Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 12: Don't ride your bike too fast!

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 12

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 12: Don't ride your bike too fast! do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn nâng cao hiệu quả bài học. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Lesson 1 Unit 12 trang 12,13 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Bài học 1

1. Nhìn, nghe và lặp lại

a) What are you doing, Mary? Bạn đang làm gì vậy Mary?

I'm cutting the cabbage. Mình đang cắt cải bắp.

b) Don't play with the knife! You may cut yourself.

Đừng chơi với dao! Bạn có thể bị đứt tay.

Được rồi.

c) What are you doing with the stove?

Bạn đang làm gì với bếp lò vậy?

I want to cook the cabbage. Mình muốn nấu cải bắp.

d) Don't touch the stove. You may get a burn.

Đừng chạm/ đụng vào bếp. Bạn có thể bị phỏng/ bỏng đấy.

I won't. Được rồi. Mình sẽ không đụng vào.

2. Chỉ và đọc

a) Don't play with matches! Đừng chơi với những que diêm!

I won't. Được rồi. Mình sẽ không chơi.

b) Don't ride your bike too fast! Đừng đi xe quá nhanh!

I won't.

Được rồi. Mình sẽ không đi xe quá nhanh.

c) Don't climb the tree! Đừng trèo/ leo cây!

I won't. Được rồi. Mình sẽ không trèo/ leo cây.

d) Don't run down the stairs! Đừng chạy xuống cầu thang!

I won't

Được rồi. Mình sẽ không chạy xuống cầu thang.

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời những câu hỏi về những tai nạn ở nhà và đưa ra lời khuyên. What are you doing...? Bạn đang làm gì.. ?

I want to... Tôi muốn...

Don't...! Đừng/ Không..!

I won't. Được rồi. Tôi sẽ không.

4. Nghe và đánh dấu chọn (√ )

1. b 2. c 3. a 4. b

Audio script

1. Mother: What are you doing with the knife, Mary?

Mary: I'm cutting the fruit.

Mother: Don't play with the sharp knife! You may cut yourself! Mary: OK, I won't, Mum.

2. Phong: I'm going to run down the stairs.

Tom: Don't do it!

Phong: Why not?

Tom: It's dangerous.

Phong: OK.

3. Linda: Hey, Trung. Where are you going?

Trung: I'm riding to the sports centre.

Linda: Don't ride your bike too fast!

Trung: Don't worry.I won't.

4. Mai: What are you doing here, Nam?

Nam: Look. I'm going to climb the tree to pick some apples.

Mai: Don't climb the tree!

Nam: OK, I won't.

5. Đọc và hoàn thành

(1) room (2) cooking (3) answered (4) run (5) won't

Một ngày nọ, Peter buồn chán. Cậu ấy đã ở trong phòng mình và mẹ cậu ấy đang nấu ăn trong nhà bếp. Bà ấy hỏi thật to: "Con ở đâu vậy Peter?". Cậu ấy đã trả lời: "Con lên cầu thang, mẹ à.". Mẹ cậu nghe cậu chạy xuống và nói: "Đừng chạy xuống cầu thang!" Peter liền đáp: "Dạ, con không lặp lại việc đó mẹ à".

6. Chúng ta cùng hát

Don’t do that!

Đừng làm việc đó!

What are you doing?

I'm going to run down the stairs.

Don't do that! It's dangerous.

Really? Yes! OK, I won't.

Bọn đang làm gì?

Mình sẽ chạy xuống cầu thang.

Đừng làm việc đó! Nó nguy hiểm.

Thật không? Vâng! Được rồi, tôi sẽ không.

What are you doing?

I'm going to climb that tree over there.

Don't do that! It's dangerous.

Really? Yes! OK, I won't.

Bạn đang làm gì?

Mình sẽ trèo cây đó ở đàng kia.

Đừng làm việc đó! Nó nguy hiểm.

Thật không? Vâng! Được rồi, tôi sẽ không.

What are you doing?

I'm going to ride my bike down this busy road.

Don't do that! It's dangerous.

Really? Yes! OK, I won't.

Bạn đang làm gì?

Mình sẽ đi xe đạp xuống đường náo nhiệt nàỵ

Đừng làm việc đó! Nó nguy hiểm.

Thật không? Vâng! Được rồi, tôi sẽ không.

Lesson 2 Unit 12 trang 14,15 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới

Bài học 2

1. Nhìn, nghe và lặp lại

a) Look. What are these children doing, class?

Nhìn đây. Những đứa trẻ này đang làm gì vậy cả lớp?

They're looking at the apples on the tree.

Chúng nhìn thấy những quả táo trên cây.

b) What is this boy doing? Cậu bé này đang làm gì?

He's climbing the apple tree. Cậu ấy đang trèo lên cây táo.

c) Should he do that? Cậu ấy nên làm việc đó không?

No, he shouldn't. Không, cậu ấy không nên.

d) Why shouldn't the climb the tree?

Tại sao không nên trèo cây? Because he may fall and break his leg.

Bởi vì cậu ấy có thể té/ ngã và gẫy chân.

2. Chỉ và đọc

a) Why shouldn't I play with the knife?

Tại sao tôi không nên chơi với dao?

Because you may cut yourself. Bởi vì bạn có thể đứt tay.

b) Why shouldn't I play with the stove?

Tại sao không nên chơi với bếp lò ?

Because you may get a burn.

Bởi vì bạn có thể bị bỏng/ phỏng.

c) Why shouldn't I ride to fast?

Tại sao tôi không nên đi/ cưỡi xe quá nhanh?

Because you may fall off your bike.

Bởi vì bạn có thể bị té/ ngã xe.

d) Why shouldn't I run down the stairs?

Tại sao tôi không nên chạy xuống cầu thang?

Because you may break your arm.

Bởi vì bạn có thể bị gãy tay.

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời những câu hỏi về tại sao một ai đó không nên làm việc gì đó.

What is he/ she doing? Cậu/ Cô ấy đang làm gì?

He/She is... Cậu/ Cô ấy...

He/She shouldn't do that! Cậu/ Cô ấy không nên làm việc đó!

Why shouldn't he/she...? Tại sao cậu/ cô ấy không nên...?

Because he/she may... Bởi vì cậu/ cô ấy có thể...

4. Nghe và khoanh tròn a hoặc b

1. sharp

Tony không nên chơi với dao bởi vì nó rất bén.

2. wall

Nam không nên trèo/ leo tường bởi vì cậu ấy có thể ngã/ té gãy chân.

3. burn

Mai không nên chơi với bếp lò bởi vì cô ấy có thể bị phỏng/ bỏng.

4. arm

Tom không nên đi xe đạp quá nhanh bởi vì cậu ấy có thể té/ ngã xe và gãy tay.

5. Đọc và hoàn thành

(1) knife (2) don't (3) why (4) yourself (5) see

Tom: Bạn đang cầm gì trong tay bạn?

Phong: Một con dao.

Tom: Ồ, không. Nó nguy hiểm. Đừng chơi với nó!

Phong: Tại sao không nên chơi với nó?

Tom: Bởi vì bạn có thể đứt tay.

Phong: Tôi có thể thấy điều đó. Cảm ơn bạn, Tom à.

6. Chúng ta cùng chơi

A matching game (Trò chơi kết hợp/ nối)

Đánh giá bài viết
43 4.304
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Việt Hoàng Nguyễn
  Việt Hoàng Nguyễn

  lessin 3 đâu  Thích Phản hồi 05/02/23

  Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

  Xem thêm