Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 Lesson 1 i-Learn Smart Start

Sách bài tập tiếng Anh 5 Smart Start Unit 1 lesson 1: School

Giải i-Learn Smart Start 5 workbook unit 1 School lesson 1 hướng dẫn soạn chi tiết đáp án các phần bài tập tiếng Anh trang 2, 3 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức hiệu quả.

A. Circle the odd one out and write. Khoanh tròn từ khác loại và viết.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 Lesson 1 i-Learn Smart Start

Đáp án

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 Lesson 1 i-Learn Smart Start

2 - ethics3 - I.T4 - Science5 - Vietnamese6 - History

B. Unscramble and write. Sắp xếp và viết.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 Lesson 1 i-Learn Smart Start

Đáp án

2 - science3 - geography4 - I.T5 - ethics6 - Vietnamese

C. Listen and write. Nghe và viết.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 Lesson 1 i-Learn Smart Start

D. Look and write. Nhìn và viết.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 Lesson 1 i-Learn Smart Start

Đáp án

2 - A: Which subject does he like?

B: He likes ethics.

3 - A: Which subject do you like?

B: I like history.

4 - A: Which subject does she like?

B: She likes science.

Trên đây là Giải SBT tiếng Anh 5 i Learn Smart Start Unit 1 lesson 1 trang 2, 3.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Sách bài tập tiếng Anh lớp 5 i Learn Smart Start

    Xem thêm