Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 1 lesson 2

Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 lesson 2 Family and friends

Giải sách giáo khoa tiếng Anh 5 Wonderful World Unit 1 Family and friends lesson 2 hướng dẫn giải chi tiết các phần bài tập tiếng Anh lớp 5 trang 8, 9 giúp các em học tập thật tốt môn tiếng Anh 5.

1. Listen and read. How do emperor penguins keep their eggs warm? Nghe và đọc. Chim cánh cụt hoàng đế giữ ấm trứng như thế nào?

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 1 lesson 2

Đáp án

The father keeps their egg on his feet.

2 Listen, point and repeat. Nghe, chỉ và lặp lại.

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 1 lesson 2

3. Look and tell. Hãy nhìn và nói.

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 1 lesson 2

Đáp án

The mother gives her egg to the father.

The father keeps egg on his feet.

The father stays with the egg, and he doesn't eat.

The baby comes out of the egg after two months.

4. Listen and circle the correct answer. Then complete the box below. Nghe và khoanh tròn câu trả lời đúng. Sau đó điền vào ô bên dưới.

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 1 lesson 2

5. Look, ask and answer. Nhìn, hỏi và trả lời.

Tiếng Anh 5 Wonderful world Unit 1 lesson 2

Who can run quickly? - Nam can run quickly

Đáp án

2 - Who can sing loudly? - Mia can sing loudly.

3 - Which animal can fly good? Parrot can fly good.

4 - Who can build thing quickly? - Anna can build thing quickly.

5 - Who can smile happily? - Tina can smily happily.

6. Write about how you do things. Use the adverb form of each word below. Viết về cách bạn làm mọi việc. Sử dụng dạng trạng từ của mỗi từ dưới đây

1. careful

2. happy

3. good

4. quick

I write my name carefully.

Trên đây là Tiếng Anh lớp 5 Wonderful World unit 1 lesson 2 My family and friends trang 8 9.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5 Wonderful World

    Xem thêm