Toán lớp 5 trang 29, 30: Héc-ta - Luyện tập Héc-ta

Toán lớp 5 trang 29 bài Héc - ta và Toán lớp 5 trang 30 bài luyện tập Héc-ta với lời giải chi tiết rõ ràng. Lời giải hay môn Toán lớp 5 theo từng bài bài tập SGK có video hướng dẫn cho từng bài giúp các em học sinh luyện tập chuyển đổi các đơn vị đo diện tích, bài tập quan hệ giữa héc-ta và mét vuông.

  Bài trước: Toán lớp 5 trang 28, 29: Mi-li-mét vuông - Bảng đơn vị đo diện tích - Luyện tập

Mục tiêu bài học: Héc -ta

Qua bài học hôm nay , những kiến thức mà các bạn phải “nắm vững” cũng như trang bị thêm cho mình là:

 • Định nghĩa, cách viết và cách đổi sang những đơn vị đo khác của héc-ta
 • Những ứng dụng của đơn vị héc-ta trong cuộc sống của chúng ta
 • Áp dụng những kiến thức trong bài để hoàn thiện toàn bộ những bài tập cơ bản và làm thêm những bài nâng cao

1. Toán lớp 5 trang 29, 30

Video Giải Toán lớp 5 trang 29, 30 Héc-ta

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1 trang 29; bài 2, 3, 4 trang 30 SGK Toán 5: Héc-ta chi tiết cho từng câu hỏi. Các em học sinh cùng so sánh đối chiếu với bài làm của mình nhé!

Giải Toán lớp 5 trang 29 bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4ha = ... m2

\frac{1}{2} ha = ... m2

20ha = ... m2

\frac{1}{100} ha = ... m2

1km2 = ... ha

\frac{1}{10} km2 = ... ha

15km2 = ... ha

\frac{3}{4} km2 = ... ha

b) 60 000m2 = ... ha

1800ha = ... km2

800 000m2 = ... ha

27000 ha = ... km2

Phương pháp giải
Áp dụng cách đổi: 1ha = 1hm2 ; 1ha = 10 000m2

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1

a) 4ha = 40 000m2

\frac{1}{2} ha = 5000m2

20ha = 200 000m2

\frac{1}{100} ha = 100m2

1km2 = 100 ha

\frac{1}{10} km2 = 10 ha

15km2 = 1500 ha

\frac{3}{4} km2 = 75 ha

b) 60 000m2 = 6 ha

1800ha = 18km2

800 000m2 = 80 ha

27000 ha = 270km2.

>> Tham khảo thêm cách giải: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 4ha = ... m2

Giải Toán lớp 5 trang 30 bài 2 

Diện tích rừng Cúc Phương là 22 200ha. Hãy viết số đo diện tích khu rừng đó dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông.

Phương pháp giải
Áp dụng cách đổi: 1km2 = 100hm2 = 100ha

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2

Viết số đo diện tích khu rừng dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông là:

22 200 ha = 222 (km2)

Diện tích rừng Cúc Phương là: 222km2.

>> Tham khảo thêm đáp án: Diện tích rừng Cúc Phương là 22 200ha ...

Giải Toán lớp 5 trang 30 bài 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 85km2 < 850ha

b) 51ha > 60 000m2

c) 4\mathrm{dm}^27{\;\mathrm{cm}}^2=4\frac7{10}dm^2

Phương pháp giải
Đổi về cùng một đơn vị đo rồi so sánh.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3

a) S

Ta có: 85km2= 8500ha. Mà 8500ha > 850ha.

Do đó: 85km2 > 850ha.

Vậy 85km2 < 850ha là sai

b) Đ. (vì 51 ha > 6ha = 60 000m2)

c) S. (vì 4dm2 7cm2 = 4\frac{7}{100} dm2).

Giải Toán lớp 5 trang 30 bài 4

Diện tích một trường đại học là 12ha. Tòa nhà chính của trường được xây trên mảnh đất có diện tích bằng \frac{1}{40} diện tích của trường.

Hỏi diện tích mảnh đất dùng để xây tòa nhà đó là bao nhiêu mét vuông?

Phương pháp giải
 • Đổi diện tích của trường sang đơn vị mét vuông
 • Tính diện tích tòa nhà chính ta lấy diện tích của trường đó nhân với \frac{1}{40} .

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4

12ha = 120000 (m2)

Diện tích mảnh đất để xây dựng toà nhà chính là

120 000 : 40 = 3 000 (m2)

Đáp số 3 000 (m2)

>> Tham khảo thêm đáp án: Diện tích một trường đại học là 12ha ...

Để chuẩn bị cho tiết luyện tập Héc - ta các em học sinh tham khảo lời giải cho 4 câu hỏi dưới đây và tham khảo thêm lời giải khác: Toán lớp 5 trang 30 Luyện tập

2. Toán lớp 5 trang 30 Luyện tập

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4 trang 30 SGK Toán 5: Luyện tập Héc-ta. Các em học sinh cùng so sánh đối chiếu với đáp án của mình sau đây nhé!

Giải Toán lớp 5 trang 30 bài 1 Luyện tập

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông:

a) 5ha; 2km2

b) 400dm2; 1500dm2; 70 000cm2

c) 26m2 17dm2; 90m2 5dm2; 35dm2.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1

a) 5ha = 50 000m2; 2km2 = 2 000 000m2

b) 400dm2 = 4m2; 1500dm2 = 15m2; 70 000cm2 = 7m2

c) 26m2 17dm2 = 26\frac{17}{100} m2

90m2 5dm2 = 90\frac{5}{100} m2

35dm2. = \frac{35}{100} m2

Giải Toán lớp 5 trang 30 bài 2 Luyện tập

Điền dấu < ; > hoặc = vào chỗ trống

a) 2m2 9dm2... 29dm

790ha ... 79km2

b) 8dm2 5cm2... 810cm2

4cm2 5mm2 ... 4\frac{5}{100} cm2

Phương pháp giải
Đổi các số đo về cùng đơn vị đo rồi so sánh kết quả với nhau.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2

a) 2m2 9dm2 > 29dm2

790ha < 79km2

b) 8dm2 5cm2 < 810cm2

4cm2 5mm2 = 4\frac{5}{100} cm2

Giải Toán lớp 5 trang 30 bài 3 Luyện tập 

Người ta dùng gỗ để lát sàn một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4m. Hỏi phải tốn bao nhiêu tiền mua gỗ để lát cả căn phòng đó, biết giá tiền 1m2 gỗ sàn là 280 000 đồng?

Phương pháp giải
 • Tính diện tích sàn của căn phòng = chiều dài × chiều rộng
 • Số tiền mua gỗ để lát căn phòng = giá tiền 1m2 gỗ sàn × diện tích sàn căn phòng.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3

Diện tích sàn là 6 x 4 = 24 (m2)

Số tiền mua gỗ để lát sàn là:

280 000 × 24 = 6 720 000 (đổng)

Đáp số: 6 720 000 đồng.

>> Tham khảo thêm cách giải: Người ta dùng gỗ để lát sàn một căn phòng ....

Giải Toán lớp 5 trang 30 bài 4 Luyện tập

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 200m, chiều rộng bằng \frac{3}{4} chiều dài. Hỏi diện tích khu đất đó bằng bao nhiêu mét vuông? Bằng bao nhiêu héc-ta?

Phương pháp giải
 • Tính chiều rộng = chiều dài × \frac{3}{4}
 • Tính diện tích khu đất = chiều dài × chiều rộng.
 • Đổi số đo diện tích sang đơn vị đo là héc-ta, lưu ý rằng 1ha = 10000m2.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4

Chiều rộng là : 200 x \frac{3}{4}= 150 (m)

Diện tích khu đất là:

200 × 150 = 30 000 (m2) hay 3ha

Đáp số: 30 000m2 hay 3ha.

>> Tham khảo thêm cách giải: Một khu đất hình chữ nhật ...

  Bài tiếp theo: Toán lớp 5 trang 31 32: Luyện tập chung chương 1

3. Lý thuyết Héc-ta

Thông thường khi đo diện tích ruộng đất người ta còn dùng đơn vị héc-ta.

Héc-ta viết tắt là ha.

1ha = 1 hm2

1ha = 10 000 m2

Ví dụ: Một khu đất có diện tích 15 h a (đọc là 15 héc – ta hoặc 15 ha).

>> Xem thêm: Lý thuyết Héc-ta

Chuyên mục Toán lớp 5 Vở bài tập Toán lớp 5 có lời giải đầy đủ cho từng bài học SGK cũng như VBT trong năm học. Các em học sinh có thể lựa chọn lời giải phù hợp cho từng bộ sách trong chương trình học.

Đặt câu hỏi về học tập, giáo dục, giải bài tập của bạn tại chuyên mục Hỏi đáp của VnDoc
Hỏi - ĐápTruy cập ngay: Hỏi - Đáp học tập

4. Bài tập Héc-ta

Giải bài tập trang 29, 30 SGK Toán lớp 5: Héc-ta và bài Luyện tập Héc-ta bao gồm đầy đủ các câu hỏi có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán số đo diện tích, bài tập liên quan đến Bảng đơn vị đo diện tích, héc-ta, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì 1 lớp 5.

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em học sinh cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
1.145 471.625
4 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Vuanhtam
  Vuanhtam

  😍 

  Thích Phản hồi 19:07 17/08
  • Vuanhtam
   Vuanhtam

   hay 

   Thích Phản hồi 20:24 17/08
   • Nguyễn Gia Kiệt
    Nguyễn Gia Kiệt

    1+1-1+10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000=??????????????

    Thích Phản hồi 11/10/21
    • Trúc Quỳnh
     Trúc Quỳnh

     Bạn này sai rồi bài 3 tiết héc ta í c thì phải là vì 4dm2 7cm2 phải bằng 4 và 7 phần 100 chứ ko phải 10 nhé     Thích Phản hồi 20/10/21
     • Nhân Mã
      Nhân Mã

      Mình thấy sửa đúng r đấy phải là 4 bảy phần 100

      Thích Phản hồi 20/10/21
     • Trúc Quỳnh
      Trúc Quỳnh

      @Nhân Mã Umk bạn í sửa rồi nếu mình ko nhắc là sai đấy

      Thích Phản hồi 23/10/21

    Giải bài tập Toán lớp 5

    Xem thêm