Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Where Will You Be This Weekend?

Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 5: Where Will You Be This Weekend?

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến bài tập Unit 5 Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 mới nhất trên VnDoc.com. Đề ôn tập Tiếng Anh 5 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 5 khác:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Choose the best answer.
 • 1. ........ is your telephone number?
 • 2. Her birthday is .......... Friday, August 20th.
 • 3. .......... you have a test tomorrow morning?
 • 4. Will he be free ? - ...........
 • 5. We will .......... our old friends next Sunday.
 • 6. .......... meet at 7.00 p. m .
 • 7. Nhat .......... 9 on his next birthday.
 • 8. I live .......... my parents in the countryside.
 • 9. Nga lives .......... 52 Nguyen Dinh Chieu Street.
 • 10. Will you be free tomorrow evening? - ...........
 • Fill the gap with "What, Where, When, How, Why, Who, What time".
 • 1. ........... will they do tomorrow? - I will do my homework.
  What
 • 2. ............ will go camping next Sunday? - Nam and Quang will.
  Who
 • 3. ............ will we meet? - We will meet at Lan’s house.
  Where
 • 4. ............. will you be back? - I will be back at 8 o’clock.
  What time
 • 5. ........... will she go to the zoo? - She will go by bus.
  How
 • 6. ............ will your father travel to Hanoi? - He will travel next week.
  When
 • 7. ............ will Nam go to bed early tonight? - Because he will have a test tomorrow.
  Why
 • 8. ............ will Nam go to next summer vacation? - I will go to Nha Trang.
  Where
 • Put the words in correct order.
 • 1. I/ the/ I’ll/ caves/ explore/ think/.
  →  ...............................................................
  I think I'll explore the caves.
 • 2. know/ He/ doesn’t/./ He/ boat/ may/ the/ take/ a/ trip/ islands/ around/.
  → ............................................................................................................
  He doesn't know. He may take a boat trip around the islands.
 • 3. My/ will/ the/ family/ and/ sea/ I/ swim/ in/.
  My family and I will swim in the sea.
 • 4. seaside/ They’ll/ be/ the/ on/ at/ Sunday/ .
  They'll be at the seaside on Sunday.
 • 5. Phuong/ ,/ build/ Tuan/ and/ Hoa/ may/ beach/ sandcastles/ the/ on/.
  Phuong, Tuan and Hoa may build many sandcastles on the beach.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
52 3.313
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Nguyễn Đức Hiếu
  Nguyễn Đức Hiếu

  5. Phuong/ ,/ build/ Tuan/ and/ Hoa/ may/ beach/ sandcastles/ the/ on/.

  Phuong Tuan and Hoa may build sandcastle on the beach.

  Phuong, Tuan and Hoa may build many sandcastles on the beach. 

  câu này không có many . nhà sản xuất bịp

  Thích Phản hồi 15:12 17/07

  Kiểm tra trình độ tiếng Anh

  Xem thêm