Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 17: What Would You Like To Eat?

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 17

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 17: What Would You Like To Eat? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn nâng cao hiệu quả học tập. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

1. Hỏi đáp ai đó muốn ăn/ uống gì

Khi muốn hỏi ai đó muốn ăn/ uống gì, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau:

What + would + s + like to eat/ drink?

... muốn ăn/ uống gì? s + would + like please.

Làm ơn cho...

Chủ ngữ (S) có thể thay bằng: I, you, we, they, she, he, It hoặc danh từ riêng như Khang, Jack,... đều được.

Ex: What would you like to eat?

Bạn muốn ăn gì?

I would like a bar of chocolate, please.

Làm ơn cho tôi một thanh sô cô la.

2. Hỏi đáp ai đó mỗi ngày ăn/ uống bao nhiêu

Khi muốn hỏi ai đó mỗi ngày ăn uống bao nhiêu, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau:

(1) How many/ much.. do you/ they eat/ drink every day?

Mỗi ngày bạn/ họ ăn/ uống bao nhiêu...?

I/ They eat/ drink...

Tôi/ Họ ăn/ uống...

(2) How many/much... does she/ he eat/ drink every day?

Mỗi ngày cô/ cậu ấy ăn/ uống bao nhiêu... ?

She/ He eats/ drinks...

Cô/ Cậu ấy ở ăn/ uống...

Ex: How many rice do you eat every day?

Mỗi ngày bạn ăn bao nhiêu cơm?

I eat two bowls. Tôi ăn hai bát cơm.

How much water does she drink every day?

Mỗi ngày cô ấy uống bao nhiêu nước?

She drinks six glasses of water.

Cô ấy uống sáu cốc nước.

Đánh giá bài viết
17 2.781
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm