Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 19: Which place would you like to visit?

Bài tập từ vựng Unit 19 lớp 5 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 19: Which place would you like to visit? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 17 nâng cao: What would you like to eat? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập trắc nghiệm từ vựng môn Anh lớp 5 Unit 19 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 19: Which place would you like to visit?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the odd one out

1. A. history

B. English

C. Vietnamese

D. American

2. A. river

B. ocean

C. sea

D. expect

3. A. interesting

B. pagoda

C. island

D. park

II/ Read and complete

of

in

for

to

1. Which place would you like to visit?

I’d like to visit the Museum _________ History

2. Where’s the museum?

It’s _________ the center of the city.

3. How can I get there?

You can walk _________ ten minutes

4. Let’s go _________ Hoan Kiem Lake

Good idea! Let’s go now.

5. What do you think _________ Trang Tien Bridge?

It’s more beautiful than I expected.

III/ Look at the picture and choose the correct answer

1. Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 19: Which place would you like to visit?

A. pagoda

B. post office

C. museum

2. Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 19: Which place would you like to visit?

A. lake

B. island

C. market

3. Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 19: Which place would you like to visit?

A. zoo

B. theater

C. sea

4. Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 19: Which place would you like to visit?

A. sea

B. school

C. market

5. Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 19: Which place would you like to visit?

A. supermarket

B. park

C. school

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 19

I/ Choose the odd one out

1. A

2. D

3. A

II/ Read and complete

1. of

2. in

3. for

4. to

5. of

III/ Look at the picture and choose the correct answer

1. A

2. C

3. B

4. A

5. C

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 19: Which place would you like to visit?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 18: What will the weather be like tomorrow?, Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 17: What would you like to eat?.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.738
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm