Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story?

Bài tập tiếng Anh Unit 14 lớp 5: What happened in the story? có đáp án

Đề ôn tập Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 unit 14 What happened in the story? có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 unit 14 What happened in the story? có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 5 khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story? đầy đủ nhất

I. Match the left column with the right column.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story?

II. Reorder the words to make correct sentences.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story?

III. Reorder the details of the story “The Little Red Riding Hood”

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story?

IV. Circle the correct answer.

1. They lived _____________ (happy/ happily/ unhappy) forever.

2. Is he _________ (a/ an/ the) honest child?

3. A long time ago, there ________ (is/ are/ were) a fox and a crow.

4. She _________ (gived/ give/ gave) me a birthday present yesterday.

5. He __________ (read/ is reading/ reads) a fairy tale last night.

ĐÁP ÁN

I. Match the left column with the right column.

1 - B; 2 - C; 3 - D; 4 - A; 5 - E

II. Reorder the words to make correct sentences.

1 - What do you think of the Sun?

2 - Do you think that the Wind is smart?

3 - I think Mai An Tiem is smart and hard-working.

4 - We think that Doraemon and Nobita are kind and cute.

5 - Which characters do you like in this fairy tale?

6 - Are you reading a fairy tale or a comic book?

7 - She thinks that Conan Edogawa is brave and intelligent.

8 - What happened first in the story ?

9 - Are you reading Grim’s fairy tale?

10 - I often read short stories in my free time?

III. Reorder the details of the story “The Little Red Riding Hood”

3 - 2 - 4 - 5 - 1

IV. Circle the correct answer.

1. They lived ______happily_______ (happy/ happily/ unhappy) forever.

2. Is he _____an____ (a/ an/ the) honest child?

3. A long time ago, there ___were_____ (is/ are/ were) a fox and a crow.

4. She ___gave______ (gived/ give/ gave) me a birthday present yesterday.

5. He ____read____ (read/ is reading/ reads) a fairy tale last night.

Trên đây là Đề ôn tập tiếng Anh 5 Unit 14 What happened in the story? kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 4.935
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm