Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 How Do You Learn English?

Ôn tập Tiếng Anh 5 Unit 7 chương trình bộ GD - ĐT

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện tập Unit 7 How Do You Learn English? Tiếng Anh lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh được biên tâp bám sát chương trình học giúp học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả hiệu quả.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Choose the best answer.
 • 1. What foreign _____ do you have at school?
 • 2. I want _______ with my foreign friends Tony.
 • 3. They write emails to _____ other every day.
 • 4. How do you _________ listening? – I watch English cartoons on TV.
 • 5. She practices _____ by ______ English short stories.
 • 6. We learn English _______ we want to read comic books.
 • 7. When I see a new word, I try to guess its _______.
 • Find the mistake.
 • 1.
  I learn English by speak it every day.
 • 2.
  I want to talk with my friends foreign.
 • 3.
  English is my favorite subjects.
 • 4.
  She wants to watch English cartoons in TV.
 • 5.
  Quan speak English every day to practise speaking.
 • 6.
  I write new words in my notebook and read it aloud.
 • Reorder the words to make sentences.
 • 1. English cartoons on TV/ practices listening/ Kim/ by watching/ .
  Kim practices listening by watching English cartoons on TV.
 • 2. to her friends/ learns to write/ Lan/ by writing emails/ .
  Lan learns to write by writing emails to her friends.
 • 3. because/ to become an English teacher/ Hoa/ she wants/ learns English/ .
  Hoa learns English because she wants to become an English teacher.
 • 4. English stories/ by reading/ learns to read/ Tuan/ .
  Tuan learns to read by reading English stories.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
21
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5

  Xem thêm