Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story?

Tiếng Anh Unit 14 lớp 5: What happened in the story?

Đề luyện tập tiếng Anh phần từ vựng Unit 14 lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh 5 theo từng Unit năm 2023 - 2024 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 có đáp án được biên tập bám sát nội dung Từ vựng tiếng Anh trọng tâm Unit 14 giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập hiệu quả.

I. Look at the picture and write the correct word.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story?

II. Choose the odd one out.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story?

III. Complete the sentences with the available words.

Because; lucky; of; greedy; watermelon

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story?

ĐÁP ÁN

I. Look at the picture and write the correct word.

1 - watermelon; 2 - queen; 3 - princess; 4 - prince;

5 - king; 6 - castle; 7 - farmer; 8 - starfruit

II. Choose the odd one out.

1 - B; 2 - D; 3 - C; 4 - A; 5 - B

III. Complete the sentences with the available words.

1 - The kind farmer is so lucky to meet the god

(Người nông dân tốt bụng thật may mắn khi gặp được chúa trời)

2. The older brother in "The golden star fruit tree" is greedy.

(Người anh trai trong chuyện Cây khế vàng thật tham lam)

3 - The fox got a piece of meat thanks for its intelligence.

(Chú cáo đã lấy được miếng thịt nhờ trí thông minh của nó)

4 - An Tiem exchanged watermelon for food and drink.

(An Tiêm đã trao đổi dưa hấu để lấy đồ ăn và thức uống)

5 - I like reading fairy tale very much because they are so meaningful.

(Tôi thích đọc truyện cổ tích rất nhiều bởi vì chúng có nhiều ý nghĩa)

Trên đây là trọn bộ Bài tập tiếng Anh 5 Unit 14 có đáp án.

Đánh giá bài viết
19 5.407
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm