552 nhân với 100 rồi chia cho 92.

Tóm tắt:

552 học sinh : 92% số học sinh toàn trường

Trường có:... học sinh?

Giải:

Trường Vạn Thịnh có số học sinh là:

552 : 92 × 100 = 600 (học sinh)

Đáp số: 600 học sinh

Giải Toán lớp 5 trang 78 Bài 2

Kiểm tra sản phẩm của một xưởng may, người ta thấy có 732 sản phẩm đạt chuẩn, chiếm 91,5% tổng số sản phẩm. Tính tổng số sản phẩm.

Tóm tắt

732 sản phẩm đạt chuẩn: chiếm 91,5%

Tổng số sản phẩm: ?

Phương pháp giải

Đây là bài toán dạng tìm một số khi biết giá trị phần trăm của nó.

Theo đề bài, 91,5% tổng số sản phẩm là 732 sản phẩm. Để tìm tổng số sản phẩm ta có thể lấy 732 chia cho 91,5 rồi nhân với 100 hoặc lấy 732 nhân với 100 rồi chia cho 91,5.

Đáp án

Tổng sản phẩm của xưởng đó là:

732 : 91,5 × 100 = 800 (sản phẩm)

Đáp số: 800 sản phẩm

Giải Toán lớp 5 trang 78 Bài 3

Một kho chứa gạo tẻ và gạo nếp, trong đó có 5 tấn gạo nếp. Tính nhẩm tổng số gạo của kho, nếu số gạo nếp chiếm:

a) 10% số gạo trong kho

b) 25% số gạo trong kho

Phương Pháp Giải:

Cách 1: Tính tổng số gạo của kho bằng cách lấy số gạo nếp đem nhân với a% (hoặc nhân với a, sau đó chia cho 100)

Cách 2: Đổi tỉ số phần trăm ra phân số, sau đó tính tổng số gạo của kho bằng cách lấy số tấn gạo nếp đem chia cho phân số vừa được chuyển đổi ra.

Đáp án

a) Số gạo trong kho là: 5 x 100 : 10 = 50 (tấn gạo)

b) 25% số gạo trong kho: 5 x 100 : 25 = 20 (tấn gạo)

Cách nhẩm 2:

10% = \frac{1}{10} ; 25% = \frac{1}{4}

a) Số gạo trong kho là: 5 x 10 = 50 (tấn)

b) Số gạo trong kho là: 5 x 4 = 20 (tấn)

Đáp số: a) 50 tấn;

b) 20 tấn gạo

Để chuẩn bị cho bài tiếp theo Luyện tập giải toán về tỉ số phần trăm, các em học sinh cùng tham khảo lời giải bên dưới. hoặc theo dõi lời giải theo cách khác Giải Toán lớp 5 trang 79 Luyện tập Chi tiết, dễ hiểu.

2. Toán lớp 5 trang 79 Luyện tập

Giải Toán lớp 5 trang 79 Bài 1

a) Tính tỉ số phần trăm của hai số 37 và 42.

b) Một tổ sản xuất làm được 1200 sản phẩm, trong đó anh Ba làm được 126 sản phẩm. Hỏi anh Ba làm được bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm?

Phương pháp giải

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số A và B ta làm như sau:

- Tìm thương của A và B.

- Nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được

- Muốn biết anh Ba làm được bao nhiêu phần trăm số sản phẩm của tổ, ta lấy số sản phẩm anh Ba đã làm được đem chia cho số sản phẩm của tổ, được bao nhiêu đem nhân với 100, thêm vào sau kết quả kí hiệu %.

Đáp án

a) Tỉ số phần trăm của hai số 37 và 42 là

37 : 42 = 0,8809 = 88,09%

Đáp số: 88,09%

b) So với số sản phẩm của tổ thì anh Ba làm được:

126 : 1200 = 0,105 = 10,5%

Đáp số: 10,5%

Giải Toán lớp 5 trang 79 Bài 2

a) Tìm 30% của 97

b) Một cửa hàng bỏ ra 6 000 000 đồng tiền vốn. Biết cửa hàng đó lãi 15%. Tính số tiền lãi.

Phương pháp giải

- Muốn tìm a% của B ta có thể lấy B chia cho 100 rồi nhân với a hoặc lấy B nhân với a rồi chia cho 100.

- Muốn tính số tiền lãi, ta lấy số tiền vốn nhân với số phần lãi 15% (hoặc chia cho 100, sau đó nhân với 15).

Đáp án

a) 30% của 97 là:

97 × 30% : 100 = 29,1

Đáp số: 29,1

b) Số tiền lãi là: 6 000 000 × 15 : 100 = 900 000 (đồng)

Đáp số: 900 000 đồng

Giải Toán lớp 5 trang 79 Bài 3

a) Tìm một số, biết 30% của số đó là 72

b) Một cửa hàng bán được 420 kg gạo và số gạo đó bằng 10,5% tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán. Hỏi trước khi bán cửa hàng đó có bao nhiêu tấn gạo?

Phương pháp giải

Muốn tìm một số biết A% của nó là B, ta có thể lấy B chia cho A rồi nhân với 100 hoặc lấy B nhân với 100 rồi chia cho A.

Đáp án

a) Số đó là: 72 × 100 : 30 = 240

b) Số gạo cửa hàng đó có trước khi bán là:

420 × 100 : 10,5 = 4000 (kg) = 4 tấn

Đáp số:a) 240

b) 4 tấn gạo

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 79, 80 SGK Toán 5: Luyện tập chung

3. Lý thuyết Giải Toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

a) Ví dụ: Số học sinh nữ của toàn trường là 420 em và chiếm 52,5% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiệu học sinh?

52,5% số học sinh toàn trường là 420 em.

1% số học sinh toàn trường là:

420 : 52,5 = 8 (học sinh)

Số học sinh của trường hay 100% số học sinh toàn trường là:

8 × 100 = 800 (học sinh)

Hai bước tính trên có thể viết gộp thành:

420 : 52,5 × 100 = 800

Hoặc 420 × 100 : 52,5 = 800

Muốn tìm một số biết 52,5% của nó là 420, ta có thể lấy 420 chia cho 52,5 rồi nhân với 100 hoặc lấy 420 nhân với 100 rồi chia cho 52,5.

b) Bài toán: Năm vừa qua một nhà máy chế tạo được được 1590 ô tô. Tính ra nhà máy đã đạt 120% kế hoạch. Hỏi theo kế hoạch, nhà máy dự định sản xuất bao nhiêu ô tô?

Bài giải:

Số ô tô nhà máy dự định sản xuất là:

1590 × 100 : 120 = 1325 (ô tô)

Đáp số: 1325 ô tô

4. Trắc nghiệm Giải toán về tỉ số phần trăm

5. Giải bài tập về tỉ số phần trăm

Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán lớp 5: Giải toán về tỉ số phần trăm - Luyện tập (tiếp theo) bao gồm lời giải các bài tập tự luyện có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán Chương 2: số thập phân, tỉ số phần trăm, cách tính tỉ số phần trăm, giải toán tỉ số phần trăm, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì 1 lớp 5. Tham khảo và luyện tập bài tập SBT Toán 5: Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 80: Luyện tập Giải Toán về tỉ số phần trăm để biết thêm các cách giải bài tập toán tỉ số phần trăm. Chúc các bạn học tốt.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo cách giải các dạng toán về tỉ số phần trămbài tập luyện tập về tỉ số phần trăm hay đề thi học kì 1 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Để chuẩn bị cho kì thi học kì 1 sắp tới, các em học sinh tham khảo chi tiết bộ đề thi mới nhất sau đây:

Bộ đề thi học kì 1 lớp 5 Tải nhiều

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
983 329.503
5 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Văn Hữu Tiến Phát
  Văn Hữu Tiến Phát 5r
  Thích Phản hồi 23/12/20
  • thương nguyễn
   thương nguyễn

   bài làm đúng ok nha


   Thích Phản hồi 24/12/21
   • Cao Thị Khánh Linh
    Cao Thị Khánh Linh

    hay quá . good chóp

    Thích Phản hồi 24/12/21
    • HIỀN PHẠM
     HIỀN PHẠM

     bài đúng nha cảm ơn nhé

     Thích Phản hồi 30/12/21
     • Hà Hàcaonguyenthu
      Hà Hàcaonguyenthu

      Vinh,Linh,Na, Thảo, My, Hà, Trà, Vân, Huy Nhi,thứ tự học sinh giỏi 😱😱💋😘😘😘😘

      Thích Phản hồi 19:13 21/12

      Giải bài tập Toán lớp 5

      Xem thêm