Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 môn Toán nâng cao Tuần 4

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán nâng cao lớp 5: Tuần 4 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 5 tuần 4 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 5. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 gồm các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm nâng cao được VnDoc biên soạn, giúp cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 5 và bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 – Tuần 4

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Phân số \frac{{17}}{{150}} và phân số \frac{{47}}{{200}} có mẫu số chung bé nhất bằng:

A. 600B. 300C. 500D. 800

Câu 2: Kết quả của phép tính \frac{{11}}{2} - 3\frac{3}{7} + \frac{{13}}{{14}} là:

A. 0B. 1C. 2D. 3

Câu 3: Kết quả của phép tính 5\frac{1}{2} \times \frac{4}{{33}}:\frac{8}{3} là:

A. \frac{1}{6}B. \frac{1}{4}C. \frac{1}{3}D. \frac{1}{2}

Câu 4: Để hút hết nước ở một cái hồ lớn phải dùng 5 máy bơm làm liên tục trong 18 giờ. Hỏi muốn hút hết nước ở hồ đó trong 10 giờ thì phải bổ sung thêm mấy máy bơm như thế?

A. 7 máy bơmB. 8 máy bơmC. 9 máy bơmD. 10 máy bơm

Câu 5: Hai thùng dầu có 210 lít dầu. Hỏi số dầu ở thùng thứ nhất nhiều hơn số dầu ở thùng thứ hai bao nhiêu lít biết thùng thứ nhất bằng 8/7 thùng thứ hai?

A. 25 lítB. 20 lítC. 15 lítD. 14 lít

II. Phần tự luận

Bài 1: Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):

a) 10\frac{2}{9} + \left( {7\frac{2}{9} - 3\frac{{22}}{{45}}} \right)

b) \frac{7}{5} \times \frac{8}{{19}} + \frac{7}{5} \times \frac{{12}}{{19}} - \frac{7}{5} \times \frac{1}{{19}}

c) \left( {2 - \frac{3}{2}} \right) \times \left( {2 - \frac{4}{3}} \right) \times \left( {2 - \frac{5}{4}} \right) \times \left( {2 - \frac{6}{5}} \right)

d) 2012 - \left( {\frac{1}{{2011}} + \frac{{2012 \times 2010}}{{2011}}} \right)

Bài 2: Rút gọn rồi quy đồng mẫu số hai phân số \frac{{25 \times 17 - 25 \times 9}}{{8 \times 80 + 8 \times 10}}\frac{{48 \times 15 - 48 \times 12}}{{3 \times 270 + 3 \times 30}}

Bài 3: Tìm X, biết:

a, \frac{1}{2} = \frac{{X - 1}}{6}b, \frac{{11}}{8} + \frac{{13}}{6} = \frac{{85}}{X}c, \frac{4}{5} - \frac{1}{5}:X = \frac{1}{5} + \frac{1}{7}

Bài 4: Để đánh số báo danh cho học sinh dự thi học sinh giỏi thành phố năm học 2020 – 2021, người ta đã phải dùng 213 chữ số. Hỏi toàn thành phố có bao nhiêu học sinh dự thi?

Bài 5: Tính chu vi của hình chữ nhật có chiều dài bằng 4/3 chiều rộng và diện tích hình chữ nhật là 48cm2.

Bài 6: Một gia đình có 3 người thì ăn hết 15kg gạo trong 12 ngày. Hỏi với mức ăn như thế, cũng 15kg gạo đó đủ cho 9 người ăn trong bao nhiêu ngày?

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 – Tuần 4

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
ADBCD

II. Phần tự luận

Bài 1:

a)

10\frac{2}{9} + \left( {7\frac{2}{9} - 3\frac{{22}}{{45}}} \right) = 10\frac{2}{9} + 7\frac{2}{9} - \frac{{157}}{{45}} = \frac{{157}}{9} - \frac{{157}}{{45}} = 157 \times \left( {\frac{1}{9} - \frac{1}{{45}}} \right) = \frac{{628}}{{45}}

b) \frac{7}{5} \times \frac{8}{{19}} + \frac{7}{5} \times \frac{{12}}{{19}} - \frac{7}{5} \times \frac{1}{{19}} = \frac{7}{5} \times \left( {\frac{8}{{19}} + \frac{{12}}{{19}} + \frac{1}{{19}}} \right) = \frac{7}{5} \times 1 = \frac{7}{5}

c) \left( {2 - \frac{3}{2}} \right) \times \left( {2 - \frac{4}{3}} \right) \times \left( {2 - \frac{5}{4}} \right) \times \left( {2 - \frac{6}{5}} \right) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{4}{5} = \frac{1}{5}

d) 2012 - \left( {\frac{1}{{2011}} + \frac{{2012 \times 2010}}{{2011}}} \right) = 2012 - \left( {\frac{{1 + 2012 \times 2010}}{{2011}}} \right)

= \frac{{2012 \times 2011 - 1 - 2012 \times 2010}}{{2011}} = \frac{{2012 \times \left( {2011 - 2010} \right) - 1}}{{2011}} = \frac{{2012 - 1}}{{2011}} = 1

Bài 2:

\frac{{25 \times 17 - 25 \times 9}}{{8 \times 80 + 8 \times 10}} = \frac{{25 \times \left( {17 - 9} \right)}}{{8 \times 10 \times \left( {8 + 1} \right)}} = \frac{{25 \times 8}}{{8 \times 10 \times 9}} = \frac{{25}}{{90}} = \frac{5}{{18}}

\frac{{48 \times 15 - 48 \times 12}}{{3 \times 270 + 3 \times 30}} = \frac{{48 \times \left( {15 - 12} \right)}}{{3 \times 30 \times \left( {9 + 1} \right)}} = \frac{{48 \times 3}}{{3 \times 30 \times 10}} = \frac{{48}}{{300}} = \frac{4}{{25}}

Mẫu số chung: 450

\frac{5}{{18}} = \frac{{5 \times 25}}{{18 \times 25}} = \frac{{125}}{{450}};\frac{4}{{25}} = \frac{{4 \times 18}}{{25 \times 18}} = \frac{{72}}{{450}}

Bài 3:

a, X = 4b, X = 24c, X = \frac{7}{{16}}

Bài 4:

Để đánh số học sinh có số thứ tự từ 1 đến 9 cần 9 chữ số

Từ 10 đến 99 cần (99 - 10) : 1 + 1 = 90 số nên để đánh số học sinh có thứ tự từ 10 đến 99 cần 90 x 2 = 180 chữ số

Số chữ số còn lại là: 213 – 180 – 9 = 24 (chữ số)

Số bao danh tiếp theo là số có 3 chữ số, từ 24 chữ số sẽ lập được 24 : 3 = 8 số có 3 chữ số đó là 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107.

Vậy 107 là số báo danh cuối cùng hay toàn thành phố có 107 học sinh dự thi.

Bài 5:

Nếu ta chia chiều rộng hình chữ nhật thành 3 phần bằng nhau thì chiều dài hình chữ nhật sẽ có 4 phần tương ứng.

Diện tích hình chữ nhật trên được chia ra các hình vuông bằng nhau và số hình vuông đó là:

3 x 4 = 12 (hình vuông)

Diện tích một hình vuông nhỏ là:

48 : 12 = 4 (cm2)

Cạnh của hình vuông bằng 2cm vì 2 x 2 = 4

Chiều dài hình chữ nhật là:

4 x 4 = 16 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

4 x 3 = 12 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là:

(16 + 12) x 2 = 56 (cm)

Đáp số: 56cm

Bài 6:

9 người gấp 3 người số lần là:

9 : 3 = 3 (lần)

Số ngày gia đình 9 người ăn hết 15kg gạo là:

12 : 3 = 4 (ngày)

Đáp số: 4 ngày

--------------------

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các em học sinh Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 có lời giải, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 5, đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5,... do VnDoc sưu tầm và tổng hợp để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
17 3.345
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm
    Chỉ từ 79.000đ trải nghiệm VnDoc không quảng cáotải toàn bộ tài liệu trên VnDoc với tốc độ cao. Tìm hiểu thêm
    Hoặc không cần đăng nhập và tải nhanh tài liệu Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 môn Toán nâng cao Tuần 4