Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 16 - Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 16 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 16 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng Toán Tỉ số phần trăm. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 16: Tỉ số phần trăm – Đề số 1

Bài 1:

Viết thành tỉ số phần trăm (theo mẫu) :

a) Mẫu:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

b) Mẫu: 0,57 = 57 %

0,23 ; 0,123 ; 1,47 ; 0,9 .

Bài 2:

Một người bỏ ra 650 000 đồng (tiền vốn) để mua bánh kẹo. Sau khi bán hết số bánh kẹo này thì thu được 728 000 đồng. Hỏi :

a) Số tiền bán hàng bằng bao nhiêu phần trăm số tiền vốn?

b) Người đó được lãi bao nhiêu phần trăm?

Bài 3:

Lãi suất tiết kiệm là 0,58% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 6 000 000 đồng. Hỏi sau một tháng cả số tiền gửi và tiền lãi là bao nhiêu?

Bài 4:

Một cửa hàng đã bán được 240kg gạo và số gạo đó bằng 12,5% tổng số gạo trước khi bán. Hỏi trước khi bán cửa hàng có mấy tấn gạo?

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 16

Bài 1:

a)

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

b) 0,23 = 23 % ; 0,123 = 12,3 % ; 1,47 = 147 % ; 0,9 = 90%

Bài 2:

Bài giải

a) Tỉ số phần trăm của tiền bán hàng và tiền vốn là:

728 000 : 650 000 = 1,12

1,12 = 112%.

Coi số tiền vốn là 100% thì người đó được lãi là:

112% – 100% = 12%

Đáp số: a) Tiền bán = 112% tiền vốn

b) Lãi 12% tiền vốn.

Bài 3:

Bài giải:

Số tiền lãi sau một tháng là:

6 000 000 : 100 x 0,58 = 34 800 (đồng)

Cả số tiền gửi và tiền lãi sau một tháng là:

6 000 000 + 34 800 = 6 034 800 (đồng)

Đáp số: 6 034 800 đổng.

Bài 4:

Bài giải

Trước khi bán gạo, cửa hàng có số gạo là:

240 : 12,5 x 100 = 1920 (kg)

1920kg = 1,92 tấn

Đáp số: 1,92 tấn.

Đánh giá bài viết
26 16.581
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 Xem thêm