Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 19: Which Place Would You Like To Visit?

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 19

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 19: Which Place Would You Like To Visit? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn chuẩn bị bài thật tốt trước khi đến lớp. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Lesson 1 Unit 19 trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Bài học 1

1. Nhìn, nghe và lặp lại

a) The weather is beautiful in Ha Noi today.

Hôm nay thời tiết đẹp ở Hà Nội.

Yes, it is. Vâng, đúng rồi.

b) Would you like to go somewhere, Tom?

Bạn muốn đi đâu đó không Tom?

Yes, I'd like to. Vâng, tôi muốn.

c) Let's visit Tran Quoc Pagoda.

Chúng ta cùng nhau viếng chùa Trấn Quốc nhé.

Let's go. Được. Chúng ta cùng đi nào.

d) Which place would you like io visit, a museum or a pagoda?

Nơi nào bạn muốn viếng, bảo tàng hay chùa?

I'd like to visit a pagoda. Tôi muốn viếng ngôi chùa.

2. Chỉ và đọc

a) Which place would you like to visit, Thong Nhat park or the Museum of History?

Nơi nào bạn muốn viếng, công viên Thống Nhất hay bảo tàng Lịch sử?

I'd like to visit the Museum of History.

Tôi muốn viếng bảo tàng Lịch sử.

b) Which place would you like to visit, Trang Tien bridge or Thien Mu Pagoda?

Nơi nào bạn muốn viếng, cầu Tràng Tiền hay chùa Thiên Mụ?

I'd like to visit Thien Mu Pagoda.

Tôi muốn viếng chùa Thiên Mụ.

c) Which place would you like to visit, Ben Thanh Market or the City Theatre?

Nơi nào bạn muốn viếng, chợ Bến Thành hay nhà hát thành phố?

I'd like to visit Ben Thanh Market.

Tôi muốn viếng chợ Bến Thành.

d) Which place would you like to visit, Bai Dinh Pagoda or Hoa Lu Temple?

Nơi nào bạn muốn viếng, chùa Bái Đính hay đền Hoa Lư?

I'd like to visit Bai Dinh Pagoda.

Tôi muốn viếng chùa Bái Đính.

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời những câu hỏi về nơi bạn muốn viếng thăm.

Which place would you like to visit_____ or...?

Nơi nào bạn muốn viếng, ... hay...?

I'd like to visit...

Is it far from here? Yes,/ No,...

How can I get there? You can...

Tôi muốn viếng...

Nó có cách xa so với đây không? Có,/ Không,...

Tôi có thể đến đó bằng cách nào? Bạn có thể...

4. Nghe và khoanh tròn a hoặc b

1. b Mai muốn thăm nơi nào? - Chợ Bến Thành.

2. a Tom muốn thăm/ viếng nơi nào? Chùa Thiên Mụ.

3. a Linda muốn thăm/ viếng nơi nào? Chùa Bái Đính.

Audio script

1. Mai: This is my first time in Ho Chi Minh City.

Quan: Would you like to go to the city centre?

Mai: Yes, please.

Quan: Which place would you like to visit, Ben Thanh Market or the City Theatre?

Mai: I'd like to visit Ben Thanh Market.

Quan: OK. Let's go now.

2. Phong: Would you like to go somewhere in Hue City?

Tom: Yes. That's a good idea.

Phong: Which place would you like to visit, Trang Tien Bridge or Thien Mu Pagoda?

Tom: I'd like to go to Thien Mu Pagoda.

Phong: OK. I'll take you there.

3. Mai: Would you like to visit some places?

Linda: Yes, that sounds interesting.

Mai: Which place would you like to visit, Bai Dinh Pagoda or Hoa Lu Temple?

Linda: I'd like to go to Bai Dinh Pagoda.

Mai: OK. I'll go with you.

5. Đọc và hoàn thành

(1) somewhere (2) would (3) park (4) museum (5) centre

Tony: Hôm nay Chủ nhật. Chúng ta hãy đi đâu đó trong thành phố đi.

Phong: Nơi nào bạn muốn thăm, công viên Thống Nhất hay bảo tàng Lịch sử?

Tony: Tôi muốn thăm bảo tàng.

Tony: Nó ở đâu?

Pnong: Đó là ý kiến hay đấy!

Phong: Nó ở trung tâm thành phố.

Tony: Được. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi nào.

6. Chúng ta cùng hát

Which place would you like to visit?

Bạn muốn viếng nơi nào?

Where would you like to go, the museum or the theatre?

Where would you like to go, the pagoda or the zoo?

I'd like to go to the museum.

And the theatre, too.

I'd like to visit the pagoda.

And I'd like to go to the zoo.

Bạn muốn đi đâu, bảo tàng hay nhà hát?

Bạn muốn đi đâu, chùa hay sở thú?

Tôi muốn đi bảo tàng.

Và nhà hát nữa.

Tôi muốn viếng ngôi chùa.

Và tôi muốn đi sở thú.

Lesson 2 Unit 19 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Bài học 2

1. Nhìn, nghe và lặp lại

a) What did you do yesterday? Ngày hôm qua bạn đã làm gì?

I visited Tran Quoc Pagoda. Mình đã viếng chùa Trấn Quốc.

b) Where is it? Nó ở đâu?

It's on an island in the middle of West Lake.

Nó trên một hòn đảo ở giữa hồ Tây.

c) What do you think of it? Bạn nghĩ nó thế nào?

It's more beautiful than I expected.

Nó đẹp hơn mình mong đợi.

d) The pagoda is really beautiful. I enjoyed the visit very much.

Ngôi chùa thật đẹp. Mình thích chuyến viếng thăm rất nhiều.

That's great. I think I'll visit it one day.

Điều đó thật tuyệt, mình nghĩ mình sẽ thăm nó một ngày nào đó.

2. Chỉ và đọc

a) What do you think of Ha Long Bay?

Bạn nghĩ vịnh Hạ Long thế nào?

It's more attractive than I expected.

Nó hấp dẫn hơn tôi mong đợi.

b) What do you think of Dam Sen Park?

Bạn nghĩ công viên Đầm Sen thế nào?

It's more exciting than I expected.

Nó thú vị hơn tôi mong đợi.

c) What do you think of Thu Le Zoo?

Bạn nghĩ vườn thú Thủ Lệ thế nào?

It's more interesting than I expected.

Nó hấp dẫn/ thú vị hơn tôi mong đợi.

d) What do you think of Phu Quoc Island?

Bạn nghĩ đảo Phú Quốc thế nào?

It's more beautiful than I expected.

Nó đẹp hơn tôi mong đợi.

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời những câu hỏi về bạn nghĩ gì về nơi nào đó.

Where did you go? Bạn đã đi đâu?

I went to. Tôi đã đi đến...

What do you think of...? Bạn nghĩ... thế nào?

It's more... than I expected./ Nó hơn tôi mong đợi.

4. Nghe và khoanh tròn a hoặc b

1. b Tom nghĩ Phú Quốc đẹp hơn cậu ấy mong đợi.

2. b Phong nghĩ Đám Sen thú vị hơn cậu ấy mong đợi.

3. a Tony nghĩ Nha Trang hấp dẫn hơn cậu ấy mong đợi.

Audio script

1. Linda: Where did you go last month, Tom?

Tom: I went to Phu Quoc.

Linda: Great! What do you think of it?

Tom: Well, it was more beautiful than I expected. I liked the seafood. It was delicious.

Linda: It sounds great. I want to visit Phu Quoc one day.

2. Peter: Where were you last week, Phong?

Phong: I was in Ho Chi Minh City.

Peter: What did you do there?

Phong: I visited Ben Thanh Market and Dam Sen Park.

Peter: Oh, what did you think of Dam Sen Park?

Phong: It was more exciting than I expected.

3. Mai: What did you do last weekend, Tony?

Tony: I went to Nha Trang.

Mai: What do you think of it?

Tony: It's more attractive than I expected. The food is the people are friendly.

Mai: Great, i'll go to Nha Trang next year.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
10
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Nguyễn Mỹ Duyên
  Nguyễn Mỹ Duyên

  good, i like it


  Thích Phản hồi 05/06/21

  Gợi ý cho bạn

  Xem thêm

  Tiếng Anh lớp 5

  Xem thêm