Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 20 Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

Bài tập unit 20 lớp 5 Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? có đáp án

Mời các thầy cô và các em học sinh tham khảo Bài tập Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, gồm nhiều bài tập tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh hệ thống lại các kiến thức được học trong Bài 20 chương trình tiếng Anh lớp 5 thí điểm.

Ex1. Đọc đoạn văn, trả lời câu hỏi

Linh is twelve years old. He is in grade 6. He lives in a house with his mother, father and sister. Their house is next to a bookstore. In the neighborhood, there is a restaurant, a market and a stadium. Linh’s father works in a restaurant. His mother works in a market. Linh goes to school every morning. He has classes from seven to fifteen past eleven.

Every morning, Linh gets up at six. He watches his face and brushes his teeth. At six thirty, he eats breakfast, then he goes to school. At twelve thirty, he goes home and has lunch. In the afternoon, he plays soccer. In the evening, he does his homework, then watches television.

Answer the questions.

1. What does Linh do?..............................................

2. What time does he get up every morning?..................................................

3. What does he do after breakfast?...............................................................

4. Does he go to school in the afternoon?......................................................

5. Does he play soccer in the afternoon?......................................................

6. What does Linh do in the evening? ................................................................

Ex2: Tìm lỗi sai và sửa lại

1. Da Lat is bigger Ho Chi Minh city.

2. New York City is larger Ha Noi

3. My father in fatter than my mother.

4. Ha Long Bay is beautiful than Nha Trang.

5. Hue is peaceful than Ha Noi City.

Ex3: Chuyển các tính từ sau sạng dạng so sánh hơn

Long................

Big......................

Small...................

Beautiful...............

Cheap...................

Happy....................

Large..................

Noisy.................

Busy....................

Peaceful.............

Interesting..............

Exciting…

Ex4: Viết lại thành câu hoàn chỉnh

1. Nha Trang/ small/ Ha Noi City.

2. Life in Da Nang/ expensive/ life in HCM City.

3. Da Lat/ exciting/ London.

4. Huong River/ small/ Me Kong River.

5. I/ tall/ Mai.

6. My sister/ young/ me.

7. This bag/ cheap/ that bag.

8. The country/ quite/ the City.

9. Mai’s house/ large/ Tuan’s house.

Ex 5. Read the text and choose the correct answers.

My name is Dung. I come from Ho Chi Minh City. It's a big and modern city. Now I live with my parents in Ha Noi. Ha Noi is also a big city. There are lots of peoples and buildings here. It's crowded, busy but it's interesting, too. I often go to the cinema with my friends once a month. At weekend, I often play soccer with my friends in the stadium. Sometimes I go to the zoo with my parents. My parents like going to the zoo, too because they want to see animals. I think Ha Noi is as interesting as Ho Chi Minh City.

1. What is Ho Chi Minh City like?

- It's ___________

A. big and modern

B. big and old

C. small and modern

D. small and old

2. Where does he live now?

- He lives ______________

A. in Ho Chi Minh City

B. in Hoi An

C. in Da Nang

D. in Ha Noi

3. How often does he go to the cinema with his friends?

A. once a week

B. once a month

C. once a year

D. every day

Ex 6: Select the mistake in each sentence

1. Singapore is a very modern and exciting cities.

A. Singapore

B. very

C. and

D. cities

2. My father went to American last month. It's very big and crowded.

A. father

B. American

C. very

D. crowded

3. Which one is more beautifun, Ha Long Bay or Phu Quoc Island?

I think Ha Long Bay is.

A. Which

B. more

C. beautifun

D. Bay

Ex 7. Read and complete.

larger; beautiful; visit; like; there

Hoa: Where are you going this summer?

Nam: I’m going to (1)………………. Nha Trang.

Hoa: What’s it (2)………………?

Nam: It’s very (3)………………..?

Hoa: Who are you going (4)………………………with ?

Nam: I’m going there with my parents.

Hoa: Which one is (5)………………… Nha Trang or Ho Chi Minh City?

Nam: I think Ho Chi Minh City is

ĐÁP ÁN

Ex1. Đọc đoạn văn, trả lời câu hỏi

1 - He is a student.

2 - He gets up at six every morning.

3 - He goes to school after breakfast.

4 - No, he doesn't.

5 - Yes, he does.

6 - He does his homework and watches television in the evening.

Hướng dẫn dịch

Linh mười hai tuổi. Anh ấy đang học lớp 6. Anh ấy sống trong một ngôi nhà với mẹ, cha và chị gái. Nhà của họ ở cạnh một hiệu sách. Trong khu phố, có một nhà hàng, một khu chợ và một sân vận động. Linh’s Father làm việc trong một nhà hàng. Mẹ anh ấy làm việc trong một khu chợ. Linh đi học mỗi sáng. Anh ấy có các lớp học từ bảy giờ đến mười một giờ mười lăm.

Mỗi sáng, Linh dậy lúc sáu giờ. Anh ấy quan sát khuôn mặt của mình và đánh răng. Sáu giờ ba mươi, anh ăn sáng, sau đó anh đi học. Mười hai giờ ba mươi, anh ta về nhà và ăn trưa. Vào buổi chiều, anh ấy chơi đá bóng. Vào buổi tối, anh ấy làm bài tập về nhà của mình, sau đó xem tivi.

Ex2: Tìm lỗi sai và sửa lại

1 - bigger thành bigger than;

2 - larger thành larger than;

3 - in thành is;

4 - beautiful thành more beautiful;

5 - peaceful thành more peaceful;

Ex3: Chuyển các tính từ sau sạng dạng so sánh hơn

Long........Longer........

Big.........Bigger.............

Small..........Smaller........

Beautiful......More beautiful.........

Cheap........Cheaper...........

Happy.........Happier..........

Large.........Larger.........

Noisy.......Noisier..........

Busy...........busier.........

Peaceful........more peaceful.....

Interesting.......More interesting.......

Exciting….... more exciting.....

Ex4: Viết lại thành câu hoàn chỉnh

1 - Nha Trang is smaller than Ha Noi city.

2 - Life in Da Nang is more expensive than life in HCM city.

3 - Da Lat is more exciting than London.

4 - Huong river is smaller than Me Kong river.

5 - I am taller than Mai.

6 - My sister is younger than me.

7 - This bag is cheaper than than bag.

8 - The country is more quite than the city.

9 - Mai's house is larger than Tuan's house.

Ex 5. Read the text and choose the correct answers.

1 - A; 2 - D; 3 - B;

Google dịch

Tôi tên là Dũng. Tôi đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một thành phố lớn và hiện đại. Bây giờ tôi sống với bố mẹ tôi ở Hà Nội. Hà Nội cũng là một thành phố lớn. Có rất nhiều người và các tòa nhà ở đây. Nó đông đúc, bận rộn nhưng cũng thú vị. Tôi thường đi xem phim với bạn bè mỗi tháng một lần. Cuối tuần, tôi thường đá bóng với bạn bè ở sân vận động. Thỉnh thoảng tôi cùng bố mẹ đi sở thú. Bố mẹ tôi cũng thích đi sở thú vì họ muốn xem động vật. Tôi nghĩ Hà Nội cũng thú vị như Thành phố Hồ Chí Minh.

Ex 6: Select the mistake in each sentence

1 - D; 2 - B; 3 - C;

Ex 7: Read and complete

larger; beautiful; visit; like; there

Hoa: Where are you going this summer?

Nam: I’m going to (1)………visit………. Nha Trang.

Hoa: What’s it (2)……like………?

Nam: It’s very (3)………beautiful………...

Hoa: Who are you going (4)………there………with ?

Nam: I’m going there with my parents.

Hoa: Which one is (5)…………larger……… Nha Trang or Ho Chi Minh City?

Nam: I think Ho Chi Minh City is

Như vậy, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside có đáp án. Ngoài ra, VnDoc.com cũng cập nhật liên tục các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh khác.

Đánh giá bài viết
39 16.393
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5

    Xem thêm