Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 5: How many lessons do you have today? Online

Bài tập Từ vựng Unit 6 lớp 5 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 5: How many lessons do you have today? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến giúp các em học sinh ôn tập và ghi nhớ từ vựng nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 5: How many lessons do you have today? là đề luyện tập trực tuyến, thông qua đó các em có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 5: How many lessons do you have today?

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Exercise 1: Look at the pictures and choose the correct answer
 • 1.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 5: How many lessons do you have today?
 • 2.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 5: How many lessons do you have today?
 • 3.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 5: How many lessons do you have today?
 • 4.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 5: How many lessons do you have today?
 • Exercise 2: Unscramble the following words
 • 1. atmhs
  maths
 • 2. tar
  art
 • 3. umsci
  music
 • 4. stoyrshi
  history
 • 5. osrecc
  soccer
 • 6. EP
  PE
 • Exercise 3: Read and complete

  What

  How

  When

 • 1.
  ____________ many lessons do you have today?
  I have Maths, English, Music and IT
  How
 • 2. ____________ do you have PE? I have it on Wednesdays.
  When
 • 3. ____________ is your favorite subject? I like Maths
  What
 • Exercise 4: Complete the sentences with the missing letters
 • 1. We le_ _n about countries in Geography.
 • 2. How many _ _ ssons do you have today? - I have three: Maths, Vietnamese and English.
 • 3. English is her favou_ _ te. She loves English very much.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
41 2.698
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5

  Xem thêm