Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Ngữ pháp unit 2 lớp 5 My favourite things

Tài liệu Ngữ pháp Tiếng Anh 5 Wonderful World Unit 2 My favourite things bao gồm các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh quan trọng như: Thì quá khứ đơn với động từ tobe Was/ Were; Giới từ chỉ địa điểm tiếng Anh và Cách dùng And - But trong tiếng Anh.

I. Thì quá khứ đơn với Were/ Was

Thì Quá khứ đơn dùng để diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ.

Cấu trúc với động từ Tobe

Khẳng định: S + was/ were …

Phủ định: S + wasn’t/ weren’t …

Nghi vấn: Was/ Were + S …?

Trong đó:

Was được dùng ở ngôi thứ nhất số ít và ngôi thứ ba số ít bao gồm I, he, she, it.

Were được dùng ở ngôi thứ nhất số nhiều, ngôi thứ hai số nhiều và ngôi thứ ba số nhiều bao gồm we, you, they.

Ví dụ:

- When you were seven years old, what was your favourite thing, Mary?

- It was my kite.

II. Cách dùng giới từ chỉ địa điểm tiếng Anh

Giới từ chỉ địa điểm được sử dụng để xác định vị trí hoặc phương hướng của một sự vật, sự việc trong không gian.

Một số giới từ tiếng Anh cơ bản bao gồm: In, On, Above, Below, Inside, Outside, In the middle of, In front of, Next to, Behind.

Cách dùng:

- In: Các địa điểm cụ thể, Phương hướng, Vị trí bên trong không gian

We had a picnic in the park. (Chúng tôi đã có một buổi picnic ở công viên.)

- On: Vị trí trên bề mặt

The keys are on the table. (Các chìa khóa nằm trên bàn.)

- Above: Vị trí bên trên

The bird soared above the treetops. (Chim bay cao trên đỉnh cây.)

- Below: Vị trí bên dưới

The fish swam gracefully below the water’s surface. (Cá bơi uyển chuyển dưới bề mặt nước.)

- Inside: Bên trong

The teddy bear is inside the toy box. (Gấu bông ở bên trong hộp đồ chơi).

- Outside: Bên ngoài

The ball is outside the toy box. (Quả bóng ơt bên ngoài hộp đồ chơi.)

- Behind: Vị trí phía sau

The car was parked behind the building. (Chiếc xe được đậu phía sau tòa nhà.)

- In front of: Ở phía trước

There’s a beautiful garden in front of the house. (Có một khu vườn đẹp phía trước ngôi nhà.)

III. Cách dùng And, But trong tiếng Anh

- And (và): dùng để thêm thông tin vào câu nói

Ví dụ: Computers are exciting and fun.

But (nhưng): dùng để nêu lên hai thông tin đối ngược nhau

Ví dụ: This book is interesting, but it’s expensive.

Trên đây là Ngữ pháp unit 2 tiếng Anh 5 My favourite things sách Wonderful World.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Wonderful World

    Xem thêm