Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 20

Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 20 chương trình mới

Mời các thầy cô và các em học sinh tham khảo Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Trong bài này, toàn bộ những từ vựng quan trọng có trong bài 20 Tiếng Anh lớp 5 sẽ được đưa ra, kèm theo phiên âm và nghĩa, sẽ giúp các em học và nhớ từ vựng nhanh hơn.

Tiếng Anh

Phiên âm

Tiếng Việt

address

/əˈdres/

địa chỉ

lane

/leɪn/

ngõ

road

/rəʊd/

đường (trong làng)

street

/strɪkt/

đường (trong thành phố)

Flat

/flæt/

căn hộ

city

/ˈsɪti/

thành phố

village

/ˈvɪlɪdʒ/

ngôi làng

country

/ˈkʌntri/

đất nước

tower

/ˈtaʊə(r)/

tòa tháp

mountain

/ˈmaʊntɪn/

ngọn núi

district

/ˈdɪstrɪkt/

huyện, quận

province

/ˈprɒvɪns/

tỉnh

hometown

/həʊm taʊn/

quê hương

where

/weə(r)/

ở đâu

from

/frɒm/

đến từ

pupil

/ˈpjuːp(ə)l/

học sinh

live

/lɪv/

sống

busy

/ˈbɪzi/

bận rộn

far

/fɑː(r)/

xa xôi

quiet

/ˈkwaɪət/

yên tĩnh

crowded

/ˈkraʊdɪd/

đông đúc

large

/lɑː(r)dʒ/

rộng

small

/smɔːl/

nhỏ, hẹp

pretty

/ˈprɪti/

xinh xắn

beautiful

/ˈbjuːtəf(ə)l/

đẹp

Như vậy, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn toàn bộ Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? Ngoài ra, VnDoc.com cũng cập nhật liên tục các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,...

Đánh giá bài viết
47 8.396
Sắp xếp theo
    Từ vựng tiếng Anh Xem thêm