Bài tập cuối tuần môn tiếng Anh lớp 5 Tuần 1

Bài tập tiếng Anh lớp 5 tuần 1 có đáp án

Phiếu bài tập lớp 5 môn tiếng Anh cuối tuần 1 có đáp án nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần lớp 5 môn Tiếng Anh mới năm 2022 - 2023 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu bài tập Tiếng Anh 5 Tuần 1 có đáp án liên quan đến Lesson 1, Lesson 2 Unit 1 What's your address? giúp các em học sinh lớp 5 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 1 MỚI

1. Circle the odd one out.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 1

2. Read and Complete

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 1

3. Write the Opposites

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 1

4. Read and write the answer.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 1

5. Write about you.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 1

6. Put the words in order to make sentences.

1. address/ What/ Lisa’s/ is?

________________________________________________

2. does/ he/ Who/ with/ live ?

________________________________________________

3. her/ Is/ house/ small?

________________________________________________

4. 56 Duy Tan/ is/ at/ Street/ It.

________________________________________________

5. he/ Where/ does/ live?

________________________________________________

6. Danang/ hometown/ Her/ city/ is.

________________________________________________

7. hometown/ like/What/ her/ is?

________________________________________________

8. small/ quiet/ a/ village/ and/ It/ is.

________________________________________________

9. she/ Does/ her/ live/ with/ parents?

________________________________________________

10. are/ modern/ There/ towers/ my/ in/ city.

________________________________________________ 

7. Choose the odd one out. 

1. a. new b. village road c. floor d. address

2. a. lane b. street c. city tower d. pupil

3. a. district b. quiet c. hometown d. island

4. a. small b. beautiful c. liked. busy

5. a. island b. town c. city d. crowded 

ĐÁP ÁN

1. Circle the odd one out.

2 - b. tower; 3 - d. district; 4 - c. what; 5 - d. address;

2. Read and Complete

2 - What; 3 - What; 4 - Who; 5 - How; 6 - Where;

3. Write the Opposites

2 - small; 3 - noisy; 4 - bad; 5 - short;

6 - near; 7 - weak; 8 - slow;

4. Read and write the answer.

1. She lives in Da Nang.

2. It is 79, Nguyen Van To street, Hai Chau district.

3. She lives with her parents.

4. It is pretty and comfortable.

5. Yes, she does. Because it is a beautiful coastal city.

Hướng dẫn dịch

Ngân là bạn của tôi. Cô ấy sống với bố mẹ của cô ấy ở Đà Nẵng. Địa chỉ nhà cô ấy là số 79, đường Nguyên Văn Tố, quận Hải Châu. Ở đây thì cũng không xa biển Mỹ Khê. Nhà của Ngân có 2 tầng. Có 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm, một phòng bếp và một phòng khách. Ngân thích nhà của cô ấy bởi vì nó đẹp và thoải mái. Ngân cũng thích thành phố của cô ấy bởi vì đây là một thành phố biển xinh đẹp.

5. Write about you.

Học sinh tự trả lời về bản thân.

Gợi ý

1 - I live in Thai Binh.

2 - It is 9, Thanh Nien street.

3 - I live with my parents and my elder brother.

4 - It is big and beautiful.

5 - Yes, I do. Because it is fresh and peaceful.

6. Put the words in order to make sentences.

1. address/ What/ Lisa’s/ is?

________What is Lisa's address?__________

2. does/ he/ Who/ with/ live ?

_________Who does he live with?_________

3. her/ Is/ house/ small?

_________Is her house small?_____________

4. 56 Duy Tan/ is/ at/ Street/ It.

_________It is at 56 Duy Tan street._____________

5. he/ Where/ does/ live?

____________Where does he live?_________

6. Danang/ hometown/ Her/ city/ is.

________Her hometown is Danang city__________

7. hometown/ like/What/ her/ is?

________What is her hometown like?___________

8. small/ quiet/ a/ village/ and/ It/ is.

____________It is a small and quiet village.____________

9. she/ Does/ her/ live/ with/ parents?

____Does she live with her parents?____________

10. are/ modern/ There/ towers/ my/ in/ city.

___________There are modern towers in my city.____________

7. Choose the odd one out.

1 - a; 2 - d; 3 - b; 4 - c; 5 - d;

Giải thích

1 - b, c, d là danh từ; a là tính từ

2 - a, b, c là danh từ chỉ vật; d là danh từ chỉ người

3 - a, c, d là danh từ; b là tính từ

4 - a, b, d là tính từ; c là động từ thì quá khứ

5 - a, b, c là danh từ; d là tinh từ

Trên đây là nội dung của Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 1 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2022 - 2023.

Đánh giá bài viết
85 39.015
Sắp xếp theo

Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5

Xem thêm