Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 12 Don't ride your bike too fast!

Tiếng Anh Unit 12 lớp 5: Don't ride your bike too fast!

Đề ôn tập tiếng Anh 5 Unit 12 Don't ride your bike too fast! phần Ngữ pháp có đáp án dưới đây nằm trong bộ tài liệu Bài tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 Unit 12 được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh lớp 5 chương trình mới giúp các em học sinh củng cố kiến thức trọng tâm hiệu quả.

* Xem thêm: Tiếng Anh lớp 5 Unit 12 Don't ride your bike too fast!

I. Reorder the words the make the correct sentences.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 12 Don't ride your bike too fast!

II. Circle the correct answer.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 12 Don't ride your bike too fast!

III. Put the word in brackets into the correct form.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 12 Don't ride your bike too fast!

IV. Put the words in the right order. 

1. doing/ What/ knife/ she/ with/ is/ the/ ?/

__________________________________

2. shouldn't/ matches/ with/ You/ play/ ./

___________________________________

3. cut/ You/ yourself/ may/ ./

_________________________________

4. shouldn't/ with/ Why/ I/ cat/ the/ play/ ?/

__________________________________

5. happens/ if/ that/ What/ does/ he/ ?/

______________________________

ĐÁP ÁN

I. Reorder the words the make the correct sentences.

1 - Why shouldn’t we go barefoot?

2 - What may happen when you climb that small branch?

3 - Be careful with the neighbor’s kittens!

4 - The dog next door may bite you.

5 - What may happen when I play with the sharp knife?

II. Circle the correct answer.

1 - wrong; 2 - Why; 3 - What; 4 - on; 5 - or

6 - riding; 7 - fall off; 8 - because; 9 - carried; 10 - come

III. Put the word in brackets into the correct form.

1 - Don’t touch;

2 - not play;

3 - ran down; 4 - broke;

5 - Don’t allow; 6 - play; 7 - scratch;

8 - Make; 9 - roll off;

10 - open;

IV. Put the words in the right order.

1 - What is she doing with the knife?

2 - You shouldn't play with matches.

3 - You may cut yourself.

4 - Why shouldn't I play with the cat?

5 - What happens if he does that?

* Tham khảo thêm bài tập Unit 12 lớp 5 Don't ride your bike too fast có đáp án

Ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 12 Don't ride your bike too fast!

Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 12 Don't ride your bike too fast!

Bài tập tiếng Anh Unit 12 lớp 5 Don't ride your bike too fast!

Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 5: Don’t ride your bike too fast

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 Unit 12 Don't ride your bike too fast!

Trên đây là Đề luyện tập Unit 12 tiếng Anh lớp 5 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
14
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5

    Xem thêm