Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 17 What would you like to eat?

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 17: What would you like to eat? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn nâng cao hiệu quả học tập môn tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit năm 2020 - 2021. Sau đây mời các bạn vào tham khảo tài liệu Ngữ pháp tiếng Anh Unit 17 lớp 5 What would you like to eat?.

* Xem thêm: Soạn tiếng Anh lớp 5 Unit 17 What would you like to eat?

1. Hỏi đáp ai đó muốn ăn/ uống gì bằng tiếng Anh

Khi muốn hỏi ai đó muốn ăn/ uống gì, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau:

Hỏi:

What + would + s + like to eat/ drink?

... muốn ăn/ uống gì?

Đáp:

S + would + like + please.

Làm ơn cho tôi + .....

Chủ ngữ (S) có thể thay bằng: I, you, we, they, she, he, It hoặc danh từ riêng như Khang, Jack,... đều được.

Ex: What would you like to eat?

Bạn muốn ăn gì?

I would like a bar of chocolate, please.

Làm ơn cho tôi một thanh sô cô la.

2. Hỏi đáp ai đó mỗi ngày ăn/ uống bao nhiêu

Khi muốn hỏi ai đó mỗi ngày ăn uống bao nhiêu, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau:

(1) How many/ much.. do you/ they / we + eat/ drink every day?

Mỗi ngày bạn/ họ / chúng tôi + ăn/ uống bao nhiêu...?

I/ They/ We + eat/ drink...

Tôi/ Họ/ Chúng tôi + ăn/ uống...

(2) How many/much... does she/ he + eat/ drink every day?

Mỗi ngày cô ấy/ cậu ấy + ăn/ uống bao nhiêu... ?

She/ He + eats/ drinks...

Cô ấy/ Cậu ấy ở ăn/ uống...

Ex: How many rice do you eat every day?

Mỗi ngày bạn ăn bao nhiêu cơm?

I eat two bowls. Tôi ăn hai bát cơm.

How much water does she drink every day?

Mỗi ngày cô ấy uống bao nhiêu nước?

She drinks six glasses of water.

Cô ấy uống sáu cốc nước.

* Tham khảo thêm bài tập Unit 17 lớp 5 What would you like to eat? có đáp án khác tại:

Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 17 What would you like to eat?

Ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 17 What would you like to eat?

Bài tập Unit 17 lớp 5 nâng cao: What would you like to eat?

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 17 nâng cao: What would you like to eat?

Như vậy, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn toàn bộ Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 17: What would you like to eat? Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
21 5.929
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm