Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Ngữ pháp Unit 19 lớp 5 Which place would you like to visit?

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 19: Which place would you like to visit? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây gồm nội dung tóm tắt ngữ pháp chủ đạo trong bài học giúp các bạn dễ dàng tiếp thu bài học, đồng thời là tài liệu hữu ích chuẩn bị cho những kì thi của bạn.

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 5 Unit 19 Which place would you like to visit?

1. Hỏi đáp ai đó muốn viếng thăm nơi nào (hai nơi trở lên)

Khi chúng ta muốn hỏi đáp ai đó muốn viếng thăm nơi nào đó (thường đưa ra nhiều hơn hai nơi để lựa chọn), chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau:

Which place would you like to visit, địa danh 1 or địa danh 2?

Nơi nào bạn muốn viếng,... hoặc...?

I’d like to visit...

Tôi muốn viếng...

Ex: Which place would you like to visit, the Museum of History or Ben Thanh Market?

Nơi nào bạn muốn viếng, Bảo tàng Lịch sử hay chợ Bến Thành?

I'd like to visit the Museum of History. Tôi muốn viếng Bảo tàng Lịch sử.

2. Hỏi đáp ai đó đã đi đâu

Khi chúng ta muốn hỏi đáp ai đó đã đi đâu (đã đi một địa danh nào đó), chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau:

Where did you go + thời gian ở quá khứ?

Bạn đã đi đâu vào... ?

I went to...

Tôi đã đi đến...

Ex: Where did you go yesterday? Bạn đã đi đâu vào ngày hôm qua?

I went to Ha Long Bay. Tôi đã đi đến vịnh Hạ Long.

3. Hỏi đáp ai đó nghĩ gì về nơi đã đến

Khi chúng ta muốn hỏi đáp ai đó nghĩ gì về nơi đã đến (cảm nghĩ về nơi đã đi), chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau:

What do you think of + địa danh?

Bạn nghĩ gì về...?

It’s more.. than I expected

Nó... hơn tôi mong đợi.

Ex: What do you think of Dam Sen Park? Bạn nghĩ gì về công viên Đầm Sen?

It's more exciting than I expected. Nó náo nhiệt hơn tôi mong đợi.

4. Bài tập ngữ pháp unit 19 lớp 5 Which place would you like to visit? có đáp án

I. Reorder the words. 

1. Cau Giay park/ What/ think/ you/ of/ do/ ?

_________________________________

2. last summer/ Where/ go/ did/ ?

_________________________________

3. would/ I/ visit/ Da Nang city/ to/ like/ ./

_________________________________

4. visited/ I/ Da Lat/ with/ family/ my/ ./

_________________________________

5. delicious/ It's/ than/ expected/ more/ I/ ./

_________________________________

II. Write questions for the underline part.

1. There are four seasons in a year in her country.

=> ………………………………………………………………………………

2. The dry season is usually hot and sunny.

=> ………………………………………………………………………………

3. His favourite season is winter.

=> ………………………………………………………………………………

4. My brother likes winter because he can go skiing with his friends.

=> ………………………………………………………………………………

5. They often go climbing in autumn.

=> ……………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

I. Reorder the words.

1. Cau Giay park/ What/ think/ you/ of/ do/ ?

_____What do you think of Cau Giay park?____

2. last summer/ Where/ go/ did/ ?

____Where did you go last summer?____

3. would/ I/ visit/ Da Nang city/ to/ like/ ./

____I would like to visit Da Nang city._____

4. visited/ I/ Da Lat/ with/ family/ my/ ./

____I visited Da Lat with my family.___

5. delicious/ It's/ than/ expected/ more/ I/ ./

____It's more delicious than I expected._____

II. Write questions for the underline part.

1. There are four seasons in a year in her country.

=> ………How many seasons are there in a year in her country?…………

2. The dry season is usually hot and sunny .

=> …………What is the weather like in dry season?…………

3. His favourite season is winter .

=> ……………What is his favorite season?……………

4. My brother likes winter because he can go skiing with his friends .

=> ………Why does your brother like winter?…………………

5. They often go climbing in autumn.

=> …………What do they often do in autumn?………………

Xem chi tiết các dạng bài tập tiếng Anh Unit 19 lớp 5 có đáp án tại:

Như vậy, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn toàn bộ Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 19 Which place would you like to visit?. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
32 10.812
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5

    Xem thêm