Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh 5 Wonderful world Review 1 Part 3

Tiếng Anh 5 Review 1 Part 3 trang 27 Wonderful World

Giải tiếng Anh lớp 5 Wonderful World Review 1 Part 3 bao gồm đáp án các phần bài tập tiếng Anh trang 27 SGK tiếng Anh Wonderful World 5.

1. BEFORE YOU WATCH

Which family members have you got? Circle. Gia đình em có những thành viên nào? Khoanh tròn.

an uncle

a brother

a grandpa

a twin

a sister

an aunt

Đáp án

a brother

Now talk about your family. Giờ hãy nói về gia đình em. 

I’ve got two sisters and two brothers!

Đáp án

I've got a brother.

2. WORDS TO KNOW

Match the words to the pictures. Nối từ với tranh tương ứng. 

Tiếng Anh 5 Wonderful world Review 1 Part 3

Đáp án

grab - current - cub

3. WHILE YOU WATCH

What kind of food do the bears eat in the video? Những con gấu ăn loại thức ăn gì trong video?

Đáp án

Đang cập nhật

4. AFTER YOU WATCH

Tick T for True or F for False.

1. The mother bear is very good at catching fish.

2. The bear cubs are very good at catching fish.

3. There are lots of fish in the river in winter.

4. The mother bear catches fish with her mouth and her paws.

5. The bear cubs are good students. They watch their mother carefully.

Trên đây là Tiếng Anh lớp 5 Wonderful World Review 1 Part 3 trang 27. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Soạn tiếng Anh 5 trên đây sẽ giúp các em học tiếng Anh Wonderful World 5 theo từng unit hiệu quả.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Wonderful World

    Xem thêm