Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 1 Fun time & Project

Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 Fun time & Project

Giải SGK tiếng Anh Wonderful World 5 Unit 1 Family & Friends Fun time and Project bao gồm đáp án các phần bài tập tiếng Anh trang 13, 14.

1. Find family members. Tìm thành viên gia đình.

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 1 Fun time & Project

Đáp án

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 1 Fun time & Project

2. Listen and sing. Nghe và hát.

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 1 Fun time & Project

3. Now imagine, draw and write a song about a finger family. Bây giờ hãy tưởng tượng, vẽ và viết một bài hát về họ ngón tay. 

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 1 Fun time & Project

4. Project: Make a family poster. Dự án: Làm poster gia đình.

1. List the names of your family members.

2. Find their photos or draw their pictures.

3. Write about them.

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 1 Fun time & Project

5. Show and tell. 

Show your poster. Tell the class about it

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 1 Fun time & Project

Trên đây là Tiếng Anh lớp 5 Wonderful World unit 1 Fun time & Project My family and friends trang 13 14.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Wonderful World

    Xem thêm