Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập Unit 3 lớp 5 Where did you go on holiday? Online

Trắc nghiệm unit 3 lớp 5 Where did you go on holiday? Online

Nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh lớp 5 theo từng unit, bài tập tiếng Anh 5 unit 3 Where did you go on holiday? có đáp án được xây dựng bám sát kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh unit 3 giúp các em luyện tập trực tuyến và trả kết quả ngay sau khi hoàn thành bài tập.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Choose the odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Fill the blanks to complete the passage.

  Hello, I am Loan, I (1) _______ with my parents in Ho Chi Minh City. My phone number is 8562364. I often talk to my friends on the phone. Now I am calling Hoa to talk about Minh’s birthday party (2) _______ 15th November. Minh is (3) _______ his birthday party at home in the afternoon so I want to ask Hoa about what we shall buy and give him at the party. I also want to tell her to wait for me at home and I will go there to meet her (4) _______ foot and then go with her (5) _______ Minh’s house.

 • Hello, I am Loan, I (1) _______ with my parents in Ho Chi Minh City.
 • Now I am calling Hoa to talk about Minh’s birthday party (2) _______ 15th November.
 • Minh is (3) _______ his birthday party at home in the afternoon
 • I also want to tell her to wait for me at home and I will go there to meet her (4) _______ foot
 • and then go with her (5) _______ Minh’s house.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
15 2.234
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5

  Xem thêm