Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Where will you be this weekend?

Để nắm vững được những kiến thức trọng tâm trong Bài 5 tiếng Anh lớp 5, mời các bạn tham khảo Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 5: Where will you be this weekend? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây. Bộ sưu tập từ vựng bao gồm toàn bộ những từ vựng quan trọng có trong Unit 5, từ đó giúp các em học sinh lớp 5 có thể vận dụng để làm bài tập dễ dàng hơn.

Từ vựng unit 5 Where will you be this weekend? lớp 5 bao gồm những từ mới tiếng Anh xuất hiện trong unit 5 lớp 5 kèm theo phiên âm, định nghĩa dễ hiểu giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập Từ vựng tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit năm 2021 - 2022 hiệu quả.

* Xem thêm Hướng dẫn học Unit 5 SGK tiếng Anh 5 mới tại:

Soạn Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Where will you be this weekend?

I. Từ vựng tiếng Anh 5 Unit 5 Where will you be this weekend?

Tiếng Anh

Phân loại/ Phiên âm

Tiếng Việt

1. mountain

(n) /mauntin/

ngọn núi

2. picnic

(n) /piknik/

chuyến dã ngoại

3. countryside

(n) /kʌntrisaid/

vùng quê

4. beach

(n) /bi:t∫/

bãi biển

5. sea

(n) /si:/

biển

6. England

(n) /iηgli∫/

nước Anh

7. visit

(v) /visit/

thăm quan

8. swim

(v) /swim/

bơi

9. explore

(v) /iks'plɔ:/

khám phá

10. cave

(n) /keiv/

hang động

11. island

(n) /ailənd/

hòn đảo

12. bay

(n) /bei/

vịnh

13. park

(n) /pɑ:k/

công viên

14. sandcastle

(n) /sænd'kæstl/

lâu đài cát

15. tomorrow

/tə'mɔrou/

ngày mai

16. weekend

/wi:kend/

ngày cuối tuần

17. next

/nekst/

kế tiếp

18. seafood

(n) /si:fud/

hải sản

19. sand

(n) /sænd/

cát

20. sunbathe

(v) /sʌn'beið/

tắm nắng

21. build

(v) /bilt/

xây dựng

22. activity

(v) /æk'tiviti/

hoạt động

23. interview

(v) /intəvju:/

phỏng vấn

24. great

(adj) /greit/

tuyệt vời

25. around

/ə'raʊnd/

vòng quanh

26. at school

/ət sku:l/

ở trường

27. at home

/ət həʊm/

ở nhà

28. by the sea

/bai tə si:/

trên bãi biển

II. Bài tập từ vựng tiếng Anh unit 5 lớp 5 Where will you be this weekend? có đáp án

1. Complete the words. 

a. b_y

b. s_nd

c. se_

d. ca_e

e. _sland

f. p_rk

g. bea_h

2. Read and match. 

AB
1. mountaina. Cao nguyên
2. cityb. nông thôn, làng quê
3. countrysidec. núi
4. beachd. lâu đài cát
5. highlande. biển
6. sandcastlef. thành phố

ĐÁP ÁN

1. Complete the words.

a. bay

b. sand

c. sea

d. cace

e. island

f. park

g. beach

2. Read and match.

AĐáp ánB
1. mountain1 - ca. Cao nguyên
2. city2 - fb. nông thôn, làng quê
3. countryside3 - bc. núi
4. beach4 - ed. lâu đài cát
5. highland5 - ae. biển
6. sandcastle6 - df. thành phố

Ngoài Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 5: Where will you be this weekend?, mời các em tham khảo thêm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 5: Where Will You Be This Weekend? để có thể vận dụng làm bài tập dễ dàng hơn. Ngoài ra, VnDoc.com cũng cập nhật liên tục các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,...

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2021 - 2022.

Đánh giá bài viết
91 16.245
Sắp xếp theo
    Từ vựng tiếng Anh Xem thêm