Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 1 lesson 3

Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 lesson 3 Family and friends

Giải sách giáo khoa tiếng Anh 5 Wonderful World Unit 1 Family and friends lesson 3 bao gồm đáp án các phần câu hỏi trong SGK tiếng Anh lớp 5 trang 10, 11 giúp các em chuẩn bị bài tập trước khi đến lớp hiệu quả.

1. Look and say. Are they friends? What do they look like? Nhìn và nói. Họ là bạn phải không? Họ trông như thế nào?

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 1 lesson 3

Đáp án

Yes, they are.

They have black hair.

2. Listen and check. Then tick T for True or F for False.  Nghe và kiểm tra. Sau đó đánh dấu T cho Đúng hoặc F cho Sai.

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 1 lesson 3

Đáp án

Đang cập nhật

3. Write and say. Viết và nói.

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 1 lesson 3

Gợi ý

My best friend

Hello!

My name’s My Le.

I’m ten years old.

I’m from Vietnam.

My best friend is Lan.

Her / His hair is brown.

Her / His eyes are black.

She’s / He’s friendly.

4. Listen and read. Then colour. Nghe và đọc. Sau đó tô màu.

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 1 lesson 3

Gợi ý:

Tóc Lara: màu xanh lá

Tóc mẹ của Lara: màu nâu

Tóc anh trai của Lara: màu đen

Tóc bà của Lara: màu xám

5. Read and circle the correct word for each sentence. Đọc và khoanh tròn từ đúng cho mỗi câu.

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 1 lesson 3

Đáp án

2 - Aeron's

3 - bird's

4 - parents

5 - brothers'

6 - cats

6. Let’s play. Hãy chơi.

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 1 lesson 3

Trên đây là Tiếng Anh lớp 5 Wonderful World unit 1 lesson 3 My family and friends trang 10 11.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Wonderful World

    Xem thêm