Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 Lesson 2 i-Learn Smart Start

Sách bài tập tiếng Anh 5 Smart Start Unit 1 lesson 2

Tài liệu i-Learn Smart Start 5 workbook unit 1 School lesson 2 hướng dẫn giải chi tiết các phần bài tập tiếng Anh trang 4, 5 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức hiệu quả.

A. Complete the words. Hoàn thành từ.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 Lesson 2 i-Learn Smart Start

Đáp án

2 - doing experiments

3 - making things

4 - using computers

5 - reading stories.

6 - learning languages

B. Look, circle and write. Nhìn, khoanh tròn và viết.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 Lesson 2 i-Learn Smart Start

Đáp án

2 - doing experiments - solving problems

3 - learning languages - using computers

4 - solving problems - reading stories

5 - making things - learning languages

C. Listen and numbers. Nghe và đánh số. 

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 Lesson 2 i-Learn Smart Start

D. Look and write. Nhìn và viết. 

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 Lesson 2 i-Learn Smart Start

Đáp án

2 - A: Why does she like history?

B: Because she likes reading stories.

3 - Why does he like math?

Because he likes solving problems.

Trên đây là Giải SBT tiếng Anh 5 i Learn Smart Start Unit 1 lesson 2 trang 4, 5.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Sách bài tập tiếng Anh lớp 5 i Learn Smart Start

    Xem thêm