Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story?

Tiếng Anh Unit 14 lớp 5: What happened in the story?

Đề luyện tập tiếng Anh phần từ vựng Unit 14 lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh 5 theo từng Unit năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 có đáp án được biên tập bám sát nội dung Từ vựng tiếng Anh trọng tâm Unit 14 giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập hiệu quả.

I. Look at the picture and write the correct word.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story?

II. Choose the odd one out.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story?

III. Complete the sentences with the available words.

Because; lucky; of; greedy; watermelon

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story?

ĐÁP ÁN

I. Look at the picture and write the correct word.

1 - watermelon; 2 - queen; 3 - princess; 4 - prince;

5 - king; 6 - castle; 7 - farmer; 8 - starfruit

II. Choose the odd one out.

1 - B; 2 - D; 3 - C; 4 - A; 5 - B

III. Complete the sentences with the available words.

1 - lucky; 2 - greedy; 3 - of; 4 - watermelon; 5 - because

Trên đây là Bài tập tiếng Anh 5 Unit 14 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
15 1.724
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm