Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 1

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 1 lớp 5 có đáp án

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 1 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập Tiếng Anh cuối tuần lớp 5 nâng cao - Tuần 2 CÓ ĐÁP ÁN

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and write

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 1 Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 1

1. m _ _ n _ _ _ n

2. _ i _ _ a_ e

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 1 Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 1

3. c _ t _

4. _ uil _ _ ng

Exercise 2: Write the opposites

1. near > < ____________

4. slow > < ____________

2. small > < ____________

1. bad > < ____________

3. busy > < ____________

2. white > < ____________

Exercise 3: Choose the odd one out

1. A. lane

B. avenue

C. street

D. quiet

2. A. second

B. tower

C. forth

D. ninth

3. A. who

B. what

C. why

D. address

Exercise 4: Complete the sentence with the words in the box

flat

animals

address

busy

village

1. What’s your ______________? - It’s 123 Xuan Thuy street.

2. What’s your ______ like?

3. Her parents live in a small ___________ in Hoan Kiem District.

4. There are lots of trees and __________ in my area.

5. I don’t like big cities because they are too __________ and crowded.

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. What/ like/ your/ is/ hometown/?

___________________________________________

2. house/ family/ lives/ my/ a/ in/./ Cau Giay district/ It/in/ is

___________________________________________

3. with/ Who/ live/ do/ you/ with/ ?

___________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao

Exercise 1: Look at the picture and write

1. mountain

2. village

3. city

4. building

Exercise 2: Write the opposites

1. near > < _____far_______

4. slow > < _____fast_______

2. small > < ____large/ big________

1. bad > < ______good______

3. busy > < _____quiet_______

2. white > < _____black_______

Exercise 3: Choose the odd one out

1. D

2. B

3. D

Exercise 4: Complete the sentence with the words in the box

1. What’s your ______address________? - It’s 123 Xuan Thuy street.

2. What’s your ___village___ like?

3. Her parents live in a small ______flat_____ in Hoan Kiem District.

4. There are lots of trees and ____animals______ in my area.

5. I don’t like big cities because they are too ____busy______ and crowded.

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. What is your hometown like?

2. My family lives in a house. It is in Cau Giay district.

3. Who do you live with?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 chất lượng cao (số 1), Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 chất lượng cao (số 3).... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 2.594
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm