Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 15: What would you like to be in the future?

Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 15

VnDoc.com xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn học sinh Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 15: What would you like to be in the future? gồm toàn bộ từ mới Tiếng Anh quan trọng trong bài, kèm với phiên âm và nghĩa Tiếng Việt giúp các em học sinh nhớ từ vựng nhanh chóng.

Tiếng Anh

Phiên âm

Tiếng Việt

future

/fju:t∫ə/

tương lai

pilot

/pailət/

phi công

doctor

/dɔktə/

bác sĩ

teacher

/ti:t∫ə/

giáo viên

architect

/ɑ:kitekt/

kiến trúc sư

engineer

/endʒi'niə/

kĩ sư

writer

/raitə/

nhà văn

accountant

/ə'kauntənt/

nhân viên kế toán

business person

/biznis pə:sn/

doanh nhân

nurse

/nə:s/

y tá

artist

/ɑ:tist/

họa sĩ

musician

/mju:'zi∫n/

nhạc công

singer

/siηə/

ca sĩ

farmer

/fɑ:mə/

nông dân

dancer

/dɑ:nsə/

vũ công

fly

/flai/

bay

of course

/əv kɔ:s/

dĩ nhiên

scared

/skeəd/

sợ hãi

leave

/li:v/

rời bỏ, rời

grow up

/grou ʌp/

trưởng thành

look after

/luk ɑ:ftə/

chăm sóc

patient

/pei∫nt/

bệnh nhân

design

/di'zain/

thiết kế

building

/bildiη/

tòa nhà

comic story

/kɔmik stɔ:ri/

truyện tranh

farm

/fɑ:m/

trang trại

countryside

/kʌntrisaid/

vùng quê

space

/spies/

không gian

spaceship

/speis'∫ip/

phi thuyền

astronaut

/æstrənɔ:t/

phi hành gia

planet

/plænit/

hành tinh

important

/im'pɔ:tənt/

quan trọng

dream

/dri:m/

mơ ước

true

/tru:/

thực sự

job

/dʒɔb/

công việc

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn toàn bộ Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 15: What would you like to be in the future? Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
48 4.485
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm