Bài tập unit 5 lớp 5 Where will you be this weekend? Online

Trắc nghiệm unit 5 lớp 5 Where will you be this weekend? Online

Bài tập tiếng Anh unit 5 lớp 5 Where will you be this weekend? có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh 5 phổ biến là tài liệu trắc nghiệm tiếng Anh 5 trực tuyến hữu ích dành cho các em học sinh lớp 5.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Choose the best answer.
 • 1. The weather is so beautiful today. What about _________ for a picnic, Peter?
 • 2. Last summer, we __________ the Son Doong caves in Quang Binh province.
 • 3. What will we have _______ dinner, Mommy?
 • 4. My family will go for a picnic _____________.
 • 5. My father and my brother will _________ a boat trip around Son Tra peninsula.
 • Match the questions with suitable answers.
 • 1. Where will you be this Sunday?
 • 2. Where will Linh be next weekend?
 • 3. Where will Phong be tomorrow?
 • 4. Where will V and Jennie be next month?
 • 5. What will she do at Da Nang city?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
33 2.437
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5

  Xem thêm