Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 22

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 22 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 5 tuần 22 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương. Luyện tập chung. Thể tích của một hình.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 1: Đúng ghi Đ, Sai ghi S:

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài \frac{5}{6}m, chiều rộng \frac{2}{3} m, chiều cao \frac{3}{4} m

a) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là \frac{9}{4} m2

b) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là \frac{101}{36} m2

Bài 2: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2,5dm.

Bài giải

Bài 3: Đúng gi Đ, Sai ghi S:

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

a) Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau.

b) Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau.

Bài 4: Đúng gi Đ, Sai ghi S:

Một cái hộp hình lập phương có cạnh 2dm 4cm.

a) Diện tích xung quanh của cái hộp đó là 23,04dm2.

b) Diện tích toàn phần của cái hộp đó là 28,8dm2 .

Bài 5: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

a) Thể tích hình A gồm ……. hình lập phương nhỏ.

b) Thể tích hình B gồm ……. hình lập phương nhỏ.

c) Thể tích hình A …………….. thể tích hình B

Bài 6:

Người ta làm một thùng bằng tôn không nắp dạng hình lập phương cạnh 1,2m. Tính diện tích tôn dùng để làm cái thùng đó, biết rằng diện tich phần mép không đáng kể.

Bài giải

Bài 7: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Khi canh của một hình lập phương gấp lên 4 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của nó gấp lên mấy lần?

A. 4 lần

B. 8 lần

C. 12 lần

D. 16 lần

Bài 8: Viết tiếp vào chỗ chấm:

Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 64cm2. Tính độ dài cạnh của hình lập phương đó.

Đáp số: ………………………….

Bài 9: 

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 120m, chiều dài bằng 8/3 chiều rộng.

a) Tính diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật đó.

b) Biết rằng cứ 50m2 thu hoạch được 2 tạ thóc. Tính số tạ thóc thu hoạch được trên thửa ruộng.

Đáp án Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

(Đáp án có trong file Tải về)

Mời bạn đọc Tải về Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 môn Toán tuần 22 để xem đầy đủ đề bài và đáp án chi tiết của phiếu bài tập

Tham khảo thêm: 

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 - Tuần 22 gồm 8 câu hỏi được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 Chương 3 về phần hình học Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương. Luyện tập chung.Thể tích của một hình chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 5 và bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
154 23.366
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm