Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 18: What will the weather be like tomorrow?

Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 18 chương trình mới

Mời các thầy cô và các em học sinh tham khảo Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 18: What will the weather be like tomorrow? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Trong bài này, toàn bộ những từ vựng quan trọng về thời tiết sẽ được đưa ra, kèm với phiên âm và nghĩa, sẽ giúp các em học và nhớ từ vựng nhanh hơn.

Tiếng Anh

Phiên âm

Tiếng Việt

weather

/ˈweðə(r)/

thời tiết

forecast

/ˈfɔː(r)kɑːst/

dự báo

hot

/hɒt/

nóng

cold

/kəʊld/

lạnh

windy

/ˈwɪndi/

có gió

sunny

/ˈsʌni/

có nắng

cloudy

/ˈklaʊdi/

có mây

stormy

/ˈstɔː(r)mi/

có bão

cool

/kuːl/

mát mẻ

rainy

/ˈreɪni/

có mưa

warm

/wɔː(r)m/

ấm áp

snowy

/ˈsnəʊi/

có tuyết

tomorrow

/təˈmɒrəʊ/

ngày mai

temperature

/ˈtemprɪtʃə(r)/

nhiệt độ

popcorn

/ˈpɒpˌkɔː(r)n/

bắp rang

foggy

/ˈfɒɡi/

có sương mù

spring

/sprɪŋ/

mùa xuân

summer

/ˈsʌmə(r)/

mùa hè

autumn

/ˈɔːtəm/

mùa thu

winter

/ˈwɪntə(r)/

mùa đông

plant

/plɑːnt/

cây cối

flower

/ˈflaʊə(r)/

hoa

country

/ˈkʌntri/

đất nước

season

/ˈsiːz(ə)n/

mùa

north

/nɔː(r)θ/

phía bắc

south

/saʊθ/

phía nam

month

/mʌnθ/

tháng

dry

/draɪ/

khô ráo

Như vậy, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn toàn bộ Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 18: What will the weather be like tomorrow? Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
26 3.104
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm